Økt fastlandseksport

Publisert:

Fastlandseksporten beløp seg til 35,2 milliarder kroner i februar, en økning på 10,6 prosent sammenlignet med tilsvarende måned i fjor. Utførselen av naturgass steg også mye, opp 10,4 prosent til 18,8 milliarder kroner.

Til tross for økning i både utførselen av fastlandsvarer og naturgass gikk eksporten som helhet kun opp med 4,4 prosent og endte på 72,4 milliarder kroner. Dette skyldes i stor grad at det så langt ikke er registrert noe eksport av skip og oljeplattformer på årets februar, mens det i samme måned i fjor ble eksportert slike varer for 2,1 milliarder kroner. Handelsoverskuddet endte på 21,3 milliarder kroner, en økning på 4,1 prosent fra 2017.

Figur 1. Handelsbalansen

Import i alt Eksport i alt Handelsbalansen
Feb. 2013 39.6 74.6 35.0
Mar. 2013 38.4 77.1 38.7
Apr. 2013 45.9 70.4 24.5
Mai 2013 44.1 73.2 29.1
Juni 2013 42.0 74.3 32.3
Juli 2013 43.0 79.7 36.7
Aug. 2013 43.7 73.2 29.6
Sep. 2013 47.7 67.5 19.8
Okt. 2013 49.2 80.4 31.2
Nov. 2013 46.2 87.2 41.1
Des. 2013 44.8 82.1 37.3
Jan. 2014 42.5 91.2 48.7
Feb. 2014 43.3 78.1 34.8
Mar. 2014 46.6 82.1 35.5
Apr. 2014 44.1 75.4 31.4
Mai 2014 45.1 71.8 26.7
Juni 2014 46.4 66.0 19.6
Juli 2014 51.8 69.9 18.2
Aug. 2014 46.6 67.8 21.1
Sep. 2014 50.6 71.7 21.1
Okt. 2014 52.1 85.6 33.5
Nov. 2014 46.7 73.3 26.5
Des. 2014 46.7 76.2 29.5
Jan. 2015 45.4 70.0 24.6
Feb. 2015 45.3 68.9 23.6
Mar. 2015 56.4 79.1 22.7
Apr. 2015 64.3 65.8 1.5
Mai 2015 46.2 67.4 21.2
Juni 2015 54.1 70.5 16.4
Juli 2015 44.6 69.7 25.1
Aug. 2015 47.1 67.7 20.6
Sep. 2015 53.3 68.3 15.0
Okt. 2015 53.6 73.8 20.2
Nov. 2015 54.2 67.2 13.0
Des. 2015 51.0 66.8 15.8
Jan. 2016 43.7 60.7 17.0
Feb. 2016 49.5 60.4 10.9
Mar. 2016 50.5 61.9 11.4
Apr. 2016 50.4 61.5 11.2
Mai 2016 49.7 58.2 8.6
Juni 2016 53.8 60.4 6.6
Juli 2016 45.9 59.3 13.4
Aug. 2016 52.9 60.0 7.1
Sep. 2016 54.3 57.5 3.2
Okt. 2016 52.7 68.9 16.2
Nov. 2016 56.9 70.5 13.5
Des. 2016 49.3 72.2 22.9
Jan. 2017* 51.4 76.6 25.2
Feb. 2017* 48.8 69.3 20.5
Mar. 2017* 57.2 76.3 19.1
Apr. 2017* 44.0 66.9 23.0
Mai 2017* 59.8 67.8 8.1
Juni 2017* 67.1 67.4 0.2
Juli 2017* 47.0 62.0 15.0
Aug. 2017* 54.8 67.8 13.0
Sep. 2017* 59.7 65.5 5.7
Okt. 2017* 56.6 71.3 14.7
Nov. 2017* 84.8 75.7 -9.1
Des. 2017* 52.1 76.8 24.7
Jan. 2018* 54.8 83.2 28.5
Feb. 2018* 51.0 72.4 21.3

Høyere gasseksport

Vi eksporterte naturgass for 18,8 milliarder kroner i februar. Dette er 10,4 prosent mer enn i 2017, men 22,4 prosent mindre enn januar 2018. Oppgangen fra i fjor skyldes høyere pris. Det ble utført 9,6 milliarder standard kubikkmeter naturgass i gassform i løpet av februar. Dette er omtrent det samme nivået som i fjor.

Råolje til en verdi av 17,6 milliarder kroner ble eksportert i februar. Dette er en verdinedgang på 1,2 prosent. Årsaken er lavere volum. Det ble utført 36,8 millioner fat råolje, som er 11 prosent mindre enn i fjor. Gjennomsnittsprisen endte på 477 kroner fatet i februar i år.

Figur 2. Eksport av råolje, naturgass og naturlige gasskondensater

2016 2017* 2018*
Jan. 29.4 41.0 44.3
Feb. 28.0 35.4 37.2
Mar. 28.8 36.3
Apr. 28.0 34.9
Mai 27.5 32.4
Jun. 24.0 29.3
Jul. 28.5 29.9
Aug. 27.8 33.0
Sep. 22.3 30.0
Okt. 34.9 33.7
Nov. 35.6 36.5
Des. 37.3 41.2

Figur 3

Figur 4. Eksport av råolje

Høy fastlandseksport

Fastlandseksporten endte på 35,2 milliarder i februar 2018, som er 10,6 prosent høyere enn samme måned i fjor.

Figur 4. Fastlandseksport

2016 2017* 2018*
Jan. 30.8 31.8 37.4
Feb. 32.3 31.8 35.2
Mar. 33.0 38.8
Apr. 32.9 32.0
Mai 30.6 35.0
Jun. 34.8 37.3
Jul. 30.1 32.1
Aug. 31.4 34.5
Sep. 34.9 34.6
Okt. 30.8 37.5
Nov. 33.2 38.1
Des. 32.2 35.2

Andre vesentlige tolvmånedersendringer

•Det ble eksportert aluminium til en verdi av 5 milliarder kroner i løpet av årets to første måneder. Av dette hadde mindre enn én promille USA som bestemmelsesland – slik sett er den norske aluminiumsproduksjonen tilsynelatende skjermet mot det amerikanske forslaget om toll på aluminium.

• Utførselen av raffinerte mineraloljeprodukter beløp seg til 4,6 milliarder kroner i februar, en økning på 61,5 prosent sammenlignet med fjoråret. Både økte priser og volum forårsaker oppgangen.

• Skreifisket er i full gang, og det ble eksportert mer enn 1800 tonn fersk skrei til 68 millioner kroner i løpet av årets andre måned. Volumet er 3,9 prosent lavere enn i 2017 og 13 prosent mindre enn i 2016. Skreifisket foregår hovedsakelig i de fire første månedene av året.

• Importen av jern og stål økte steg med 63 prosent og endte på 1,6 milliarder kroner i februar. Økningen var størst innenfor undergruppen rør og hule profiler av jern og stål som økte med nesten 104 prosent til over 1 milliard kroner.

Kontakt