Handelsoverskuddet steg i april

Publisert:

Vareeksporten utgjorde 79,5 milliarder kroner i april 2019. I samme periode importerte vi varer til 61,9 milliarder kroner. Det ga et handelsoverskudd på 17,6 milliarder.

Handelsoverskuddet økte dermed med 8,5 prosent sammenlignet med april 2018, viser tall fra  statistikken om utenrikshandel med varer.

Eksporten falt 0,4 prosent sammenlignet med samme periode året før, mens importen var 2,6 prosent lavere. Ved sammenligning av tallene for utenrikshandel med varer er det viktig å ta i betraktning at påsken i år var i april, mens den i fjor falt i mars. Det er vanlig at eksporten og importen er lav i påskemåneden, og dette er med på å forklare noe av nedgangen i eksporten og importen i april i år.

Ved publisering av utenrikshandelsstatistikken i mai oppdateres tall for 2017 og 2018. Mer om endringene finnes nederst i artikkelen. 


Figur 1. Handelsbalansen

Import i alt Eksport i alt Handelsbalansen
Apr. 2014 44.1 75.4 31.4
Mai 2014 45.1 71.8 26.7
Juni 2014 46.4 66.0 19.6
Juli 2014 51.8 69.9 18.2
Aug. 2014 46.6 67.8 21.1
Sep. 2014 50.6 71.7 21.1
Okt. 2014 52.1 85.6 33.5
Nov. 2014 46.7 73.3 26.5
Des. 2014 46.7 76.2 29.5
Jan. 2015 45.4 70.0 24.6
Feb. 2015 45.3 68.9 23.6
Mar. 2015 56.4 79.1 22.7
Apr. 2015 64.3 65.8 1.5
Mai 2015 46.2 67.4 21.2
Juni 2015 54.1 70.5 16.4
Juli 2015 44.6 69.7 25.1
Aug. 2015 47.1 67.7 20.6
Sep. 2015 53.3 68.3 15.0
Okt. 2015 53.6 73.8 20.2
Nov. 2015 54.2 67.2 13.0
Des. 2015 51.0 66.8 15.8
Jan. 2016 43.7 60.7 17.0
Feb. 2016 49.5 60.4 10.9
Mar. 2016 50.5 61.9 11.4
Apr. 2016 50.4 61.5 11.2
Mai 2016 49.7 58.4 8.7
Juni 2016 53.8 60.4 6.6
Juli 2016 54.9 59.4 4.4
Aug. 2016 62.9 59.6 -3.4
Sep. 2016 54.3 57.5 3.2
Okt. 2016 52.7 69.0 16.2
Nov. 2016 57.3 70.6 13.3
Des. 2016 49.3 72.4 23.1
Jan. 2017 51.8 77.5 25.7
Feb. 2017 48.8 71.0 22.2
Mar. 2017 57.2 78.2 21.1
Apr. 2017 43.9 68.6 24.7
Mai 2017 59.5 68.9 9.4
Juni 2017 67.3 69.0 1.6
Juli 2017 47.1 62.9 15.8
Aug. 2017 55.4 68.7 13.4
Sep. 2017 59.7 66.5 6.8
Okt. 2017 56.5 75.3 18.8
Nov. 2017 83.9 78.9 -5.0
Des. 2017 53.3 78.1 24.9
Jan. 2018 54.7 85.6 30.9
Feb. 2018 51.0 75.9 24.9
Mar. 2018 64.2 81.6 17.4
Apr. 2018 63.5 79.8 16.2
Mai. 2018 63.3 79.9 16.7
Juni. 2018 59.0 79.3 20.3
Jul. 2018 54.8 81.7 26.8
Aug. 2018 56.4 86.9 30.5
Sep. 2018 59.3 81.6 22.3
Okt. 2018 65.6 98.2 32.6
Nov. 2018 65.1 87.0 22.0
Des. 2018 53.4 79.7 26.3
Jan. 2019* 60.4 91.1 30.8
Feb. 2019* 62.3 79.0 16.7
Mar. 2019* 66.3 82.1 15.8
Apr. 2019* 61.9 79.5 17.6

Lavere olje- og gassinntekter

Det ble eksportert råolje for 20,7 milliarder kroner i april 2019, en nedgang på 5,7 prosent fra april i fjor. Nedgangen skyldes lavere volumer. Det ble utført 35,0 millioner fat råolje i april, 9,0 prosent mindre enn i samme måned i fjor. Oljeprisen på 592 kroner fatet er 21 kroner høyere enn for 12 måneder siden.

