Lavere handelsoverskudd

Publisert:

Handelsoverskuddet for varer endte på 15,8 milliarder kroner i februar, og falt hele 35,2 prosent sammenlignet med februar i fjor. Nedgangen drives av mindre oljeeksport og høy importverdi.

Tall fra statistikken om utenrikshandel med varer viser en samlet februareksport til en verdi av 77,2 milliarder kroner. Mot februar i fjor er dette en oppgang på 2,3 prosent. I tilsvarende periode økte fastlandseksporten med 5,9 prosent og endte på 37,8 milliarder kroner. Utførselen av fisk og maskiner bidro sterkt til denne oppgangen.

Importverdien steg hele 20,2 prosent i samme periode og utgjorde 61,4 milliarder kroner. Den kraftige veksten skyldes innførsel av metallvarer til utbygging av felt på norsk sokkel. Stor økning var det også i importverdien for industrimaskiner som gikk opp hele 30,6 prosent fra fjoråret til 7,4 milliarder kroner i februar.

Figur 1. Handelsbalansen

Import i alt Eksport i alt Handelsbalansen
Feb. 2014 43.3 78.1 34.8
Mar. 2014 46.6 82.1 35.5
Apr. 2014 44.1 75.4 31.4
Mai 2014 45.1 71.8 26.7
Juni 2014 46.4 66.0 19.6
Juli 2014 51.8 69.9 18.2
Aug. 2014 46.6 67.8 21.1
Sep. 2014 50.6 71.7 21.1
Okt. 2014 52.1 85.6 33.5
Nov. 2014 46.7 73.3 26.5
Des. 2014 46.7 76.2 29.5
Jan. 2015 45.4 70.0 24.6
Feb. 2015 45.3 68.9 23.6
Mar. 2015 56.4 79.1 22.7
Apr. 2015 64.3 65.8 1.5
Mai 2015 46.2 67.4 21.2
Juni 2015 54.1 70.5 16.4
Juli 2015 44.6 69.7 25.1
Aug. 2015 47.1 67.7 20.6
Sep. 2015 53.3 68.3 15.0
Okt. 2015 53.6 73.8 20.2
Nov. 2015 54.2 67.2 13.0
Des. 2015 51.0 66.8 15.8
Jan. 2016 43.7 60.7 17.0
Feb. 2016 49.5 60.4 10.9
Mar. 2016 50.5 61.9 11.4
Apr. 2016 50.4 61.5 11.2
Mai 2016 49.7 58.4 8.7
Juni 2016 53.8 60.4 6.6
Juli 2016 54.9 59.4 4.4
Aug. 2016 62.9 59.6 -3.4
Sep. 2016 54.3 57.5 3.2
Okt. 2016 52.7 69.0 16.2
Nov. 2016 57.3 70.6 13.3
Des. 2016 49.3 72.4 23.1
Jan. 2017 51.9 77.5 25.6
Feb. 2017 48.8 70.3 21.5
Mar. 2017 57.2 77.1 19.9
Apr. 2017 44.0 68.0 24.0
Mai 2017 59.8 68.8 9.1
Juni 2017 67.2 68.4 1.2
Juli 2017 47.0 62.9 16.0
Aug. 2017 54.9 68.8 13.9
Sep. 2017 59.7 66.5 6.8
Okt. 2017 56.5 75.3 18.8
Nov. 2017 85.0 78.9 -6.1
Des. 2017 52.7 78.2 25.4
Jan. 2018* 54.9 85.8 31.0
Feb. 2018* 51.1 75.5 24.4
Mar. 2018* 64.4 82.3 17.9
Apr. 2018* 63.3 79.6 16.3
Mai. 2018* 65.1 80.0 14.9
Juni. 2018* 59.2 79.5 20.3
Jul. 2018* 54.7 81.3 26.6
Aug. 2018* 56.4 86.9 30.5
Sep. 2018* 60.9 82.3 21.4
Okt. 2018* 65.8 99.7 34.0
Nov. 2018* 62.9 88.6 25.7
Des. 2018* 53.2 78.2 25.0
Jan. 2019* 60.0 88.8 28.8
Feb. 2019* 61.4 77.2 15.8

Figur 2. Fastlandseksport

2017 2018* 2019*
Jan. 31.8 37.2 42.7
Feb. 31.7 35.7 37.8
Mar. 38.8 38.0
Apr. 32.1 37.4
Mai 35.0 37.7
Jun. 37.3 39.5
Jul. 32.1 34.3
Aug. 34.5 40.2
Sep. 34.7 36.3
Okt. 37.4 43.1
Nov. 37.9 42.2
Des. 35.1 36.0

Mindre eksport av råolje

Eksportverdien for råolje endte på 18,3 milliarder kroner og var 0,1 prosent lavere enn februar i fjor. Oljeprisen styrket seg, mens færre utførte fat trakk ned. Prisen på råolje endte på 547 kr fatet – opp 8,2 prosent fra februar i fjor. Antall eksporterte fat var 33,4 millioner, en nedgang på 7,7 prosent fra fjoråret. 

Naturgasseksporten gikk ned 0,2 prosent og endte på 20,6 milliarder kroner. Det ble utført 9,5 milliarder standard kubikkmeter gass, som er 0,1 prosent lavere enn i fjor.

Figur 3. Eksport av råolje, naturgass og naturlige gasskondensater

2017 2018* 2019*
Jan. 42.0 46.0 46.1
Feb. 36.5 39.7 39.4
Mar. 37.1 44.2
Apr. 35.8 42.2
Mai 33.4 40.9
Jun. 30.3 39.0
Jul. 30.8 46.5
Aug. 33.9 46.2
Sep. 31.0 44.6
Okt. 37.7 56.5
Nov. 39.8 46.2
Des. 42.6 42.2

Figur 4

Figur 4. Eksport av råolje

Andre vesentlige tolvmånedersendringer

  • Fiskeeksporten var historisk høy for en februar måned, eksportverdien endte på 7,7 milliarder kroner og var 9,0 prosent høyere enn februar i 2018. Det er særlig eksporten av laks og sei som bidro til denne oppgangen.
  • Eksport av industrimaskiner utgjorde 3,7 milliarder kroner og steg hele 19,5 prosent mot februar i fjor. Verdien for eksport av elektriske maskiner og apparater doblet seg og endte på 2,4 milliarder kroner.
  • Importverdien for elbiler nådde nye rekorder og utgjorde hele 2,6 milliarder kroner i februar. Mot februar i fjor mer enn doblet verdien seg. Av totalt 15 850 innførte personbiler var 7 515 elbiler, en andel på 47,4 prosent. Det er kun november i 2018 det er målt tilsvarende nivåer for antallet innførte elbiler.

Kontakt