Lavere gasseksport krymper handelsoverskuddet

Publisert:

Det ble eksportert naturgass for 14,7 milliarder kroner i mai 2019, en nedgang på 19,4 prosent sammenlignet med mai i fjor. Vareeksporten endte på totalt 77,4 milliarder kroner, den laveste månedsverdien hittil i 2019.

Handelsoverskuddet  i mai 2019 ble 11,3 milliarder kroner, ned hele 32,0 prosent sammenlignet med fjoråret, i følge statistikk over månedlig utenrikshandel.

Fastlandseksporten var høy og endte på 41,7 milliarder kroner i mai 2019, opp 11,0 prosent fra fjoråret. Lavere eksport av olje og naturgass motvirket fastlandseksportens positive effekt på handelsbalansen. Svekket kronekurs bidrar også til mindre handelsoverskudd ved at vareimporten blir dyrere. Vareimporten økte med 4,4 prosent fra mai i fjor, og endte på 66,1 milliarder kroner.

Figur 1. Handelsbalansen

Import i alt Eksport i alt Handelsbalansen
Mai 2014 45.1 71.8 26.7
Juni 2014 46.4 66.0 19.6
Juli 2014 51.8 69.9 18.2
Aug. 2014 46.6 67.8 21.1
Sep. 2014 50.6 71.7 21.1
Okt. 2014 52.1 85.6 33.5
Nov. 2014 46.7 73.3 26.5
Des. 2014 46.7 76.2 29.5
Jan. 2015 45.4 70.0 24.6
Feb. 2015 45.3 68.9 23.6
Mar. 2015 56.4 79.1 22.7
Apr. 2015 64.3 65.8 1.5
Mai 2015 46.2 67.4 21.2
Juni 2015 54.1 70.5 16.4
Juli 2015 44.6 69.7 25.1
Aug. 2015 47.1 67.7 20.6
Sep. 2015 53.3 68.3 15.0
Okt. 2015 53.6 73.8 20.2
Nov. 2015 54.2 67.2 13.0
Des. 2015 51.0 66.8 15.8
Jan. 2016 43.7 60.7 17.0
Feb. 2016 49.5 60.4 10.9
Mar. 2016 50.5 61.9 11.4
Apr. 2016 50.4 61.5 11.2
Mai 2016 49.7 58.4 8.7
Juni 2016 53.8 60.4 6.6
Juli 2016 54.9 59.4 4.4
Aug. 2016 62.9 59.6 -3.4
Sep. 2016 54.3 57.5 3.2
Okt. 2016 52.7 69.0 16.2
Nov. 2016 57.3 70.6 13.3
Des. 2016 49.3 72.4 23.1
Jan. 2017 51.8 77.5 25.7
Feb. 2017 48.8 71.0 22.2
Mar. 2017 57.2 78.2 21.1
Apr. 2017 43.9 68.6 24.7
Mai 2017 59.5 68.9 9.4
Juni 2017 67.3 69.0 1.6
Juli 2017 47.1 62.9 15.8
Aug. 2017 55.4 68.7 13.4
Sep. 2017 59.7 66.5 6.8
Okt. 2017 56.5 75.3 18.8
Nov. 2017 83.9 78.9 -5.0
Des. 2017 53.3 78.1 24.9
Jan. 2018 54.7 85.6 30.9
Feb. 2018 51.0 75.9 24.9
Mar. 2018 64.2 81.6 17.4
Apr. 2018 63.5 79.8 16.2
Mai. 2018 63.3 79.9 16.7
Juni. 2018 59.0 79.3 20.3
Jul. 2018 54.8 81.7 26.8
Aug. 2018 56.4 86.9 30.5
Sep. 2018 59.3 81.6 22.3
Okt. 2018 65.6 98.2 32.6
Nov. 2018 65.1 87.0 22.0
Des. 2018 53.4 79.7 26.3
Jan. 2019* 60.4 91.1 30.7
Feb. 2019* 62.2 79.0 16.8
Mar. 2019* 66.8 82.1 15.3
Apr. 2019* 62.3 79.6 17.2
Mai 2019* 66.1 77.4 11.3

Lave priser gir redusert gasseksport

Det ble eksportert naturgass for 14,7 milliarder kroner i mai 2019, en nedgang på 19,4 prosent fra mai i fjor - den laveste månedlige eksportverdien for naturgass på nesten to år. Dette skyldes lavere gasspriser. Antallet eksporterte standard kubikkmeter naturgass i gassform endte på 9,1 milliarder, opp 0,2 prosent fra mai i fjor.

Verdien av oljeeksporten sank med 7,1 prosent i samme tidsperiode og var 20,3 milliarder kroner i mai 2019. Redusert volum og pris forklarer nedgangen. Det ble eksportert 33,8 millioner fat råolje, til en pris på 600 kroner per fat.

Figur 2. Eksport av råolje, naturgass og naturlige gasskondensater

2017 2018 2019*
Jan. 42.0 46.0 48.5
Feb. 36.5 40.0 41.4
Mar. 37.1 44.2 41.1
Apr. 35.9 42.2 37.7
Mai 33.4 40.9 35.7
Jun. 30.3 39.0
Jul. 30.8 46.9
Aug. 33.9 46.3
Sep. 31.0 44.0
Okt. 37.7 55.1
Nov. 39.8 44.8
Des. 42.6 44.0

Figur 3

Figur 3. Eksport av råolje

Fastlandseksporten vokser

Bak veksten i fastlandseksporten finner vi økt eksport av raffinerte oljeprodukter, aluminiumslegeringer og fisk.

Fiskeeksporten var på 8,4 milliarder kroner i mai, 2,3 prosent mer enn samme måned i fjor. Viktige bidrag her var økt eksport av makrell og hyse, mens lakseeksporten falt noe målt i verdi.

Figur 4. Fastlandseksport

2017 2018 2019*
Jan. 31.8 37.0 42.5
Feb. 31.7 35.8 37.4
Mar. 38.6 37.4 40.6
Apr. 32.1 37.0 39.5
Mai 35.0 37.5 41.7
Jun. 37.2 39.4
Jul. 32.1 34.3
Aug. 34.4 40.2
Sep. 34.7 36.1
Okt. 37.4 43.0
Nov. 38.0 42.1
Des. 35.1 35.7

Andre vesentlige tolvmånedersendringer

  • Importverdien av industrimaskiner viser fortsatt vekst, og økte med 17,4 prosent til 8,1 milliarder kroner i mai 2019.
  • Det ble importert busser for rekordhøye 1,2 millarder kroner i mai i år. Dette bidro til at importverdien for kjøretøyer for veg endte på 8,9 milliarder kroner. 40 av 540 importerte busser var el-busser.
  • Bilimporten utgjorde 4,4 milliarder kroner i mai, en svak oppgang på 0,6 prosent fra samme måned året før. Andelen el-biler var på 35,2 prosent.

Datasett med handel per varenummer og land

SSB har lagt ut komplette datasett med handel per varenummer og land, tilsvarende statistikkbanktabell 08801, for nedlasting. Hvert av CSV-datasettene inneholder data for 5 år og kan åpnes i Excel. Den komplette filen for alle årganger må åpnes via egnet programvare.

 

Kontakt