Statistikkområde

Utdanning: Barnehager

Alt innhold for delområdet barnehager

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Sju av ti fullfører videregående opplæring

  Samfunnsspeilet 2011/5-6

  I Norge har alle like muligheter til å ta utdanning, og om lag 28 prosent av befolkningen har høyere utdanning.

  Artikkel
 • Fakta om utdanning 2012

  Denne brosjyren inneholder hovedtabeller for utdanningsstatistikk i Norge. Statistikken bygger på tall for 2010.

  Publikasjon
 • Barnefamiliers tilsynsordninger, høsten 2010

  Rapporter 2011/34

  I denne rapporten legger Statistisk sentralbyrå fram hovedresultatene fra Barnetilsynsundersøkelsen 2010.

  Publikasjon
 • Utdanning 2011

  Statistiske analyser 124

  Utdanning 2011 - veien til arbeidslivet dekker et bredt spektrum av temaer innenfor utdanningsfeltet. Forfatterne beskriver i tall, figurer og tabeller det norske utdanningssystemet fra og med barnehage til og med høyere utdanning, og analyserer f...

  Publikasjon
 • Undersøking om foreldrebetaling i barnehagar, januar 2011

  Rapporter 2011/26

  SSB har i oppdrag å gjennomføre ei årleg undersøking av foreldrebetalinga for fulltidsopphald i kommunale og private barnehagar for januar kvart år. Undersøkinga er no basert på ei totalteljing av alle kommunane i landet.

  Publikasjon
 • Eierskap i barnehagesektoren

  Notater 2010/35

  Publikasjon
 • En av tre har høyere utdanning

  Samfunnsspeilet 2010/5-6

  Antallet studenter har økt de siste ti årene, og i 2009 var det 235 000 studenter ved universiteter og høgskoler.

  Artikkel
 • Fakta om utdanning 2011

  Denne brosjyren inneholder hovedtabeller for utdanningsstatistikk i Norge. Statistikken bygger på tall for 2009.

  Publikasjon
 • Undersøking om foreldrebetaling i barnehagar, januar 2010

  Rapporter 2010/33

  Publikasjon
 • Barn i barnehage

  Rapporter 2010/11

  Ifølge data fra EU-SILC har andelen barn som går i barnehage økt jevnt og ganske mye fra 2004 til 2008, fra 65 til 79 prosent. Økningen er i hovedsak blant de aller yngste barna.

  Publikasjon
 • Flere tar høyere utdanning

  Samfunnsspeilet 2009/5-6

  I 2008 var andelen av befolkningen med grunnskole som høyeste utdanning for første gang under 30 prosent, men det er store geografiske forskjeller i utdanningsnivået.

  Artikkel
 • Fakta om utdanning 2010

  Denne brosjyren inneholder hovedtabeller for utdanningsstatistikk i Norge. Statistikken bygger på tall for 2008.

  Publikasjon
 • Utdanning 2009

  Statistiske analyser 111

  Utdanning 2009 - læringsutbytte og kompetanse inneholder temaer som gir et bilde av statistikk og forskning knyttet til hele utdanningsløpet.

  Publikasjon
 • Er barnehage bra for barna?

  Økonomiske analyser 4/2009

  Barnehage har store positive effekter på barnas utdanningsnivå og arbeidsmarkedstilknytning i voksen alder, viser den første norske studien av langtidseff ektene av den store barnehageutbyggingen på slutten av 1970- tallet.

  Artikkel
 • Billigere barnehageplasser - dyrere SFO

  Artikkel