Verdien av naturgasseksporten sank med 14,3 prosent fra april 2018 og endte på 16,8 milliarder kroner. Dette er den laveste eksportverdien siden september 2017, og skyldes lavere priser. Antallet eksporterte standard kubikkmeter naturgass i gassform endte på 9,5 milliarder – omtrent det samme som i april i fjor. 

Figur 2. Eksport av råolje, naturgass og naturlige gasskondensater

2017 2018 2019*
Jan. 42.0 46.0 48.5
Feb. 36.5 40.0 41.4
Mar. 37.1 44.2 41.1
Apr. 35.9 42.2 37.7
Mai 33.4 40.9
Jun. 30.3 39.0
Jul. 30.8 46.9
Aug. 33.9 46.3
Sep. 31.0 44.0
Okt. 37.7 55.1
Nov. 39.8 44.8
Des. 42.6 44.0

Figur 3

Figur 3. Eksport av råolje

Rekordhøy fiskeeksport

Fastlandseksporten endte på 39,5 milliarder kroner i april 2019, som er en oppgang på 6,8 prosent fra samme måned i fjor.

Verdien av fiskeeksporten økte med 12,3 prosent til 8,6 milliarder kroner i april. Dette er den høyeste målte eksportverdien for april noensinne. Økt eksportverdi for laks og makrell bidro mest til oppgangen, men også mange andre fiskeslag kunne vise til vekst i eksportverdien.

Årets skreisesong går mot slutten, og i løpet av de fire første månedene av 2019 ble det eksportert i overkant av 6 500 tonn skrei til en verdi av om lag 290 millioner kroner. Volumet er 30,2 prosent høyere enn i samme periode i fjor, og 28,9 prosent høyere enn i 2017.

Eksporten av raffinerte oljeprodukter utgjorde 5,7 milliarder kroner i april, 14,5 prosent mer enn i samme måned i fjor.

Figur 4. Fastlandseksport

2017 2018 2019*
Jan. 31.8 37.0 42.5
Feb. 31.7 35.8 37.4
Mar. 38.6 37.4 40.6
Apr. 32.1 37.0 39.5
Mai 35.0 37.5
Jun. 37.2 39.4
Jul. 32.1 34.3
Aug. 34.4 40.2
Sep. 34.7 36.1
Okt. 37.4 43.0
Nov. 38.0 42.1
Des. 35.1 35.7

Andre vesentlige tolvmånedersendringer

  • Innførselen av industrimaskiner økte med 50,2 prosent og endte på 10,4 milliarder kroner i april. Oppgangen kan i all hovedsak tilskrives innførselen av 155 elektriske aggregater for vindmøller til en verdi av 3,2 milliarder kroner.
  • Bilimporten utgjorde 4,1 milliarder kroner i april, en nedgang på 10,8 prosent fra samme måned året før. Av 14 900 innførte biler var 5 100 el-biler, noe som tilsvarer 34,4 prosent. Tilsvarende andel i april i fjor var 25,2 prosent. 

Nye tall for naturgass i gassform i første kvartal 2019

Som følge av publisering av oppdaterte tall for naturgass i gassform er prisene for årets tre første måneder justert. Ny samlet eksportverdi for 1. kvartal blir dermed 69,1 milliarder kroner, 6,3 milliarder kroner mer enn ved publisering av tall for mars måned.

Oppdaterte tall for 2018 og endelige tall for 2017

  • De endelige tallene viser at eksporten av varer beløp seg til 864 milliarder kroner i 2017. Dette er en oppjustering på 2,9 milliarder kroner siden publiseringen for ett år siden.
  • Det meste av økningen i eksportverdien for 2017 kan tilskrives økt eksport av skip til 3,3 milliarder kroner.
  • Importen for 2017 ble justert ned med 250 millioner kroner og endte på 684 milliarder kroner.
  • Eksporten av råolje er nedjustert med 2,6 milliarder kroner i 2018 og endte dermed på 261,3 milliarder kroner.
  • Utførselen av naturgass i 2018 er oppjustert med 1,6 milliarder kroner – til 265,4 milliarder kroner.
  • Tabeller med mer detaljer om revisjoner av årstall er nå tilgjengelige i statistikkbanken, se tabell nummer 11927 og 12024.

Kontakt