Svak eksport i juni

Publisert:

Samlet vareeksport endte på 65,1 milliarder kroner i juni, hele 17,9 prosent mindre enn i juni i fjor. Eksportverdien har ikke vært lavere siden juli 2017. Reduserte inntekter fra olje- og naturgasseksporten grunnet vedlikehold og lavere priser forklarer nedgangen.

I følge statistikken over utenrikshandel med varer utgjorde fastlandseksporten 36,7 milliarder kroner i juni, et fall på 6,7 prosent sammenlignet med juni året før. Lavere utførsel av flytende propan og butan samt aluminium bidro til nedgangen. Eksportverdien av fisk viste en svak oppgang i samme periode. Fiskeeksporten i første halvår var derimot på rekordhøye 49,7 milliarder, 6,3 prosent mer enn i tilsvarende periode i 2018.

Importverdien steg med 1,5 prosent og utgjorde 59,9 milliarder kroner i juni 2019. Veksten i råvareimporten ble utjevnet av redusert innførsel av bearbeidde varer samt kjemiske produkter.

Handelsoverskuddet i juni endte på moderate 5,2 milliarder kroner

Figur 4. Fastlandseksport

2017 2018 2019*
Jan. 31.8 37.0 42.5
Feb. 31.7 35.8 37.4
Mar. 38.6 37.4 40.6
Apr. 32.1 37.0 39.5
Mai 35.0 37.5 41.6
Jun. 37.2 39.4 36.7
Jul. 32.1 34.3
Aug. 34.4 40.2
Sep. 34.7 36.1
Okt. 37.4 43.0
Nov. 38.0 42.1
Des. 35.1 35.7

Figur 1. Handelsbalansen

Import i alt Eksport i alt Handelsbalansen
Juni 2014 46.4 66.0 19.6
Juli 2014 51.8 69.9 18.2
Aug. 2014 46.6 67.8 21.1
Sep. 2014 50.6 71.7 21.1
Okt. 2014 52.1 85.6 33.5
Nov. 2014 46.7 73.3 26.5
Des. 2014 46.7 76.2 29.5
Jan. 2015 45.4 70.0 24.6
Feb. 2015 45.3 68.9 23.6
Mar. 2015 56.4 79.1 22.7
Apr. 2015 64.3 65.8 1.5
Mai 2015 46.2 67.4 21.2
Juni 2015 54.1 70.5 16.4
Juli 2015 44.6 69.7 25.1
Aug. 2015 47.1 67.7 20.6
Sep. 2015 53.3 68.3 15.0
Okt. 2015 53.6 73.8 20.2
Nov. 2015 54.2 67.2 13.0
Des. 2015 51.0 66.8 15.8
Jan. 2016 43.7 60.7 17.0
Feb. 2016 49.5 60.4 10.9
Mar. 2016 50.5 61.9 11.4
Apr. 2016 50.4 61.5 11.2
Mai 2016 49.7 58.4 8.7
Juni 2016 53.8 60.4 6.6
Juli 2016 54.9 59.4 4.4
Aug. 2016 62.9 59.6 -3.4
Sep. 2016 54.3 57.5 3.2
Okt. 2016 52.7 69.0 16.2
Nov. 2016 57.3 70.6 13.3
Des. 2016 49.3 72.4 23.1
Jan. 2017 51.8 77.5 25.7
Feb. 2017 48.8 71.0 22.2
Mar. 2017 57.2 78.2 21.1
Apr. 2017 43.9 68.6 24.7
Mai 2017 59.5 68.9 9.4
Juni 2017 67.3 69.0 1.6
Juli 2017 47.1 62.9 15.8
Aug. 2017 55.4 68.7 13.4
Sep. 2017 59.7 66.5 6.8
Okt. 2017 56.5 75.3 18.8
Nov. 2017 83.9 78.9 -5.0
Des. 2017 53.3 78.1 24.9
Jan. 2018* 54.7 85.6 30.9
Feb. 2018 51.0 75.9 24.9
Mar. 2018 64.2 81.6 17.4
Apr. 2018 63.5 79.8 16.2
Mai. 2018 63.3 79.9 16.7
Juni. 2018 59.0 79.3 20.3
Jul. 2018 54.8 81.7 26.8
Aug. 2018 56.4 86.9 30.5
Sep. 2018 59.3 81.6 22.3
Okt. 2018 65.6 98.2 32.6
Nov. 2018 65.1 87.0 22.0
Des. 2018 53.4 79.7 26.3
Jan. 2019* 60.4 91.1 30.7
Feb. 2019* 62.2 79.0 16.8
Mar. 2019* 66.8 82.1 15.3
Apr. 2019* 62.3 79.5 17.3
Mai 2019* 66.8 77.4 10.6
Jun. 2019* 59.9 65.1 5.2

Beskjeden oljeeksport i juni

Planlagt vedlikehold er hovedforklaringen til den laveste eksportverdien for råolje siden juni 2016. Råoljeeksporten endte på 14,0 milliarder kroner, 7,4 millioner kroner mindre enn i samme måned i fjor. Det ble utført kun 26,8 millioner fat råolje - en nedgang på 25,3 prosent fra juni 2018. Gjennomsnittsprisen var 522 kroner per fat, 74 kroner mindre enn for 12 måneder siden.

I juni utgjorde eksportverdien av naturgass 12,8 milliarder kroner, et fall på vel 27,6 prosent i forhold til samme måned et år tilbake. I alt ble det eksportert 8,8 milliarder standard kubikkmeter naturgass i gassform, 0,3 milliarder mer enn året før.

Figur 2. Eksport av råolje, naturgass og naturlige gasskondensater

2017 2018 2019*
Jan. 42.0 46.0 48.5
Feb. 36.5 40.0 41.4
Mar. 37.1 44.2 41.2
Apr. 35.9 42.2 37.7
Mai 33.4 40.9 35.7
Jun. 30.3 39.0 27.5
Jul. 30.8 46.9
Aug. 33.9 46.3
Sep. 31.0 44.0
Okt. 37.7 55.1
Nov. 39.8 44.8
Des. 42.6 44.0

Figur 3

Figur 3. Eksport av råolje

Kontakt