Høy import ga årets andre handelsunderskudd

Publisert:

For andre gang i 2017 var det underskudd i utenrikshandelen med varer – denne måneden på 4,2 milliarder kroner.

Forklaringen er den samme som for handelsunderskuddet i juli, høye importverdier for fly og konstruksjoner til oljeplattformer.

Importen på 79,5 milliarder er den høyeste noen gang observert i enkeltmåned. Den totale eksportverdien var på 75,3 milliarder kroner i november 2017, en oppgang på 6,9 prosent i forhold til fjorårets november måned viser statistikken over Utenrikshandel med varer.

Figur 1. Handelsbalansen

Import i alt Eksport i alt Handelsbalansen
Nov. 2012 44.8 77.2 32.4
Des. 2012 38.4 74.7 36.3
Jan. 2013 43.0 76.7 33.7
Feb. 2013 39.6 74.6 35.0
Mar. 2013 38.4 77.1 38.7
Apr. 2013 45.9 70.4 24.5
Mai 2013 44.1 73.2 29.1
Juni 2013 42.0 74.3 32.3
Juli 2013 43.0 79.7 36.7
Aug. 2013 43.7 73.2 29.6
Sep. 2013 47.7 67.5 19.8
Okt. 2013 49.2 80.4 31.2
Nov. 2013 46.2 87.2 41.1
Des. 2013 44.8 82.1 37.3
Jan. 2014 42.5 91.2 48.7
Feb. 2014 43.3 78.1 34.8
Mar. 2014 46.6 82.1 35.5
Apr. 2014 44.1 75.4 31.4
Mai 2014 45.1 71.8 26.7
Juni 2014 46.4 66.0 19.6
Juli 2014 51.8 69.9 18.2
Aug. 2014 46.6 67.8 21.1
Sep. 2014 50.6 71.7 21.1
Okt. 2014 52.1 85.6 33.5
Nov. 2014 46.7 73.3 26.5
Des. 2014 46.7 76.2 29.5
Jan. 2015 45.4 70.0 24.6
Feb. 2015 45.3 68.9 23.6
Mar. 2015 56.4 79.1 22.7
Apr. 2015 64.3 65.8 1.5
Mai 2015 46.2 67.4 21.2
Juni 2015 54.1 70.5 16.4
Juli 2015 44.6 69.7 25.1
Aug. 2015 47.1 67.7 20.6
Sep. 2015 53.3 68.3 15.0
Okt. 2015 53.6 73.8 20.2
Nov. 2015 54.2 67.2 13.0
Des. 2015 51.0 66.8 15.8
Jan. 2016 43.7 60.7 17.0
Feb. 2016 49.5 60.4 10.9
Mar. 2016 50.5 61.9 11.4
Apr. 2016 50.4 61.5 11.2
Mai 2016 49.7 58.2 8.6
Juni 2016 53.8 60.4 6.6
Juli 2016 45.9 59.3 13.4
Aug. 2016 52.9 60.0 7.1
Sep. 2016 54.3 57.5 3.2
Okt. 2016 52.7 68.9 16.2
Nov. 2016 56.9 70.5 13.5
Des. 2016 49.3 72.2 22.9
Jan. 2017 51.4 76.6 25.2
Feb. 2017 48.8 69.3 20.5
Mar. 2017 57.2 76.2 19.1
Apr. 2017 43.9 66.9 23.0
Mai 2017 59.8 67.8 8.0
Juni 2017 67.1 67.3 0.1
Juli 2017 47.0 61.9 14.9
Aug. 2017 54.7 66.6 11.9
Sep. 2017 54.7 65.1 10.5
Okt. 2017 56.6 71.2 14.6
Nov. 2017* 79.5 75.3 -4.2

Større eksport av naturgass enn råolje

Naturgasseksporten økte med 11,5 prosent sammenlignet med november 2016 og endte på 18,4 milliarder kroner. Både volum og priser økte. Eksportvolumet for naturgass i gassform utgjorde 10,4 milliarder standard kubikkmeter - opp 1,9 prosent sammenlignet med fjoråret.

Eksporten av råolje utgjorde 17,3 milliarder kroner i november 2017 og sank 7,6 prosent sammenlignet med november i fjor. Nedgangen forklares av fall i eksportert volum på 21,7 prosent tilsvarende 10,4 millioner fat. Oljeprisen på 463 kroner per fat er den høyeste siden 2015. Både nedgang i oljelagre og svekket kronekurs er blant forklaringene bak økt oljepris – se artikkelen «Kraftig hopp i oljeprisen i november».

Figur 2. Eksport av råolje, naturgass og naturlige gasskondensater

2015 2016 2017*
Jan. 35.9 29.4 41.0
Feb. 37.2 28.0 35.4
Mar. 41.6 28.8 36.3
Apr. 32.8 28.0 34.9
Mai 35.1 27.5 32.4
Jun. 34.7 24.0 29.3
Jul. 35.1 28.5 29.8
Aug. 34.4 27.8 31.8
Sep. 32.7 22.3 29.7
Okt. 37.9 34.9 33.7
Nov. 33.4 35.6 36.5
Des. 31.5 37.3

Figur 3

Figur 3. Eksport av råolje

Vekst i fastlandseksporten

Fastlandseksporten har vist vekst gjennom 2017 – og utgjorde 38,1 milliarder kroner i november 2017. Dette var en økning på 14,7 prosent sammenlignet med november i fjor.

Figur 4. Fastlandseksport

2015 2016 2017*
Jan. 33.4 30.8 31.8
Feb. 31.1 32.3 31.8
Mar. 37.3 33.0 38.7
Apr. 32.0 32.9 32.0
Mai 32.2 30.6 35.0
Jun. 35.6 34.8 37.2
Jul. 33.7 30.1 32.1
Aug. 29.5 31.4 34.4
Sep. 35.6 34.9 34.6
Okt. 35.8 30.8 37.5
Nov. 33.5 33.2 38.1
Des. 34.4 32.2

Andre vesentlige tolvmånedersendringer

• Lakseeksporten sank grunnet lavere priser, men en tilnærmet dobling av volum på makrelleksport veide opp for dette fallet. Dermed ble den totale fiskeeksporten 8,7 milliarder kroner i november 2017. Dette er tilnærmet samme eksportverdi som i 2016.

• Eksportverdien av metaller utenom jern og stål var 4,4 milliarder kroner i november 2017 – det høyeste nivået siden mars i 2011. Eksporten av primære aluminiumslegeringer økte med 750 millioner kroner fra november 2016, både pris og mengde var høyere.

• Eksporten av raffinerte mineraloljeprodukter utgjorde 4,2 milliarder kroner, en tredobling fra november i fjor. Fjorårets eksportverdi var lav grunnet vedlikeholdsarbeid.

• Importen av malmer endte på 2,6 milliarder i november 2017– en vekst på 48,5 prosent fra i fjor. Både høyere pris og økt importert mengde er årsaker.

• Importen av personbiler endte på rekordhøye 5,5 milliarder i november 2017. Hybrid- og elbiler utgjorde 3,3 milliarder av importverdien og halvparten av antall importerte biler i denne måneden.

 

Kontakt