Alt innhold for området utdanning

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Hvordan går det med elever som ikke får læreplass?

  Rapporter 2020/34

  Mangel på læreplasser har vært, og er fortsatt, en utfordring i videregående opplæring. Denne rapporten undersøker hvordan det går med elever som ikke får læreplass.

  Publikasjon
 • Grunnskoleresultaters betydning for gjennomføring av videregående opplæring

  Rapporter 2020/33

  Nesten alle elever som avslutter grunnskolen har direkte overgang til videregående opplæring. De fleste av disse avslutter videregående opplæring med å oppnå vitnemål, fagbrev eller svennebrev, men ikke alle.

  Publikasjon
 • Fortsatt lav gjennomføring av yrkesfag i Norge

  Sammenlignet med andre OECD-land er Norge fortsatt i bunnsjiktet når det gjelder gjennomføring av yrkesfaglig videregående opplæring.

  Artikkel
 • Dette er Norge 2020

  Hvor gamle blir vi, hvor mye tjener vi, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av Dette er Norge.

  Publikasjon
 • Hva kjennetegner skoler og kommuner som bidrar mer, eller mindre enn forventet til elevenes læring?

  Rapporter 2020/30

  Siden 2019 har såkalte skolebidragsindikatorer blitt publisert for landets grunnskoler og videregående skoler i Skoleporten.

  Publikasjon
 • Bedre karakterer i grunnskolen

  Standpunktkarakterene i grunnskolen var høyere i 2020 enn året før i nær alle fag. Unntaket er i musikk og kunst og håndverk, der gjennomsnittskarakterene var de samme.

  Artikkel
 • 7 av 10 fullførte en grad i løpet av åtte år

  Av studentene som startet på en universitets- eller høgskoleutdanning for første gang i 2011, fullførte 68 prosent en grad i løpet av åtte år. De yngste studentene er flinkest til å fullføre studiene.

  Artikkel
 • Studiebyer i Norden

  Rapporter 2020/28

  Resultater fra Eurostudent VI har blitt brukt til en rekke sammenligninger av studentenes situasjon i ulike land. I denne rapporten bruker vi resultater aggregert på bynivå og sammenligner 10 studiebyer i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

  Publikasjon
 • Flere lærere i heltidsstillinger

  Siden 2015 har andelen lærere i heltidsstillinger økt, for både grunnskolelærere og dem i videregående opplæring. Økningen har vært størst for grunnskolelærerne.

  Artikkel
 • Stort kjønnsgap i høyere utdanning blant unge

  Andelen av befolkningen med høgskole- eller universitetsutdanning øker jevnt og trutt og lå i 2019 på 35 prosent. Kvinnene er i flertall, og blant unge i slutten av 20-årene er forskjellen på 21 prosentpoeng.

  Artikkel
 • Den europeiske statistikkonkurransen 2021

  I høst starter påmeldingen for Den europeiske statistikkonkurransen 2021. 660 norske elever deltok i årets konkurranse og fire norske lag deltok i den europeiske finalen. Neste år håper vi enda flere tar utfordringen og tester sine kunnskaper i st...

  Artikkel
 • Tyngre vei til universitet og høyskole?

  En mindre andel oppnår generell studiekompetanse blant yrkesfagelever som tar et påbyggingsår, enn blant elever som begynner rett på studieforberedende. Noe av forskjellen kan forklares ved å ta hensyn til blant annet prestasjoner fra grunnskoleut...

  Artikkel
 • Endringer i gjennomføringsstatistikken

  Formålet med statistikken Gjennomføring i videregående opplæring er å følge elever og se hvor mange som fullfører og består. Statistikken har frem til nå fulgt elevene i fem år etter skolestart, men fra og med 2020 gjøres det flere endringer.

  Artikkel
 • Stor variasjon i fullføringsgrad på yrkesfag

  2 av 3 elever som starter på yrkesfag, fullfører og består videregående opplæring innen seks år. Fullføringsgraden på de ulike utdanningene varierer imidlertid veldig – fra halvparten på restaurant- og matfag til 76 prosent på elektrofag.

  Artikkel
 • Ikke-sysselsatte tar mest videreutdanning

  Åtte prosent av befolkningen i alderen 22-59 år deltar i formell videreutdanning. Ikke-sysselsatte personer deltar i større grad enn sysselsatte, og kvinner i større grad enn menn.

  Artikkel