Kraftig økning i utenrikshandelen

Publisert:

Eksporten av varer beløp seg til 81,9 milliarder kroner i april – 20,5 prosent mer enn i samme måned året før. Importverdien utgjorde 62,5 milliarder kroner, en oppgang på hele 42,0 prosent. Handelsoverskuddet ble dermed på 19,4 milliarder kroner.

Flere store enkelttransaksjoner var med på å dra opp importen i april, viser nye tall fra statistikken over utenrikshandel med varer. Det ble blant annet importert konstruksjoner til oljeplattformer for i alt 4,8 milliarder korner.

Ved sammenlikning av tallene for utenrikshandel med varer er det viktig å ta i betraktning at påsken i år var i mars, men falt i april i fjor. Det er vanlig at eksporten og importen er lav i påskemåneden, og dette er med på å forklare noe av den store oppgangen i eksporten og importen i april i år.

Ved publisering av utenrikshandelsstatistikk i mai oppdateres tall for 2016 og 2017. Mer om endringene nederst i artikkelen.

Figur 1. Handelsbalansen

Import i alt Eksport i alt Handelsbalansen
Apr. 2013 45.9 70.4 24.5
Mai 2013 44.1 73.2 29.1
Juni 2013 42.0 74.3 32.3
Juli 2013 43.0 79.7 36.7
Aug. 2013 43.7 73.2 29.6
Sep. 2013 47.7 67.5 19.8
Okt. 2013 49.2 80.4 31.2
Nov. 2013 46.2 87.2 41.1
Des. 2013 44.8 82.1 37.3
Jan. 2014 42.5 91.2 48.7
Feb. 2014 43.3 78.1 34.8
Mar. 2014 46.6 82.1 35.5
Apr. 2014 44.1 75.4 31.4
Mai 2014 45.1 71.8 26.7
Juni 2014 46.4 66.0 19.6
Juli 2014 51.8 69.9 18.2
Aug. 2014 46.6 67.8 21.1
Sep. 2014 50.6 71.7 21.1
Okt. 2014 52.1 85.6 33.5
Nov. 2014 46.7 73.3 26.5
Des. 2014 46.7 76.2 29.5
Jan. 2015 45.4 70.0 24.6
Feb. 2015 45.3 68.9 23.6
Mar. 2015 56.4 79.1 22.7
Apr. 2015 64.3 65.8 1.5
Mai 2015 46.2 67.4 21.2
Juni 2015 54.1 70.5 16.4
Juli 2015 44.6 69.7 25.1
Aug. 2015 47.1 67.7 20.6
Sep. 2015 53.3 68.3 15.0
Okt. 2015 53.6 73.8 20.2
Nov. 2015 54.2 67.2 13.0
Des. 2015 51.0 66.8 15.8
Jan. 2016 43.7 60.7 17.0
Feb. 2016 49.5 60.4 10.9
Mar. 2016 50.5 61.9 11.4
Apr. 2016 50.4 61.5 11.2
Mai 2016 49.7 58.4 8.7
Juni 2016 53.8 60.4 6.6
Juli 2016 54.9 59.4 4.4
Aug. 2016 62.9 59.6 -3.4
Sep. 2016 54.3 57.5 3.2
Okt. 2016 52.7 69.0 16.2
Nov. 2016 57.3 70.6 13.3
Des. 2016 49.3 72.4 23.1
Jan. 2017 51.9 77.5 25.6
Feb. 2017 48.8 70.3 21.5
Mar. 2017 57.2 77.1 19.9
Apr. 2017 44.0 68.0 24.0
Mai 2017 59.8 68.8 9.1
Juni 2017 67.2 68.4 1.2
Juli 2017 47.0 62.9 16.0
Aug. 2017 54.9 68.8 13.9
Sep. 2017 59.7 66.5 6.8
Okt. 2017 56.5 75.3 18.8
Nov. 2017 85.0 78.9 -6.1
Des. 2017 52.7 78.2 25.4
Jan. 2018* 54.8 83.5 28.8
Feb. 2018* 51.3 71.8 20.5
Mar. 2018* 64.1 77.8 13.8
Apr. 2018* 62.5 81.9 19.4

Oljeprisen stiger ytterligere

Eksportverdien av råolje utgjorde 22,3 milliarder kroner i april 2018, en økning på 15 prosent i forhold til samme måned i fjor. Verdiøkningen skyldes økte oljepriser – 573 kroner per fat i april i år mot 442 kroner et år tidligere. Med en oljepris på 492 kroner i mars er også prisoppgangen fra forrige måned betydelig. Det ble utført 38,8 millioner fat råolje i april, en nedgang på 11,3 prosent fra april 2017.

