Fordringer og gjeld overfor utlandet

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 1 av 1

Vekst tross pandemi

Norges porteføljeinvesteringer i utlandet var på 13 410 milliarder kroner ved utgangen av 2020, opp 10 prosent fra utgangen av 2019. Til sammenligning økte beholdningene med 22 prosent i løpet av 2019. I 2018 falt de med 2 prosent.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområde fordringer og gjeld overfor utlandet.