Fastlandseksporten vokser stadig

Publisert:

Vareeksporten endte på 65,3 milliarder kroner i august 2017, opp 8,8 prosent fra august i fjor. Fastlandseksporten har vokst gjennom 2017 – og økte med 10,2 prosent fra i fjor.

Figur 3. Fastlandseksport

2015 2016 2017*
Jan. 33.4 30.8 31.9
Feb. 31.1 32.3 31.8
Mar. 37.3 33.0 38.8
Apr. 32.0 32.9 32.0
Mai 32.2 30.6 35.1
Jun. 35.6 34.8 37.2
Jul. 33.7 30.1 32.1
Aug. 29.5 31.4 34.6
Sep. 35.6 34.9
Okt. 35.8 30.8
Nov. 33.5 33.2
Des. 34.4 32.2

Handelsoverskuddet var på 12,4 milliarder i august 2017 – opp hele 74,3 prosent sammenlignet med august 2016. Totaltall for import på 52,9 milliarder kroner var tilnærmet uendret fra fjoråret, viser statistikken Utenrikshandel med varer.

En viktig betraktning her er imidlertid importen av skip og oljeplattformer, som varierer mye fra måned til måned. Det blir en vekst i importen på 3,8 prosent fra august 2016 dersom man ekskluderer disse produktene. Handelsoverskuddet vil da ha lavere vekst– på 46,3 prosent.

Figur 1. Handelsbalansen

Import i alt Eksport i alt Handelsbalansen
Aug. 2012 41.4 74.0 32.6
Sep. 2012 43.0 65.1 22.1
Okt. 2012 49.4 82.0 32.7
Nov. 2012 44.8 77.2 32.4
Des. 2012 38.4 74.7 36.3
Jan. 2013 43.0 76.7 33.7
Feb. 2013 39.6 74.6 35.0
Mar. 2013 38.4 77.1 38.7
Apr. 2013 45.9 70.4 24.5
Mai 2013 44.1 73.2 29.1
Juni 2013 42.0 74.3 32.3
Juli 2013 43.0 79.7 36.7
Aug. 2013 43.7 73.2 29.6
Sep. 2013 47.7 67.5 19.8
Okt. 2013 49.2 80.4 31.2
Nov. 2013 46.2 87.2 41.1
Des. 2013 44.8 82.1 37.3
Jan. 2014 42.5 91.2 48.7
Feb. 2014 43.3 78.1 34.8
Mar. 2014 46.6 82.1 35.5
Apr. 2014 44.1 75.4 31.4
Mai 2014 45.1 71.8 26.7
Juni 2014 46.4 66.0 19.6
Juli 2014 51.8 69.9 18.2
Aug. 2014 46.6 67.8 21.1
Sep. 2014 50.6 71.7 21.1
Okt. 2014 52.1 85.6 33.5
Nov. 2014 46.7 73.3 26.5
Des. 2014 46.7 76.2 29.5
Jan. 2015 45.4 70.0 24.6
Feb. 2015 45.3 68.9 23.6
Mar. 2015 56.4 79.1 22.7
Apr. 2015 64.3 65.8 1.5
Mai 2015 46.2 67.4 21.2
Juni 2015 54.1 70.5 16.4
Juli 2015 44.6 69.7 25.1
Aug. 2015 47.1 67.7 20.6
Sep. 2015 53.3 68.3 15.0
Okt. 2015 53.6 73.8 20.2
Nov. 2015 54.2 67.2 13.0
Des. 2015 51.0 66.8 15.8
Jan. 2016 43.7 60.7 17.0
Feb. 2016 49.5 60.4 10.9
Mar. 2016 50.5 61.9 11.4
Apr. 2016 50.4 61.5 11.2
Mai 2016 49.7 58.2 8.6
Juni 2016 53.8 60.4 6.6
Juli 2016 45.9 59.3 13.4
Aug. 2016 52.9 60.0 7.1
Sep. 2016 54.3 57.5 3.2
Okt. 2016 52.7 68.9 16.2
Nov. 2016 56.9 70.5 13.5
Des. 2016 49.3 72.2 22.9
Jan. 2017* 51.4 74.8 23.4
Feb. 2017* 48.8 69.8 20.9
Mar. 2017* 57.2 77.1 19.9
Apr. 2017* 43.9 66.1 22.2
Mai 2017* 59.8 67.0 7.2
Juni 2017* 67.2 66.4 -0.7
Juli 2017* 46.8 60.6 13.7
Aug. 2017* 52.9 65.3 12.4

Eksportverdien for olje sank, gasseksporten økte 

Eksportverdien av råolje utgjorde 17,4 milliarder kroner i august 2017, en reduksjon på 3,7 prosent i forhold til samme måned i fjor. Oljeprisen steg med nesten 11 kroner per fat, slik at nedgangen skyldes lavere volum. Det ble eksportert nesten 44,4 millioner fat råolje, 3 millioner færre fat enn i samme måned året før.

Eksporten av naturgass var på 12,6 milliarder kroner i august 2017. Dette tilsvarer en oppgang på 3,0 milliarder kroner, eller 31,5 prosent, sammenlignet med fjoråret. Eksportert mengde av naturgass i gassform var 9,8 milliarder standard kubikkmeter – opp 32,7 prosent. Dette er likevel ingen spesielt høy verdi for gasseksporten. I fjor var det vedlikeholdsarbeider i august måned, dette gjorde gasseksporten lav

Figur 2. Eksport av råolje, naturgass og naturlige gasskondensater

2015 2016 2017*
Jan. 35.9 29.4 39.2
Feb. 37.2 28.0 35.9
Mar. 41.6 28.8 37.1
Apr. 32.8 28.0 34.1
Mai 35.1 27.5 31.6
Jun. 34.7 24.0 28.5
Jul. 35.1 28.5 28.5
Aug. 34.4 27.8 30.4
Sep. 32.7 22.3
Okt. 37.9 34.9
Nov. 33.4 35.6
Des. 31.5 37.3

Figur 4

Figur 4. Eksport av råolje

Andre vesentlige tolvmånedersendringer

  • Bilimporten steg med 10, 3 prosent og utgjorde 3,7 milliarder kroner i august 2017. Importandelen for el- og hybridbiler er rundt 43 prosent i årets augustmåned.
  • Det ble eksportert fisk for 7,3 milliarder kroner, opp 6,6 prosent. Eksport av fersk laks med hode var på 76,4 tusen tonn til 4,4 milliarder kroner. Dette var en volumvekst. Lakseprisen sank sammenlignet med fjoråret – og er den laveste hittil i 2017.
  • Eksporten av metaller utenom jern og stål beløp seg til 3,7 milliarder kroner i august, opp 14,4 prosent fra august 2016. Eksporten av primære aluminiumslegeringer viste vekst i både pris og volum.
  • Eksportverdien for raffinerte mineraloljeprodukter steg med hele 80,4 prosent, og flytende propan og butan økte med 79,4 prosent. Eksporten av disse varene var imidlertid lav i 2016, så verdiene er ikke spesielt høye når man ser på en lengre tidsserie.   

Kontakt