Første handelsunderskudd på snaut 20 år

Publisert:

Importen av varer i juni utgjorde hele 67 milliarder kroner – 24,6 prosent mer enn i juni i fjor. Eksporten gikk opp med 9,8 prosent og endte på 66,3 milliarder kroner. Dette resulterte i et handelsunderskudd på drøyt 750 millioner kroner. Sist Norge hadde handelsunderskudd, var i 1998.

 

I juni var innførselen av varer hele 13,2 milliarder større enn i samme måned i fjor, viser statistikken over utenrikshandel med varer. Sterk oppgang i noen få hovedvaregrupper er forklaringen: Det var særlig høye verdier for varer som konstruksjoner til oljeplattformer og fly. Eksporten gikk også en del opp, med 5,9 milliarder kroner. Dette skyldes økt eksport av råolje, naturgass og fastlandsvarer. Oppsummert ga dette likevel et handelsunderskudd i juni. Vi må tilbake til desember 1998 for å finne forrige gangen vi registrerte et underskudd i handelsbalansen.

Eksportoppgang for olje og gass

Råoljeeksporten kom opp i 16,4 milliarder kroner i juni. Det utgjør 21,7 prosent mer enn i samme måned i fjor. Et betydelig større volum bidro til å trekke opp verdien, med vedlikeholdsarbeider i juni 2016 som en viktig forklaring. Det ble eksportert 42,9 millioner fat råolje med en gjennomsnittlig pris på 381 kroner fatet. Oppgangen i antall fat var hele 25,3 prosent, mens prisen var 2,9 prosent lavere enn i juni 2016.

Det ble eksportert naturgass til en verdi av 11,8 milliarder i juni måned. Dette er en økning på 18,1 prosent. Det ble utført 8,3 milliarder standard kubikkmeter naturgass i gassform, opp 8,9 prosent fra juni i fjor.

Figur 1. Handelsbalansen

Import i alt Eksport i alt Handelsbalansen
Juni 2012 44.3 71.8 27.6
Juli 2012 41.0 72.0 30.9
Aug. 2012 41.4 74.0 32.6
Sep. 2012 43.0 65.1 22.1
Okt. 2012 49.4 82.0 32.7
Nov. 2012 44.8 77.2 32.4
Des. 2012 38.4 74.7 36.3
Jan. 2013 43.0 76.7 33.7
Feb. 2013 39.6 74.6 35.0
Mar. 2013 38.4 77.1 38.7
Apr. 2013 45.9 70.4 24.5
Mai 2013 44.1 73.2 29.1
Juni 2013 42.0 74.3 32.3
Juli 2013 43.0 79.7 36.7
Aug. 2013 43.7 73.2 29.6
Sep. 2013 47.7 67.5 19.8
Okt. 2013 49.2 80.4 31.2
Nov. 2013 46.2 87.2 41.1
Des. 2013 44.8 82.1 37.3
Jan. 2014 42.5 91.2 48.7
Feb. 2014 43.3 78.1 34.8
Mar. 2014 46.6 82.1 35.5
Apr. 2014 44.1 75.4 31.4
Mai 2014 45.1 71.8 26.7
Juni 2014 46.4 66.0 19.6
Juli 2014 51.8 69.9 18.2
Aug. 2014 46.6 67.8 21.1
Sep. 2014 50.6 71.7 21.1
Okt. 2014 52.1 85.6 33.5
Nov. 2014 46.7 73.3 26.5
Des. 2014 46.7 76.2 29.5
Jan. 2015 45.4 70.0 24.6
Feb. 2015 45.3 68.9 23.6
Mar. 2015 56.4 79.1 22.7
Apr. 2015 64.3 65.8 1.5
Mai 2015 46.2 67.4 21.2
Juni 2015 54.1 70.5 16.4
Juli 2015 44.6 69.7 25.1
Aug. 2015 47.1 67.7 20.6
Sep. 2015 53.3 68.3 15.0
Okt. 2015 53.6 73.8 20.2
Nov. 2015 54.2 67.2 13.0
Des. 2015 51.0 66.8 15.8
Jan. 2016 43.7 60.7 17.0
Feb. 2016 49.5 60.4 10.9
Mar. 2016 50.5 61.9 11.4
Apr. 2016 50.4 61.5 11.2
Mai 2016 49.7 58.2 8.6
Juni 2016 53.8 60.4 6.6
Juli 2016 45.9 59.3 13.4
Aug. 2016 52.9 60.0 7.1
Sep. 2016 54.3 57.5 3.2
Okt. 2016 52.7 68.9 16.2
Nov. 2016 56.9 70.5 13.5
Des. 2016 49.3 72.2 22.9
Jan. 2017 51.4 74.8 23.4
Feb. 2017 48.8 69.8 20.9
Mar. 2017 57.2 77.1 19.9
Apr. 2017 43.9 66.1 22.2
Mai 2017 59.9 66.8 6.9
Juni 2017* 67.0 66.3 -0.8

Figur 2. Eksport av råolje, naturgass og naturlige gasskondensater

2015 2016 2017*
Jan. 35.9 29.4 39.2
Feb. 37.2 28.0 35.9
Mar. 41.6 28.8 37.1
Apr. 32.8 28.0 34.1
Mai 35.1 27.5 31.6
Jun. 34.7 24.0 28.5
Jul. 35.1 28.5
Aug. 34.4 27.8
Sep. 32.7 22.3
Okt. 37.9 34.9
Nov. 33.4 35.6
Des. 31.5 37.3

Figur 3. Fastlandseksport

2015 2016 2017*
Jan. 33.4 30.8 31.9
Feb. 31.1 32.3 31.8
Mar. 37.3 33.0 38.8
Apr. 32.0 32.9 32.0
Mai 32.2 30.6 35.1
Jun. 35.6 34.8 37.2
Jul. 33.7 30.1
Aug. 29.5 31.4
Sep. 35.6 34.9
Okt. 35.8 30.8
Nov. 33.5 33.2
Des. 34.4 32.2

Figur 4

Eksport av råolje

 

Andre vesentlige tolvmånedersendringer

  • Innførselen av varer under konstruksjoner til oljeplattformer utgjorde hele 9,6 milliarder kroner mot nesten ingen slik import i juni 2016.
  • Vi importerte biler for 4,1 milliarder kroner i juni, noe over 600 millioner mer enn i samme periode i fjor.
  • Eksporten av mineraloljeprodukter beløp seg til 4,4 milliarder kroner – opp hele 72,1 prosent fra samme måned i 2016.
  • Fiskeeksporten endte på 7,4 milliarder i juni – som er 7,9 prosent mer enn i juni 2016.]

 

Kontakt