272026_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/urland/aar
272026
Positiv varebalanse, men negativ tjenestebalanse overfor EU
statistikk
2016-10-12T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
urland, Landfordelt utenriksregnskap, varebalanse, tjenestebalanse, driftsbalanse, eksport, importUtenriksregnskap, Utenriksøkonomi
true
Statistikken viser det årlige landfordelte utenriksregnskapet. Metoder og kilder for landfordelingen kan endres over tid og en bør derfor være varsom i tolkningen i utviklingen år for år, særlig på detaljert nivå.

Landfordelt utenriksregnskap2015

Fra og med 6. desember 2017 vil Landfordelt utenriksregnskap og Utenriksregnskap publiseres sammenstilt på Utenriksregnskap.

Innhold

Publisert:

Positiv varebalanse, men negativ tjenestebalanse overfor EU

Norges samlede overskudd på driftsbalansen overfor utlandet var i 2015 på 270 milliarder kroner, hvorav 255 milliarder kroner eller nesten 95 prosent ble tjent opp overfor EU-land. Det var overskudd i varehandelen med EU som bidro med mesteparten av dette.

Landfordelt utenriksregnskap. Løpende priser. Millioner kroner
VarebalansenTjenestebalansenDriftsbalansen
201420152014201520142015
Verden330 584224 303-50 993-55 166346 014269 999
EU387 007292 850-58 079-53 200325 411254 517
Andre europeiske land-2 131-11 193-3 584-5 078-2 412-13 477
Afrika2 8884 1524 1252 58216 940759
Nord-Amerika-12 980-10 609-3 937-8 83834 77147 678
Sentral- og Sør-Amerika-2 482-4 0264 1023 6837 0764 397
Asia, Oceania og Polare regioner-32 663-34 9758 9487 74630 30031 507

Varehandelen overfor EU ga et overskudd på 293 milliarder kroner i 2015, mens tjenestebalansen var negativ med 53 milliarder kroner. Rente- og stønadsbalansen, som viser løpende inntekter og utgifter overfor utlandet i form av lønn, renter og utbytte samt stønader, var positiv med 15 milliarder kroner overfor EU. Den største andelen av overskuddet på Norges driftsbalanse ble opptjent mot Storbritannia, Tyskland, Nederland og Frankrike. Disse landene mottar en stor del av Norges eksport av olje og gass. 

Fraktinntekter i utenriks sjøfart utgjør den største inntektsposten i tjenestehandelen med utlandet og det er de store havnene i Nord-Europa som har de fleste anløp av norske skip. Det gjelder særlig havner i Nederland, Storbritannia og Tyskland, men norske rederier leverer også mange frakttjenester til land utenfor Europa, blant annet i Asia. Når det gjelder import av tjenester utgjør reisetrafikk, dvs. nordmenns utgifter på reise i utlandet, en stor andel. Her er det særlig våre naboland Danmark og Sverige i tillegg til middelhavslandene som dominerer. 

For mer informasjon om landfordelingen av Norges vareeksport og -import, se statistikk for utenrikshandel med varer.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB