Vi har fått henvendelser de siste dagene fra publikum om at noen utgir seg for å være SSB. De har fått e-post med beskjed om at de har vunnet en mobil. Dette er ikke fra Statistisk sentralbyrå og vi oppfordrer alle til å slette den.

Notater 2005/47

Dokumentasjonsrapport

Utvikling av webskjema i UT-prosjektet

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Utvikling av webskjema i UT-prosjektet. Dokumentasjonsrapport

Ansvarlig

Anne Sundvoll

Serie og -nummer

Notater 2005/47

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

74

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt