432738
/utenriksokonomi/statistikker/muh/maaned
432738
statistikk
2021-03-15T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false

Utenrikshandel med varerfebruar 2021

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Utenrikshandel med varer1
Milliarder kronerEndring i prosentMilliarder kroner - hittil i årEndring i prosent - hittil i år
Februar 2021Januar 2021 - Februar 2021Februar 2020 - Februar 2021Februar 2021Februar 2020 - Februar 2021
1Tallene for skip og oljeplattformer er, grunnet metoden for datainnsamling, ikke fullstendige ved publisering av månedstall. I ettertid vil derfor handelen med disse varene i noen tilfeller kunne medføre større endringer av tallene. For å se betydningen skip og oljeplattformer har for handelen, se tabell 1-3.
Eksport83,06,212,6161,17,4
Råolje23,1-1,5-6,646,6-2,6
Naturgass20,911,199,539,781,1
Naturlige gasskondensater0,2-37,4-77,30,4-73,0
Skip og oljeplattformer0,7.2 760,90,7545,1
Fastlandseksport38,17,31,173,7-6,1
Fisk8,46,6-5,916,3-11,3
 
Import57,94,0-0,8113,6-5,1
Skip og oljeplattformer1,63 104,1-23,01,6-41,8
 
Handelsbalansen25,111,863,747,556,9
Handelsbalansen fastland-18,29,32,2-38,30,3

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB