Laveste handelsoverskudd på 17 år

Publisert:

Eksporten av varer utgjorde 747 milliarder kroner i fjor – en nedgang på 10,6 prosent fra 2015. Reduksjonen er drevet av lavere olje- og gasspriser samt en svekket fastlandseksport. Handelsoverskuddet falt hele 36,3 prosent til det laveste nivået siden 1999.

Figur 1

Figur 1. Handelsbalansen. Million kroner

Inntektene fra fastlandseksporten gikk ned 4,3 prosent fra 2015 og endte på 387,0 milliarder i 2016.

Mye av reduksjonen skyldes fall i eksportverdien for industrimaskiner, der en stor andel går til olje- og gassrelaterte virksomheter i utlandet. Lavere eksport av raffinerte mineraloljeprodukter bidro også. I motsatt retning trakk fiskeeksporten, der en sterk økning i prisene ga rekordhøye eksportverdier i 2016.

Importverdien var nærmere 607 milliarder kroner, en tilbakegang på 1,5 prosent fra 2015. Reduksjonen påvirkes av innførselen av en oljeplattform i 2015. Dersom handelen med oljeplattformer holdes utenfor, økte importverdien i 2016 med 1,5 prosent mot 2015.

Handelsoverskuddet i 2016 utgjorde 140,4 milliarder kroner og ble ytterligere redusert, en nedgang på hele 36,3 prosent fra 2015.

Lavere olje- og gasspriser

Verdien av naturgasseksporten utgjorde 160,2 milliarder kroner i 2016 og gikk tilbake 27,4 prosent sammenlignet med 2015. Nedgangen skyldes fall i prisene for naturgass i gassform, i årsgjennomsnitt lå disse 27,5 prosent lavere enn i 2015. Antall eksporterte standard kubikkmeter endte på 109,8 milliarder og var om lag uendret fra året før.

Eksportverdien for råolje gikk ned 5,8 prosent fra 2015 og utgjorde 185,8 milliarder kroner i 2016.

Reduksjonen skyldes lavere oljepriser. Den årlige gjennomsnittsprisen endte på 363 kroner fatet og var 12,4 prosent lavere enn i 2015. Oljeprisen økte i løpet av året, fra bunnivå i januar 2016 på 266 kroner fatet til 452 kroner i desember. Eksportvolumet gikk opp for tredje året på rad. Antall eksporterte fat var 512 millioner i 2016 og steg hele 7,5 prosent fra 2015.

Andre vesentlige endringer

  • Utførselen av industrimaskiner utgjorde 40,9 milliarder kroner i 2016 og falt 24,5 prosent fra året før.
  • Eksporten av raffinerte mineraloljeprodukter endte på 27,2 milliarder kroner og var 33,5 prosent lavere enn i 2015.
  • Fiskeeksporten utgjorde 89,2 milliarder kroner i 2016, opp 23,9 prosent fra året før. Antall utførte kilo gikk ned 6,9 prosent. Høy laksepris er hovedårsaken til verdiøkningen.
  • Importen av kjøretøy for veg var 69,3 milliarder kroner og økte med 10,5 prosent mot 2015.
  • Importen av industrimaskiner utgjorde 67,5 milliarder i 2016. Dette er en nedgang på 6,6 prosent sammenlignet med 2015.

Figur 2

Figur 2. Handelsbalansen, største handelspartnere. Milliarder kroner

Figur 3

Figur 3. Eksport i alt, hovedkomponenter

Figur 4

Figur 4. Eksport av råolje

Figur 5

Figur 5. Eksport av laks

Figur 6

Figur 6. Eksport av viktige fastlandsvarer (SITC)

Figur 7

Figur 7. Import av viktige varer (SITC)

Figur 8

Figur 8. Import  av varer fra ulike verdensdeler. 2016

Figur 9

Figur 9. Eksport  av varer fra ulike verdensdeler. 2016

Figur 10

Figur 10. Fastlandseksport  av varer fra ulike verdensdeler. 2016