Stor samhandel med utlandet

Publisert:

Vareeksporten var på 79,7 milliarder kroner i mars, nær 30 prosent mer enn i samme måned i 2016. Stor råolje- og fiskeeksport samt høy pris på naturgass var utslagsgivende. Importen av varer økte med nesten 13 prosent og endte på 57,0 milliarder kroner, viser nye tall fra statistikken Utenrikshandel med varer.

Verken eksport- eller importverdiene har vært så høye en enkeltmåned siden våren 2015. Det var oppgang for de aller fleste hovedgruppene av varer, både for eksport og import.

Handelsoverskuddet var på 22,7 milliarder kroner, over dobbelt så stort som i mars i fjor, men likevel en del mindre enn i de siste tre månedene.

Figur 1. Handelsbalansen

Import i alt Eksport i alt Handelsbalansen
Mar. 2012 43.3 91.0 47.7
Apr. 2012 38.5 75.9 37.4
Mai 2012 44.4 81.9 37.5
Juni 2012 44.3 71.8 27.6
Juli 2012 41.0 72.0 30.9
Aug. 2012 41.4 74.0 32.6
Sep. 2012 43.0 65.1 22.1
Okt. 2012 49.4 82.0 32.7
Nov. 2012 44.8 77.2 32.4
Des. 2012 38.4 74.7 36.3
Jan. 2013 43.0 76.7 33.7
Feb. 2013 39.6 74.6 35.0
Mar. 2013 38.4 77.1 38.7
Apr. 2013 45.9 70.4 24.5
Mai 2013 44.1 73.2 29.1
Juni 2013 42.0 74.3 32.3
Juli 2013 43.0 79.7 36.7
Aug. 2013 43.7 73.2 29.6
Sep. 2013 47.7 67.5 19.8
Okt. 2013 49.2 80.4 31.2
Nov. 2013 46.2 87.2 41.1
Des. 2013 44.8 82.1 37.3
Jan. 2014 42.5 91.2 48.7
Feb. 2014 43.3 78.1 34.8
Mar. 2014 46.6 82.1 35.5
Apr. 2014 44.1 75.4 31.4
Mai 2014 45.1 71.8 26.7
Juni 2014 46.4 66.0 19.6
Juli 2014 51.8 69.9 18.2
Aug. 2014 46.6 67.8 21.1
Sep. 2014 50.6 71.7 21.1
Okt. 2014 52.1 85.6 33.5
Nov. 2014 46.7 73.3 26.5
Des. 2014 46.7 76.2 29.5
Jan. 2015 45.4 70.0 24.6
Feb. 2015 45.3 68.9 23.6
Mar. 2015 56.4 79.2 22.8
Apr. 2015 64.3 65.8 1.5
Mai 2015 46.2 67.7 21.5
Juni 2015 54.1 70.5 16.4
Juli 2015 44.6 69.7 25.1
Aug. 2015 47.1 67.9 20.8
Sep. 2015 53.4 68.3 14.9
Okt. 2015 53.7 73.8 20.1
Nov. 2015 54.3 67.5 13.2
Des. 2015 51.0 66.9 15.9
Jan. 2016 43.7 60.6 16.9
Feb. 2016 49.5 60.4 10.9
Mar. 2016* 50.5 61.8 11.3
Apr. 2016* 50.4 61.5 11.1
Mai 2016* 49.7 58.2 8.6
Juni 2016* 53.8 60.4 6.6
Juli 2016* 46.0 59.4 13.4
Aug. 2016* 53.0 60.2 7.2
Sep. 2016* 54.3 57.5 3.2
Okt. 2016* 52.7 65.2 12.5
Nov. 2016* 54.1 69.4 15.4
Des. 2016* 49.2 72.5 23.3
Jan. 2017* 51.4 76.8 25.4
Feb. 2017* 48.9 72.1 23.3
Mar. 2017* 57.0 79.7 22.7

Økt olje- og gasseksport

Eksporten av råolje var i mars på 18,2 milliarder kroner – 6 milliarder mer enn i samme måned i 2016. Verdiøkningen skyldes både at det ble eksportert mer olje og at prisen var høyere, i snitt 113 kroner mer per fat enn i samme måned et år tidligere. I alt ble det utført 42,0 millioner fat råolje mot 37,6 millioner fat i mars i fjor.

Figur 2

Figur 2. Eksport av råolje

Verdien av eksportert naturgass steg til 21,0 milliarder kroner fra 16,2 milliarder i mars 2016. Eksportvolumet var om lag som året før - 10,5 milliarder standard kubikkmeter naturgass i gassform. Verdioppgangen skyldes høyere gasspriser.

Figur 3. Eksport av råolje, naturgass og naturlige gasskondensater

2015 2016* 2017*
Jan. 35.9 29.3 41.6
Feb. 37.2 28.0 38.3
Mar. 41.6 28.7 39.7
Apr. 32.8 28.0
Mai 35.5 27.5
Jun. 34.7 24.0
Jul. 35.1 28.6
Aug. 34.7 28.0
Sep. 32.7 22.4
Okt. 37.9 31.3
Nov. 33.4 34.6
Des. 31.5 39.4
 

Rekordhøy fastlandseksport

Eksporten av fastlandsvarer steg til 38,8 milliarder kroner, en oppgang på 5,7 milliarder, tilsvarende 17,4 prosent, sett i forhold til mars i fjor. Oppgangen skyldes stor eksport av raffinerte mineraloljeprodukter samt fisk. Dette er den høyeste månedlige eksportverdien som er målt for fastlandsvarer.

