Bruttonasjonalinntekt og disponibel inntekt. Ujustert. Millioner kroner

Tilbake til artikkelen

Bruttonasjonalinntekt og disponibel inntekt. Ujustert. Millioner kroner
  2017 2018
Norge    
Bruttonasjonalinntekt 3 388 051 3 632 367
Disponibel inntekt 2 754 505 2 967 730