Økt handelsoverskudd

Publisert:

Vareeksporten i september utgjorde 63,9 milliarder kroner, 11,2 prosent mer enn i samme måned i 2016. Importen var om lag uendret fra september i fjor og bidro til at handelsoverskuddet endte på 9,2 milliarder kroner.

Handelsoverskuddet økte med 6,0 milliarder kroner sammenlignet med september 2016, viser statistikk over månedlig utenrikshandel. Veksten i overskuddet skyldes i hovedsak at det ble eksportert mindre naturgass, samt at importen av skip var betydelig i september i fjor. Sett bort fra handel med skip og oljeplattformer endte handelsoverskuddet på 8,5 milliarder kroner - 2,4 milliarder mer enn ett år tidligere.

Figur 1. Handelsbalansen

Import i alt Eksport i alt Handelsbalansen
Sep. 2012 43.0 65.1 22.1
Okt. 2012 49.4 82.0 32.7
Nov. 2012 44.8 77.2 32.4
Des. 2012 38.4 74.7 36.3
Jan. 2013 43.0 76.7 33.7
Feb. 2013 39.6 74.6 35.0
Mar. 2013 38.4 77.1 38.7
Apr. 2013 45.9 70.4 24.5
Mai 2013 44.1 73.2 29.1
Juni 2013 42.0 74.3 32.3
Juli 2013 43.0 79.7 36.7
Aug. 2013 43.7 73.2 29.6
Sep. 2013 47.7 67.5 19.8
Okt. 2013 49.2 80.4 31.2
Nov. 2013 46.2 87.2 41.1
Des. 2013 44.8 82.1 37.3
Jan. 2014 42.5 91.2 48.7
Feb. 2014 43.3 78.1 34.8
Mar. 2014 46.6 82.1 35.5
Apr. 2014 44.1 75.4 31.4
Mai 2014 45.1 71.8 26.7
Juni 2014 46.4 66.0 19.6
Juli 2014 51.8 69.9 18.2
Aug. 2014 46.6 67.8 21.1
Sep. 2014 50.6 71.7 21.1
Okt. 2014 52.1 85.6 33.5
Nov. 2014 46.7 73.3 26.5
Des. 2014 46.7 76.2 29.5
Jan. 2015 45.4 70.0 24.6
Feb. 2015 45.3 68.9 23.6
Mar. 2015 56.4 79.1 22.7
Apr. 2015 64.3 65.8 1.5
Mai 2015 46.2 67.4 21.2
Juni 2015 54.1 70.5 16.4
Juli 2015 44.6 69.7 25.1
Aug. 2015 47.1 67.7 20.6
Sep. 2015 53.3 68.3 15.0
Okt. 2015 53.6 73.8 20.2
Nov. 2015 54.2 67.2 13.0
Des. 2015 51.0 66.8 15.8
Jan. 2016 43.7 60.7 17.0
Feb. 2016 49.5 60.4 10.9
Mar. 2016 50.5 61.9 11.4
Apr. 2016 50.4 61.5 11.2
Mai 2016 49.7 58.2 8.6
Juni 2016 53.8 60.4 6.6
Juli 2016 45.9 59.3 13.4
Aug. 2016 52.9 60.0 7.1
Sep. 2016 54.3 57.5 3.2
Okt. 2016 52.7 68.9 16.2
Nov. 2016 56.9 70.5 13.5
Des. 2016 49.3 72.2 22.9
Jan. 2017 51.4 74.8 23.4
Feb. 2017 48.8 69.8 20.9
Mar. 2017 57.2 77.1 19.9
Apr. 2017 43.9 66.1 22.2
Mai 2017 59.8 67.0 7.2
Juni 2017 67.4 66.4 -0.9
Juli 2017 47.0 60.6 13.5
Aug. 2017 54.2 65.3 11.1
Sep. 2017* 54.8 63.9 9.2
 

Økt olje- og naturgasseksport

Det ble eksportert råolje for 15,8 milliarder kroner i september – 1,6 milliarder mer enn i samme måned i 2016. Verdiøkningen skyldes i hovedsak høyere oljepris, i snitt 417 kroner per fat mot 383 kroner ett år tidligere. Det ble utført 37,8 millioner fat råolje i september, nesten 1 million flere fat enn i samme tidsrom året før.

Naturgasseksporten var på 12,5 milliarder kroner mot 7,9 milliarder i samme måned i fjor. Utførselen var mindre i september 2016 fordi det ble foretatt større vedlikeholdsarbeid. Det ble eksportert 8,9 milliarder standard kubikkmeter naturgass i gassform i september, mot 5,8 milliarder året før.

Figur 2. Eksport av råolje, naturgass og naturlige gasskondensater

2015 2016 2017*
Jan. 35.9 29.4 39.2
Feb. 37.2 28.0 35.9
Mar. 41.6 28.8 37.1
Apr. 32.8 28.0 34.1
Mai 35.1 27.5 31.6
Jun. 34.7 24.0 28.5
Jul. 35.1 28.5 28.5
Aug. 34.4 27.8 30.4
Sep. 32.7 22.3 28.5
Okt. 37.9 34.9
Nov. 33.4 35.6
Des. 31.5 37.3

Figur 3

Figur 3. Eksport av råolje

Stabil fastlandseksport

Fastlandseksporten endte på 34,6 milliarder kroner i september, om lag uendret fra samme måned i 2016.

Figur 4. Fastlandseksport

2015 2016 2017*
Jan. 33.4 30.8 31.9
Feb. 31.1 32.3 31.8
Mar. 37.3 33.0 38.8
Apr. 32.0 32.9 32.0
Mai 32.2 30.6 35.0
Jun. 35.6 34.8 37.2
Jul. 33.7 30.1 32.1
Aug. 29.5 31.4 34.5
Sep. 35.6 34.9 34.6
Okt. 35.8 30.8
Nov. 33.5 33.2
Des. 34.4 32.2

Andre vesentlige tolvmånedersendringer

Det var stor eksport av raffinerte mineraloljeprodukter i september. Det store volumet, kombinert med høye priser for samtlige underprodukter førte til at eksportverdien for gruppen endte på 3,6 milliarder kroner, nær 700 millioner kroner mer enn i september i fjor.

Eksportverdien av fisk falt fra 8,5 til 7,8 milliarder kroner. Eksportert mengde var mindre for de fleste fiskeslagene. Verdinedgangen var størst for makrell, sild og torsk der samlet eksport gikk ned med nær halv milliard kroner. Lakseeksporten var om lag 40 millioner kroner mindre enn i september 2016, men både eksportert mengde og verdi var høye i forhold til tidligere måneder i 2017.

Det ble importert personbiler for rekordhøye 5,2 milliarder kroner i september hvorav nesten 2 milliarder var el-biler. Av 18 500 innførte biler var 5 100 el-biler – nesten 30 prosent.

 

 

Kontakt