I mars ble det utført raffinerte mineraloljeprodukter for 4,4 milliarder kroner - vel 1,9 milliarder mer enn året før. Økte priser var årsak til oppgangen. Verdien av eksportert fisk steg med 1,4 milliarder kroner til over 8,8 milliarder Et større volum og høyere priser, både for laks og torsk, var utslagsgivende. Fiskeeksporten alene sto for 23 prosent av fastlandseksporten i mars.

Figur 4. Fastlandseksport

2015 2016* 2017*
Jan. 33.4 30.8 31.9
Feb. 31.1 32.3 31.8
Mar. 37.3 33.0 38.8
Apr. 32.0 32.9
Mai 32.2 30.6
Jun. 35.6 34.8
Jul. 33.7 30.2
Aug. 29.5 31.4
Sep. 35.6 34.9
Okt. 35.8 30.8
Nov. 33.8 33.2
Des. 34.4 32.3

Figur 5. Handelsbalansen fastland

Fastlandseksport Import utenom skip og oljeplattformer Handelsbalansen
Mar. 2012 33.5 42.8 -9.3
Apr. 2012 27.4 37.9 -10.5
Mai 2012 31.5 43.5 -12.1
Juni 2012 31.2 43.5 -12.3
Juli 2012 26.6 40.8 -14.2
Aug. 2012 29.5 41.2 -11.8
Sep. 2012 30.6 41.8 -11.2
Okt. 2012 31.5 48.6 -17.1
Nov. 2012 31.9 43.7 -11.9
Des. 2012 26.4 38.0 -11.6
Jan. 2013 30.8 42.0 -11.2
Feb. 2013 28.9 39.0 -10.1
Mar. 2013 30.0 37.9 -7.9
Apr. 2013 29.7 45.9 -16.2
Mai 2013 29.1 43.1 -14.0
Juni 2013 32.4 40.7 -8.4
Juli 2013 29.7 42.6 -12.9
Aug. 2013 29.5 42.6 -13.1
Sep. 2013 29.7 46.6 -16.9
Okt. 2013 32.8 48.7 -15.9
Nov. 2013 33.5 45.0 -11.5
Des. 2013 28.3 42.7 -14.4
Jan. 2014 34.0 42.0 -8.1
Feb. 2014 30.7 43.2 -12.5
Mar. 2014 31.8 46.5 -14.7
Apr. 2014 31.1 43.4 -12.3
Mai 2014 32.8 44.7 -11.9
Juni 2014 30.2 45.8 -15.6
Juli 2014 30.7 46.9 -16.2
Aug. 2014 30.1 43.3 -13.2
Sep. 2014 33.1 49.6 -16.5
Okt. 2014 37.0 51.8 -14.8
Nov. 2014 32.7 46.6 -13.9
Des. 2014 33.2 46.1 -12.9
Jan. 2015 33.4 44.3 -11.0
Feb. 2015 31.1 45.3 -14.2
Mar. 2015 37.3 54.2 -16.9
Apr. 2015 32.0 46.7 -14.7
Mai 2015 32.2 45.3 -13.2
Juni 2015 35.6 53.0 -17.4
Juli 2015 33.7 43.7 -10.0
Aug. 2015 29.5 46.3 -16.9
Sep. 2015 35.6 53.0 -17.4
Okt. 2015 35.8 53.2 -17.5
Nov. 2015 33.8 52.8 -19.0
Des. 2015 34.4 50.9 -16.4
Jan. 2016 30.8 43.4 -12.6
Feb. 2016 32.3 49.2 -16.9
Mar. 2016* 33.0 48.8 -15.8
Apr. 2016* 32.9 49.7 -16.8
Mai 2016* 30.6 49.3 -18.7
Juni 2016* 34.8 51.0 -16.2
Juli 2016* 30.2 45.1 -15.0
Aug. 2016* 31.4 51.1 -19.7
Sep. 2016* 34.9 51.2 -16.3
Okt. 2016* 30.8 51.1 -20.3
Nov. 2016* 33.2 52.0 -18.8
Des. 2016* 32.3 48.4 -16.1
Jan. 2017* 31.9 48.1 -16.2
Feb. 2017* 31.8 47.3 -15.4
Mar. 2017* 38.8 55.7 -17.0

Andre vesentlige tolvmånedersendringer

- Eksporten av metaller, unntatt jern og stål, økte med 969 millioner kroner. Mer eksportert aluminium til en høyere pris ga mye av oppgangen.

- Verdien av personbilimporten var rekordhøy, 4,5 milliarder kroner mot 3,6 milliarder i mars året før. I alt ble det importert 18 100 biler, mot 17 050 i samme måned i 2016. Rundt 3 900 av bilene var hybridbiler og nesten 3 200 var rene el-biler.

Kontakt