Handelsoverskuddet steg i juni

Publisert:

I juni utgjorde eksporten av varer 80,9 milliarder kroner, 18,2 prosent mer enn i juni i fjor. Høye eksportverdier for varer som råolje, naturgass, fisk og maskiner bidro sammen med redusert import til å øke handelsoverskuddet.

Nye tall for Utenrikshandel med varer viser at vareimporten derimot falt med 12,4 prosent til 58,9 milliarder kroner i juni i år. Det er verd å merke seg at det var store enkelttransaksjoner som bidro til den høye importen i juni 2017. Handelsoverskuddet for årets junimåned endte dermed på 22,0 milliarder kroner.

Figur 1. Handelsbalansen

Import i alt Eksport i alt Handelsbalansen
Juni 2013 42.0 74.3 32.3
Juli 2013 43.0 79.7 36.7
Aug. 2013 43.7 73.2 29.6
Sep. 2013 47.7 67.5 19.8
Okt. 2013 49.2 80.4 31.2
Nov. 2013 46.2 87.2 41.1
Des. 2013 44.8 82.1 37.3
Jan. 2014 42.5 91.2 48.7
Feb. 2014 43.3 78.1 34.8
Mar. 2014 46.6 82.1 35.5
Apr. 2014 44.1 75.4 31.4
Mai 2014 45.1 71.8 26.7
Juni 2014 46.4 66.0 19.6
Juli 2014 51.8 69.9 18.2
Aug. 2014 46.6 67.8 21.1
Sep. 2014 50.6 71.7 21.1
Okt. 2014 52.1 85.6 33.5
Nov. 2014 46.7 73.3 26.5
Des. 2014 46.7 76.2 29.5
Jan. 2015 45.4 70.0 24.6
Feb. 2015 45.3 68.9 23.6
Mar. 2015 56.4 79.1 22.7
Apr. 2015 64.3 65.8 1.5
Mai 2015 46.2 67.4 21.2
Juni 2015 54.1 70.5 16.4
Juli 2015 44.6 69.7 25.1
Aug. 2015 47.1 67.7 20.6
Sep. 2015 53.3 68.3 15.0
Okt. 2015 53.6 73.8 20.2
Nov. 2015 54.2 67.2 13.0
Des. 2015 51.0 66.8 15.8
Jan. 2016 43.7 60.7 17.0
Feb. 2016 49.5 60.4 10.9
Mar. 2016 50.5 61.9 11.4
Apr. 2016 50.4 61.5 11.2
Mai 2016 49.7 58.4 8.7
Juni 2016 53.8 60.4 6.6
Juli 2016 54.9 59.4 4.4
Aug. 2016 62.9 59.6 -3.4
Sep. 2016 54.3 57.5 3.2
Okt. 2016 52.7 69.0 16.2
Nov. 2016 57.3 70.6 13.3
Des. 2016 49.3 72.4 23.1
Jan. 2017 51.9 77.5 25.6
Feb. 2017 48.8 70.3 21.5
Mar. 2017 57.2 77.1 19.9
Apr. 2017 44.0 68.0 24.0
Mai 2017 59.8 68.8 9.1
Juni 2017 67.2 68.4 1.2
Juli 2017 47.0 62.9 16.0
Aug. 2017 54.9 68.8 13.9
Sep. 2017 59.7 66.5 6.8
Okt. 2017 56.5 75.3 18.8
Nov. 2017 85.0 78.9 -6.1
Des. 2017 52.7 78.2 25.4
Jan. 2018* 54.7 83.5 28.8
Feb. 2018* 51.3 71.8 20.5
Mar. 2018* 64.4 78.2 13.8
Apr. 2018* 62.8 81.5 18.7
Mai. 2018* 64.8 79.9 15.1
Juni 2018* 58.9 80.9 22.0

Fortsatt høy oljepris

I juni beløp råoljeeksporten seg til 22,1 milliarder kroner, som utgjør en økning på 29,5 prosent fra juni i fjor. Oppgangen skyldes høyere priser – for andre måned på rad er oljeprisen over 600 kroner fatet. Det ble utført 35,3 millioner fat råolje i juni, mot 43,8 millioner fat i samme måned i 2017.

Eksportverdien av naturgass endte på 17,9 milliarder kroner i juni i år. Sett i forhold til samme måned året før utgjør dette en oppgang på 38,0 prosent. Høyere priser er forklaringen. Vi eksporterte 8,5 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) naturgass i gassform i juni – 3,0 prosent mer enn året før.

Figur 2

Figur 2. Eksport av råolje

Figur 3. Eksport av råolje, naturgass og naturlige gasskondensater

2016 2017 2018*
Jan. 29.4 42.0 43.8
Feb. 28.0 36.5 36.7
Mar. 28.8 37.1 40.6
Apr. 28.0 35.8 44.0
Mai 27.5 33.4 41.2
Jun. 24.0 30.3 40.0
Jul. 28.6 30.8
Aug. 27.9 33.9
Sep. 22.3 31.0
Okt. 34.9 37.7
Nov. 35.7 39.8
Des. 37.4 42.6

Rekordhøy fastlandseksport i juni

Fastlandseksporten endte på rekordhøye 39,9 milliarder i juni, 7,1 prosent mer enn i samme måned i fjor.

I juni ble det eksportert fisk for 7,7 milliarder kroner, opp 4,2 prosent fra juni i fjor. Veksten forklares både med høye laksepriser og økt volum. I tillegg bidro reduserte torskekvoter til høye priser på torsk i samme periode. I juni utgjorde eksporten av fisk om lag en femtedel av fastlandseksporten.

Samme måned var utførselen av maskiner høy - med en eksportverdi på 8,9 milliarder kroner, opp 1,5 millioner fra samme måned i 2017. Særlig stor var eksporten av elektriske maskiner og utstyr, med mer enn en dobling fra juni i fjor.

Hittil i år er eksportvolumet av aluminium 9,2 prosent lavere enn i de seks første månedene i 2017. SSB har grunn til å tro at dette i noen grad kommer av mangler i dataene for 2018, og volumet vil trolig revideres opp når mer fullstendig informasjon er tilgjengelig.

Figur 4. Fastlandseksport

2016 2017 2018*
Jan. 30.8 31.8 37.4
Feb. 32.3 31.7 35.0
Mar. 33.0 38.8 37.5
Apr. 32.9 32.1 37.5
Mai 30.5 35.0 37.2
Jun. 34.8 37.3 39.9
Jul. 30.1 32.1
Aug. 30.9 34.5
Sep. 34.9 34.7
Okt. 30.8 37.4
Nov. 33.2 37.9
Des. 32.3 35.1
 

Kontakt