I april endte eksportverdien av naturgass på 21,0 milliarder kroner – hele 5 milliarder mer enn i fjor. Et noe lavere eksportvolum ble oppveid av betydelig høyere pris. Vi eksporterte 9,5 milliarder standard kubikkmeter naturgass i gassform i april – 5,5 prosent mindre enn året før.

Figur 2

Figur 2. Eksport av råolje

Figur 3. Eksport av råolje, naturgass og naturlige gasskondensater

2016 2017 2018*
Jan. 29.4 42.0 43.8
Feb. 28.0 36.5 36.7
Mar. 28.8 37.1 40.7
Apr. 28.0 35.8 44.0
Mai 27.5 33.4
Jun. 24.0 30.3
Jul. 28.6 30.8
Aug. 27.9 33.9
Sep. 22.3 31.0
Okt. 34.9 37.7
Nov. 35.7 39.8
Des. 37.4 42.6

Høy fastlandseksport i april

Fastlandseksporten kom på 37,9 milliarder i april 2018, som er 18 prosent mer enn i samme måned i fjor.

Eksporten av raffinerte oljeprodukter utgjorde 4,9 milliarder kroner i april, 17,7 prosent mer enn for samme måned i fjor. Økte priser er hovedforklaringen, men det var også noe volumoppgang.

Fiskeeksporten økte med 14,9 prosent til 7,7 milliarder kroner i april 2018. Økt eksportverdi for laks og torsk bidro mest, men også mange andre fiskeslag kunne vise til vekst i eksportverdien.

Figur 4. Fastlandseksport

2016 2017 2018*
Jan. 30.8 31.8 37.4
Feb. 32.3 31.7 35.0
Mar. 33.0 38.8 37.2
Apr. 32.9 32.1 37.9
Mai 30.5 35.0
Jun. 34.8 37.3
Jul. 30.1 32.1
Aug. 30.9 34.5
Sep. 34.9 34.7
Okt. 30.8 37.4
Nov. 33.2 37.9
Des. 32.3 35.1

Andre vesentlige tolvmånedersendringer

  • I april i år kom bilimporten opp i 4,6 milliarder kroner, hele 38,7 prosent mer enn i samme måned året før. Vi mottok noe over 17.500 biler i april 2018. En betydelig andel av disse var miljøvennlige kjøretøy som el- og hybridbiler.
  • Innførselen av maskiner for spesielle industrier var på 2,7 milliarder kroner, 28,7 prosent mer enn april i fjor.

Nye tall for naturgass i gassform i første kvartal 2018

Som følge av publisering av oppdaterte tall for naturgass i gassform er prisene for årets tre første måneder justert. Ny samlet eksportverdi for 1. kvartal blir dermed 58,3 milliarder kroner, 1,3 milliarder kroner mindre enn ved publisering av tall for mars måned.

Oppdaterte tall for 2017 og endelige tall for 2016

  • De endelige tallene viser at importen av varer beløp seg til 629 milliarder kroner i 2016. Dette er en oppjustering på 19,5 milliarder kroner siden publiseringen for ett år siden.
  • Oppjusteringen av importen skyldes i hovedsak en økning på 19,3 milliarder kroner i varegruppen konstruksjoner til oljeplattformer for 2016.
  • Eksporten av råolje er oppjustert med 14 milliarder kroner i 2017 og endte dermed på 223 milliarder kroner.
  • Utførselen av naturgass i gassform er oppjustert med 3,3 milliarder kroner – til 195,3 milliarder kroner.
  • Tabeller med mer detaljer om revisjoner av årstall er nå tilgjengelige i statistikkbanken, se tabell nummer 11927 og 12024.

 

Kontakt