Olje og gass styrket handelsoverskuddet i april

Publisert:

I april utgjorde eksporten 66,2 milliarder kroner, 7,5 prosent mer enn i april 2016. Økte inntekter fra sokkelvarer som olje og naturgass bidro til et solid handelsoverskudd i april. Det samme gjorde den reduserte importen av maskiner.

Handelsoverskuddet nær doblet seg til 22,2 milliarder kroner i april i år. Den totale eksporten steg med 4,6 milliarder kroner til tross for at fastlandseksporten i samme periode ble redusert med 812 millioner. Fiskeeksporten var særlig lav i april i år.

Vareimporten var 12,8 prosent lavere i år og endte på 43,9 milliarder kroner. Innførselen av maskiner og transportmidler stod for den største nedgangen.

Ved sammenligning av tallene er det viktig å ta i betraktning at påsken i år var i april, men falt i mars i fjor.

Figur 1. Handelsbalansen

Import i alt Eksport i alt Handelsbalansen
April 2012 38.5 75.9 37.4
44.4 81.9 37.5
44.3 71.8 27.6
41.0 72.0 30.9
41.4 74.0 32.6
43.0 65.1 22.1
49.4 82.0 32.7
44.8 77.2 32.4
38.4 74.7 36.3
43.0 76.7 33.7
39.6 74.6 35.0
38.4 77.1 38.7
April 2013 45.9 70.4 24.5
44.1 73.2 29.1
42.0 74.3 32.3
43.0 79.7 36.7
43.7 73.2 29.6
47.7 67.5 19.8
49.2 80.4 31.2
46.2 87.2 41.1
44.8 82.1 37.3
42.5 91.2 48.7
43.3 78.1 34.8
46.6 82.1 35.5
April 2014 44.1 75.4 31.4
45.1 71.8 26.7
46.4 66.0 19.6
51.8 69.9 18.2
46.6 67.8 21.1
50.6 71.7 21.1
52.1 85.6 33.5
46.7 73.3 26.5
46.7 76.2 29.5
45.4 70.0 24.6
45.3 68.9 23.6
56.4 79.1 22.7
April 2015 64.3 65.8 1.5
46.2 67.4 21.2
54.1 70.5 16.4
44.6 69.7 25.1
47.1 67.7 20.6
53.3 68.3 15.0
53.6 73.8 20.2
54.2 67.2 13.0
51.0 66.8 15.8
43.7 60.7 17.0
49.5 60.4 10.9
50.5 61.9 11.4
April 2016* 50.4 61.5 11.2
49.7 58.2 8.6
53.8 60.4 6.6
45.9 59.3 13.4
52.9 60.0 7.1
54.3 57.5 3.2
52.7 68.9 16.2
56.9 70.5 13.5
49.3 72.2 22.9
51.4 74.8 23.4
48.9 69.8 20.9
57.2 77.1 19.9
April 2017* 43.9 66.2 22.2

Figur 2. Eksport av råolje, naturgass og naturlige gasskondensater

2015 2016* 2017*
Jan. 35.9 29.4 39.2
Feb. 37.2 28.0 35.9
Mar. 41.6 28.8 37.1
Apr. 32.8 28.0 34.1
Mai 35.1 27.5
Jun. 34.7 24.0
Jul. 35.1 28.5
Aug. 34.4 27.8
Sep. 32.7 22.3
Okt. 37.9 34.9
Nov. 33.4 35.6
Des. 31.5 37.3
 

Høyere oljepris gav økte inntekter fra sokkelen

Eksportverdien for råolje utgjorde i april 19,2 milliarder kroner, over 30 prosent mer enn i samme måned et år tilbake. Fordi antall eksporterte fat råolje var omtrent som i april i fjor, skyldes veksten prisoppgang på nær 100 kroner per fat.

Figur 3. Fastlandseksport

2015 2016* 2017*
Jan. 33.4 30.8 31.9
Feb. 31.1 32.3 31.8
Mar. 37.3 33.0 38.7
Apr. 32.0 32.9 32.0
Mai 32.2 30.6
Jun. 35.6 34.8
Jul. 33.7 30.1
Aug. 29.5 31.4
Sep. 35.6 34.9
Okt. 35.8 30.8
Nov. 33.5 33.2
Des. 34.4 32.2
 

I april i år endte eksporten av naturgass på 14,4 milliarder kroner. Dette er 11,5 prosent mer enn i april i fjor. Både større eksportvolum og oppgang i pris forklarer veksten. 

Figur 4

Figur 4. Eksport av råolje

 

Andre vesentlige tolvmånedersendringer

  • Utførselen av maskiner og transportmidler kom på 6,0 milliarder kroner, tilsvarende et fall på 1,3 milliarder fra april i fjor. Redusert eksport av industrimaskiner trekker ned denne kategorien. 
  • I april utgjorde eksporten av raffinerte oljeprodukter 4,2 milliarder kroner. Dette er 1,9 milliarder mer enn et år tidligere og skyldes høyere priser i 2017.
  • Importen av maskiner og transportmidler utgjorde 17,0 milliarder kroner, 15,6 prosent mindre enn i april i fjor. Innførselen av kjøretøy for veg samt andre industrimaskiner og utstyr viste stor nedgang, samtidig som vi importerte dyrere mobiltelefoner.
  • I april var innførselen av råvarer om lag på samme nivå som året før, mens en samlet import av metaller falt til 3,7 milliarder kroner. Volumnedgang for metaller forklarer reduksjonen i år. 

Kontakt