Økt import av varer

Publisert:

Endret:

Importen av varer beløp seg til knappe 59,2 milliarder kroner i mai - 19,2 prosent mer enn i mai i fjor. Utførselen av varer steg med 14,9 prosent og endte på 66,9 milliarder kroner. Dette resulterte i at handelsoverskuddet svekket seg med 9,5 prosent.

Importverdien av varer var nesten 10 milliarder kroner høyere enn i samme måned i fjor. Bakenfor lå en bred oppgang i alle hovedvaregruppene. Eksporten gikk også betydelig opp, med nesten 9 milliarder kroner. Dette skyldtes økt eksport av både olje, gass og fastlandsvarer. Dette gav et handelsoverskudd på 7,7 milliarder kroner som er blant de minste siden juli 1999.

Høyere verdi for råoljeeksporten

Utførselen av råolje utgjorde 18,1 milliarder kroner i mai - 16,6 prosent mer enn i samme måned i fjor. Både økt pris og volum bidrar til å trekke opp verdien. Det ble eksportert 43,2 millioner1 fat råolje til en gjennomsnittlig pris på 420 kroner fatet. Dette er en oppgang i antall fat på 7,4 prosent, samt en pris som er 8,6 prosent høyere enn i mai 2016.

Naturgass til en verdi av 13,1 milliarder kroner ble eksportert i løpet av mai - en økning på 10,8 prosent. Det ble utført 8,9 milliarder standard kubikkmeter gass i gassform, som er omtrent det samme som i fjor. 

1 Ordet ble rettet 16. juni kl. 09.35.

Figur 1. Handelsbalansen

Import i alt Eksport i alt Handelsbalansen
Mai 2012 44.4 81.9 37.5
44.3 71.8 27.6
41.0 72.0 30.9
41.4 74.0 32.6
43.0 65.1 22.1
49.4 82.0 32.7
44.8 77.2 32.4
38.4 74.7 36.3
43.0 76.7 33.7
39.6 74.6 35.0
38.4 77.1 38.7
45.9 70.4 24.5
Mai 2013 44.1 73.2 29.1
42.0 74.3 32.3
43.0 79.7 36.7
43.7 73.2 29.6
47.7 67.5 19.8
49.2 80.4 31.2
46.2 87.2 41.1
44.8 82.1 37.3
42.5 91.2 48.7
43.3 78.1 34.8
46.6 82.1 35.5
44.1 75.4 31.4
Mai 2014 45.1 71.8 26.7
46.4 66.0 19.6
51.8 69.9 18.2
46.6 67.8 21.1
50.6 71.7 21.1
52.1 85.6 33.5
46.7 73.3 26.5
46.7 76.2 29.5
45.4 70.0 24.6
45.3 68.9 23.6
56.4 79.1 22.7
64.3 65.8 1.5
Mai 2015 46.2 67.4 21.2
54.1 70.5 16.4
44.6 69.7 25.1
47.1 67.7 20.6
53.3 68.3 15.0
53.6 73.8 20.2
54.2 67.2 13.0
51.0 66.8 15.8
43.7 60.7 17.0
49.5 60.4 10.9
50.5 61.9 11.4
50.4 61.5 11.2
Mai 2016 49.7 58.2 8.6
53.8 60.4 6.6
45.9 59.3 13.4
52.9 60.0 7.1
54.3 57.5 3.2
52.7 68.9 16.2
56.9 70.5 13.5
49.3 72.2 22.9
51.4 74.8 23.4
48.8 69.8 20.9
57.2 77.1 19.9
43.9 66.1 22.2
Mai 2017* 59.2 66.9 7.7

Figur 2. Eksport av råolje, naturgass og naturlige gasskondensater

2015 2016 2017*
Jan. 35.9 29.4 39.2
Feb. 37.2 28.0 35.9
Mar. 41.6 28.8 37.1
Apr. 32.8 28.0 34.1
Mai 35.1 27.5 31.6
Jun. 34.7 24.0
Jul. 35.1 28.5
Aug. 34.4 27.8
Sep. 32.7 22.3
Okt. 37.9 34.9
Nov. 33.4 35.6
Des. 31.5 37.3

Figur 3. Fastlandseksport

2015 2016 2017*
Jan. 33.4 30.8 31.9
Feb. 31.1 32.3 31.8
Mar. 37.3 33.0 38.8
Apr. 32.0 32.9 32.0
Mai 32.2 30.6 35.2
Jun. 35.6 34.8
Jul. 33.7 30.1
Aug. 29.5 31.4
Sep. 35.6 34.9
Okt. 35.8 30.8
Nov. 33.5 33.2
Des. 34.4 32.2

Figur 4

Eksport av råolje

Andre vesentlige tolvmånedersendringer

  • Innførselen av maskiner og transportmidler økte med 21,7 prosent og beløp seg til 23,8 milliarder kroner i mai måned. Alle undergruppene bortsett fra én hadde oppgang.
  • Vi importerte mineralolje og mineraloljeprodukter for 2,5 milliarder kroner i mai. Dette er mer enn en dobling sammenlignet med samme periode i fjor.
  • Eksporten av fisk beløp seg til 7,4 milliarder kroner - opp 13,4 prosent fra samme måned i 2016.
  • Metaller (summen av SITC-gruppe 67 og 68) til en verdi av 5,9 milliarder kroner ble eksportert i årets mai - 36,4 prosent høyere enn i fjor. Bedre priser for flere av metallene vi eksporterer, bidrar til dette.

Kontakt