Økt fastlandseksport

Publisert:

Fastlandseksporten utgjorde 37,5 milliarder kroner i oktober 2017. Dette er 22 prosent mer enn i oktober 2016. Totaleksporten utgjorde 71,2 milliarder kroner som er 3,5 prosent mer enn i fjor.

Høyere verdi på naturgasseksporten bidro også positivt til den økte utførselen av varer i oktober. Dette veide likevel ikke opp for økningen på 6,5 prosent i importen som beløp seg til 56,1 milliarder kroner. Handelsoverskuddet ble dermed redusert med 6,5 prosent og endte på 15,1 milliarder kroner, viser statistikk Utenrikshandel med varer.

Figur 1. Handelsbalansen

Import i alt Eksport i alt Handelsbalansen
Okt. 2012 49.4 82.0 32.7
Nov. 2012 44.8 77.2 32.4
Des. 2012 38.4 74.7 36.3
Jan. 2013 43.0 76.7 33.7
Feb. 2013 39.6 74.6 35.0
Mar. 2013 38.4 77.1 38.7
Apr. 2013 45.9 70.4 24.5
Mai 2013 44.1 73.2 29.1
Juni 2013 42.0 74.3 32.3
Juli 2013 43.0 79.7 36.7
Aug. 2013 43.7 73.2 29.6
Sep. 2013 47.7 67.5 19.8
Okt. 2013 49.2 80.4 31.2
Nov. 2013 46.2 87.2 41.1
Des. 2013 44.8 82.1 37.3
Jan. 2014 42.5 91.2 48.7
Feb. 2014 43.3 78.1 34.8
Mar. 2014 46.6 82.1 35.5
Apr. 2014 44.1 75.4 31.4
Mai 2014 45.1 71.8 26.7
Juni 2014 46.4 66.0 19.6
Juli 2014 51.8 69.9 18.2
Aug. 2014 46.6 67.8 21.1
Sep. 2014 50.6 71.7 21.1
Okt. 2014 52.1 85.6 33.5
Nov. 2014 46.7 73.3 26.5
Des. 2014 46.7 76.2 29.5
Jan. 2015 45.4 70.0 24.6
Feb. 2015 45.3 68.9 23.6
Mar. 2015 56.4 79.1 22.7
Apr. 2015 64.3 65.8 1.5
Mai 2015 46.2 67.4 21.2
Juni 2015 54.1 70.5 16.4
Juli 2015 44.6 69.7 25.1
Aug. 2015 47.1 67.7 20.6
Sep. 2015 53.3 68.3 15.0
Okt. 2015 53.6 73.8 20.2
Nov. 2015 54.2 67.2 13.0
Des. 2015 51.0 66.8 15.8
Jan. 2016 43.7 60.7 17.0
Feb. 2016 49.5 60.4 10.9
Mar. 2016 50.5 61.9 11.4
Apr. 2016 50.4 61.5 11.2
Mai 2016 49.7 58.2 8.6
Juni 2016 53.8 60.4 6.6
Juli 2016 45.9 59.3 13.4
Aug. 2016 52.9 60.0 7.1
Sep. 2016 54.3 57.5 3.2
Okt. 2016 52.7 68.9 16.2
Nov. 2016 56.9 70.5 13.5
Des. 2016 49.3 72.2 22.9
Jan. 2017 51.4 76.6 25.2
Feb. 2017 48.8 69.3 20.5
Mar. 2017 57.2 76.2 19.1
Apr. 2017 43.9 66.9 23.0
Mai 2017 59.8 67.8 8.0
Juni 2017 67.4 67.3 -0.1
Juli 2017 47.0 61.9 14.9
Aug. 2017 54.8 66.6 11.8
Sep. 2017 54.7 65.2 10.5
Okt. 2017* 56.1 71.3 15.1

Økt naturgasseksport

Det ble utført naturgass til en verdi av 18 milliarder kroner i oktober, 11 prosent mer enn samme måned i fjor. Vi eksporterte 10,3 milliarder standard kubikkmeter naturgass i gassform som, med en økning på 0,9 prosent, er omtrent likt fjorårets nivå.

Råoljeeksporten beløp seg til 15,4 milliarder kroner i 2017, en nedgang på 15,6 prosent sammenlignet med fjorårets oktober. Nedgangen skyldes lavere eksportvolum. Det ble utført 37 millioner fat råolje i år mot 46,2 millioner fat i fjor. Dette er en nedgang på 20 prosent. Prisen på råolje endte på 416 kroner, en økning på 5,5 prosent fra samme måned i fjor.

Figur 2. Eksport av råolje, naturgass og naturlige gasskondensater

2015 2016 2017*
Jan. 35.9 29.4 41.0
Feb. 37.2 28.0 35.4
Mar. 41.6 28.8 36.3
Apr. 32.8 28.0 34.9
Mai 35.1 27.5 32.4
Jun. 34.7 24.0 29.3
Jul. 35.1 28.5 29.8
Aug. 34.4 27.8 31.8
Sep. 32.7 22.3 29.7
Okt. 37.9 34.9 33.7
Nov. 33.4 35.6
Des. 31.5 37.3

Figur 3

Figur 3. Eksport av råolje

Stabil fastlandseksport

Eksporten av fastlandsvarer beløp seg til 37,5 milliarder kroner som er en økning på 22 prosent sammenlignet med fjorårets oktober.

Figur 4. Fastlandseksport

2015 2016 2017*
Jan. 33.4 30.8 31.8
Feb. 31.1 32.3 31.8
Mar. 37.3 33.0 38.7
Apr. 32.0 32.9 32.0
Mai 32.2 30.6 35.0
Jun. 35.6 34.8 37.2
Jul. 33.7 30.1 32.1
Aug. 29.5 31.4 34.5
Sep. 35.6 34.9 34.7
Okt. 35.8 30.8 37.5
Nov. 33.5 33.2
Des. 34.4 32.2

Andre vesentlige tolvmånedersendringer

Det ble eksportert sjømat for 8,8 milliarder kroner i oktober. Dette er den nest høyeste eksportverdien for sjømat etter oktober 2016. Nedgangen fra fjoråret var på 2,5 prosent og skyldes blant annet mindre eksport av makrell og sild. Eksportverdien for fersk hel laks steg med nesten 50 millioner kroner. Dette er en økning på 1,1 prosent. Økningen i verdien av lakseeksporten skyldes økt eksportvolum, prisen har sunket.

Eksporten av raffinerte oljeprodukter økte med 292 prosent i forhold til samme måned i fjor og endte på 3,6 milliarder kroner. Den store økningen skyldes lav eksport i 2016 grunnet vedlikeholdsarbeider.

Utførselen av kjemiske produkter beløp seg til 4,7 milliarder kroner, 30 prosent mer enn fjorårets oktober. Alle undergruppene bidro til økningen.

Kontakt