Olje og gass styrket handelsoverskuddet

Publisert:

I september utgjorde eksporten av varer 81 milliarder kroner, 14,5 milliarder mer enn i september i fjor. Oppgangen er i all hovedsak drevet av utviklingen i olje- og gassprisene.

Verdien av råoljeeksporten på 25,7 milliarder kroner har ikke vært høyere siden april 2014, viser statistikken over utenrikshandel med varer.

En vareimport på 59,9 milliarder kroner i september 2018 gav et Handelsoverskudd på 21,1 milliarder.

Figur 1. Handelsbalansen

Import i alt Eksport i alt Handelsbalansen
Sep. 2013 47.7 67.5 19.8
Okt. 2013 49.2 80.4 31.2
Nov. 2013 46.2 87.2 41.1
Des. 2013 44.8 82.1 37.3
Jan. 2014 42.5 91.2 48.7
Feb. 2014 43.3 78.1 34.8
Mar. 2014 46.6 82.1 35.5
Apr. 2014 44.1 75.4 31.4
Mai 2014 45.1 71.8 26.7
Juni 2014 46.4 66.0 19.6
Juli 2014 51.8 69.9 18.2
Aug. 2014 46.6 67.8 21.1
Sep. 2014 50.6 71.7 21.1
Okt. 2014 52.1 85.6 33.5
Nov. 2014 46.7 73.3 26.5
Des. 2014 46.7 76.2 29.5
Jan. 2015 45.4 70.0 24.6
Feb. 2015 45.3 68.9 23.6
Mar. 2015 56.4 79.1 22.7
Apr. 2015 64.3 65.8 1.5
Mai 2015 46.2 67.4 21.2
Juni 2015 54.1 70.5 16.4
Juli 2015 44.6 69.7 25.1
Aug. 2015 47.1 67.7 20.6
Sep. 2015 53.3 68.3 15.0
Okt. 2015 53.6 73.8 20.2
Nov. 2015 54.2 67.2 13.0
Des. 2015 51.0 66.8 15.8
Jan. 2016 43.7 60.7 17.0
Feb. 2016 49.5 60.4 10.9
Mar. 2016 50.5 61.9 11.4
Apr. 2016 50.4 61.5 11.2
Mai 2016 49.7 58.4 8.7
Juni 2016 53.8 60.4 6.6
Juli 2016 54.9 59.4 4.4
Aug. 2016 62.9 59.6 -3.4
Sep. 2016 54.3 57.5 3.2
Okt. 2016 52.7 69.0 16.2
Nov. 2016 57.3 70.6 13.3
Des. 2016 49.3 72.4 23.1
Jan. 2017 51.9 77.5 25.6
Feb. 2017 48.8 70.3 21.5
Mar. 2017 57.2 77.1 19.9
Apr. 2017 44.0 68.0 24.0
Mai 2017 59.8 68.8 9.1
Juni 2017 67.2 68.4 1.2
Juli 2017 47.0 62.9 16.0
Aug. 2017 54.9 68.8 13.9
Sep. 2017 59.7 66.5 6.8
Okt. 2017 56.5 75.3 18.8
Nov. 2017 85.0 78.9 -6.1
Des. 2017 52.7 78.2 25.4
Jan. 2018* 54.9 83.4 28.5
Feb. 2018* 51.3 72.5 21.2
Mar. 2018* 64.4 78.4 14.0
Apr. 2018* 63.3 81.9 18.6
Mai. 2018* 65.0 80.5 15.5
Juni. 2018* 59.2 80.9 21.6
Jul. 2018* 54.7 80.3 25.6
Aug. 2018* 56.4 85.5 29.0
Sep. 2018* 59.9 81.0 21.1

Olje- og gassprisene fortsetter å stige

Eksporten av råolje utgjorde 25,7 milliarder kroner i september, som innebærer en økning på over 50 prosent fra september i fjor. Oppgangen skyldes hovedsakelig høyere priser. Gjennomsnittsprisen endte på 663 kroner fatet – 223 kroner mer enn for tolv måneder siden. Oljeprisen i september er den høyeste siden juni 2014.

Verdien av naturgasseksporten var 19,1 milliarder kroner i september i år. Sammenlignet med samme måned i fjor utgjør dette en oppgang på 38,4 prosent. Et noe lavere eksportvolum veies opp av en høyere pris. Det ble eksportert 8,4 milliarder standard kubikkmeter naturgass i gassform i september – 6,2 prosent mindre enn året før.

Figur 2. Eksport av råolje, naturgass og naturlige gasskondensater

2016 2017 2018*
Jan. 29.4 42.0 43.8
Feb. 28.0 36.5 36.7
Mar. 28.8 37.1 40.6
Apr. 28.0 35.8 44.0
Mai 27.5 33.4 41.2
Jun. 24.0 30.3 40.2
Jul. 28.6 30.8 45.8
Aug. 27.9 33.9 46.2
Sep. 22.3 31.0 45.2
Okt. 34.9 37.7
Nov. 35.7 39.8
Des. 37.4 42.6

Figur 3

Eksport av råolje

Stabil fastlandseksport

Fastlandseksporten endte på 34,8 milliarder kroner i september, og var om lag uendret fra samme måned i 2017.

Figur 4. Fastlandseksport

2016 2017 2018*
Jan. 30.8 31.8 37.2
Feb. 32.3 31.7 35.7
Mar. 33.0 38.8 37.7
Apr. 32.9 32.1 37.9
Mai 30.5 35.0 37.8
Jun. 34.8 37.3 39.8
Jul. 30.1 32.1 34.0
Aug. 30.9 34.5 38.8
Sep. 34.9 34.7 34.8
Okt. 30.8 37.4
Nov. 33.2 37.9
Des. 32.3 35.1

Andre vesentlige tolvmånedersendringer

  • Bilimporten falt med 13,6 prosent og utgjorde 4,5 milliarder kroner i september 2018. Av 14 900 innførte biler var 5 700 elbiler, noe som tilsvarer nesten 40 prosent. Tilsvarende andel i september i fjor var nesten 30 prosent.
  •  Verdien av importerte mobiltelefoner økte med 42 prosent fra september i fjor. Antallet økte litt, men verdiøkningen kommer hovedsakelig av at mobiltelefonene vi importerte var dyrere enn for ett år siden.  
  • Fiskeeksporten falt med 3,9 prosent til 7,5 milliarder kroner i september. Nedgangen skyldes lavere eksportvolum for mange av fiskeslagene. Makrelleksporten falt med nesten 225 millioner kroner i september som følge av en kraftig reduksjon i volumet. Lakseprisene økte i september, men et lavere volum gjorde at eksportverdien falt med 71 millioner kroner. 
  • I september utgjorde eksporten av raffinerte oljeprodukter 4,1 milliarder kroner. Dette er 12,8 prosent mer enn samme måned i fjor, Eksportverdien er imidlertid den laveste så langt i 2018.

Eksport av aluminium

Hittil i år er eksportvolumet av aluminium 13,8 prosent lavere enn i de ni første månedene i 2017. SSB har grunn til å tro at dette i noen grad kommer av mangler i data for 2018, og volumet vil trolig revideres opp når mer fullstendig informasjon er tilgjengelig.

 

Kontakt