Vekst i fastlandseksporten

Publisert:

Fastlandseksporten av varer utgjorde 40,2 milliarder kroner i mars og økte med 5,6 prosent fra tilsvarende periode i fjor. Utførselen av maskiner bidro sterkt til oppgangen. Råolje og naturgass trakk samlet vareeksport ned.

Tall fra statistikken om utenrikshandel med varer viser en samlet vareeksport til en verdi av 79,7 milliarder kroner i mars. Mot tilsvarende periode i fjor er dette en nedgang på 3,2 prosent.

Importverdien steg 2,2 prosent og utgjorde 65,8 milliarder kroner. Oppgangen dempes av lavere importverdi for varer av metaller, der investeringer på norsk sokkel bidro til svært høy import i mars i fjor.

Handelsoverskuddet i mars endte på 13,9 milliarder kroner.

Figur 1. Handelsbalansen

Import i alt Eksport i alt Handelsbalansen
Mar. 2014 46.6 82.1 35.5
Apr. 2014 44.1 75.4 31.4
Mai 2014 45.1 71.8 26.7
Juni 2014 46.4 66.0 19.6
Juli 2014 51.8 69.9 18.2
Aug. 2014 46.6 67.8 21.1
Sep. 2014 50.6 71.7 21.1
Okt. 2014 52.1 85.6 33.5
Nov. 2014 46.7 73.3 26.5
Des. 2014 46.7 76.2 29.5
Jan. 2015 45.4 70.0 24.6
Feb. 2015 45.3 68.9 23.6
Mar. 2015 56.4 79.1 22.7
Apr. 2015 64.3 65.8 1.5
Mai 2015 46.2 67.4 21.2
Juni 2015 54.1 70.5 16.4
Juli 2015 44.6 69.7 25.1
Aug. 2015 47.1 67.7 20.6
Sep. 2015 53.3 68.3 15.0
Okt. 2015 53.6 73.8 20.2
Nov. 2015 54.2 67.2 13.0
Des. 2015 51.0 66.8 15.8
Jan. 2016 43.7 60.7 17.0
Feb. 2016 49.5 60.4 10.9
Mar. 2016 50.5 61.9 11.4
Apr. 2016 50.4 61.5 11.2
Mai 2016 49.7 58.4 8.7
Juni 2016 53.8 60.4 6.6
Juli 2016 54.9 59.4 4.4
Aug. 2016 62.9 59.6 -3.4
Sep. 2016 54.3 57.5 3.2
Okt. 2016 52.7 69.0 16.2
Nov. 2016 57.3 70.6 13.3
Des. 2016 49.3 72.4 23.1
Jan. 2017 51.9 77.5 25.6
Feb. 2017 48.8 70.3 21.5
Mar. 2017 57.2 77.1 19.9
Apr. 2017 44.0 68.0 24.0
Mai 2017 59.8 68.8 9.1
Juni 2017 67.2 68.4 1.2
Juli 2017 47.0 62.9 16.0
Aug. 2017 54.9 68.8 13.9
Sep. 2017 59.7 66.5 6.8
Okt. 2017 56.5 75.3 18.8
Nov. 2017 85.0 78.9 -6.1
Des. 2017 52.7 78.2 25.4
Jan. 2018* 54.9 85.8 31.0
Feb. 2018* 51.1 75.5 24.4
Mar. 2018* 64.4 82.3 17.9
Apr. 2018* 63.3 79.6 16.3
Mai. 2018* 65.1 80.0 14.9
Juni. 2018* 59.2 79.5 20.3
Jul. 2018* 54.7 81.3 26.6
Aug. 2018* 56.4 86.9 30.5
Sep. 2018* 60.9 82.3 21.4
Okt. 2018* 65.8 99.7 34.0
Nov. 2018* 62.9 88.6 25.7
Des. 2018* 53.2 78.2 25.0
Jan. 2019* 60.4 88.8 28.4
Feb. 2019* 62.1 77.3 15.2
Mar. 2019* 65.8 79.7 13.9

Figur 2. Fastlandseksport

2017 2018* 2019*
Jan. 31.8 37.2 42.7
Feb. 31.7 35.7 37.8
Mar. 38.8 38.0 40.2
Apr. 32.1 37.4
Mai 35.0 37.7
Jun. 37.3 39.5
Jul. 32.1 34.3
Aug. 34.5 40.2
Sep. 34.7 36.3
Okt. 37.4 43.1
Nov. 37.9 42.2
Des. 35.1 36.0

Nedgang for råolje og naturgass

Eksportverdien av råolje endte på 20,5 milliarder kroner og var 9,0 prosent lavere enn i mars i fjor. Oljeprisen styrket seg, men lavere volum trakk verdien ned. Prisen på råolje endte på 568 kr fatet – opp 10,5 prosent fra mars i fjor. Antall eksporterte fat var 36,1 millioner, en nedgang på hele 17,6 prosent fra fjoråret.

Naturgasseksporten falt 15,8 prosent og endte på 18,2 milliarder kroner. Nedgangen skyldes langt lavere priser. Det ble utført 10,4 milliarder standard kubikkmeter gass, som er 1,3 prosent mer enn i fjor.

Figur 3. Eksport av råolje, naturgass og naturlige gasskondensater

2017 2018* 2019*
Jan. 42.0 46.0 46.1
Feb. 36.5 39.7 39.4
Mar. 37.1 44.2 39.3
Apr. 35.8 42.2
Mai 33.4 40.9
Jun. 30.3 39.0
Jul. 30.8 46.5
Aug. 33.9 46.2
Sep. 31.0 44.6
Okt. 37.7 56.5
Nov. 39.8 46.2
Des. 42.6 42.2

Figur 4

Figur 2. Eksport av råolje

Andre vesentlige tolvmånedersendringer

  • Eksport av industrimaskiner  utgjorde 4,2 milliarder kroner i mars og steg hele 41,3 prosent fra i fjor. Stor økning var det også i varegruppen for elektriske maskiner og apparater som fra mars i fjor gikk opp 41,5 prosent til 2,2 milliarder kroner.
  • Innførsel av industrimaskiner økte med 21,9 prosent og endte på 9,2 milliarder kroner. En stor andel av oppgangen i mars tilskrives innførselen av vindmøller til en verdi av 1,5 milliarder kroner.
  • Elbilimporten fortsetter å vokse og mars ble ny rekordmåned. Importverdien for elektriske personbiler utgjorde hele 4,7 milliarder kroner og mer en doblet seg sammenlignet med mars i fjor. Antall innførte elbiler var nærmere 12 000.

Eksport av aluminium

Eksporttallene for aluminium er mangelfulle for mars 2019.Revisjoner vil forekomme når mer informasjon blir tilgjengelig.

Kontakt