Fordringer og gjeld overfor utlandet

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 5 av 5
Økt bruk av skatteparadis

Siden 2014 har antallet konsern i Norge med tilhørighet til et skatteparadis økt med 78 prosent. I samme periode er det foretak i konsern med morselskap i Nederland som har stått for de største inntektene i Norge, med nesten 560 milliarder i samlede inntekter.

Nedgang for norsk næringsliv i utlandet

Året 2020 resulterte i ein nedgang i omsetning og sysselsette for norske dotterselskap i utlandet samanlikna med 2019. Utvalet ga ei samla omsetning på 1 296 milliardar kroner og samla sysselsette på 274 434 personar. Dette svarar til eit fall i omsetning på over 8 prosent og sysselsette på 5 prosent.

Store utbytter i et vanskelig år

Til tross for en reduksjon i utbetalte utbytter fra året før, ble 2020 et år med kraftig negativ reinvestert fortjeneste i både utenlandskeide selskaper i Norge og i norskeide selskaper i utlandet. Hovedårsaken var lave årsresultater både i Norge og utlandet.

Statistikk og data som beskriver finansielle strømmer fra Norge til utviklingsland

Statistisk sentralbyrå publiserer regelmessig Utenriksregnskapet. Denne statistikken dekker i prinsippet alle transaksjoner mot utlandet og gir dermed et totalbilde av pengestrømmer mot utlandet.

Vekst tross pandemi

Norges porteføljeinvesteringer i utlandet var på 13 410 milliarder kroner ved utgangen av 2020, opp 10 prosent fra utgangen av 2019. Til sammenligning økte beholdningene med 22 prosent i løpet av 2019. I 2018 falt de med 2 prosent.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområde fordringer og gjeld overfor utlandet.