Statistikkområde

Utdanning: Barnehager

Alt innhold for delområdet barnehager

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Få med innvandrerbakgrunn underviser i grunnskolen

  Kun 6,9 prosent av alle ansatte lærere i grunnskolen har innvandrerbakgrunn. Det er imidlertid klart vanligere med innvandrerbakgrunn blant andre ansatte i elevrettet arbeid.

  Artikkel
 • Foreldrebetaling i barnehagar auka 1,5 prosent

  Eit gjennomsnittleg norsk hushald betalte drygt 2 800 kroner i månaden for ein barnehageplass med kostpengar og andre utgifter i 2019, ein auke på 1,5 prosent frå året før.

  Artikkel
 • Norge bruker mest på de minste

  De årlige kostnadene per barnehagebarn er større i Norge enn i de andre nordiske landene. Finland bruker minst, mens gjennomsnittet for alle OECD-landene er langt mindre.

  Artikkel
 • Foreldrebetaling i barnehager, januar 2019

  Rapporter 2019/09

  Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører en årlig undersøkelse av foreldrebetalingen for fulltidsopphold i private og kommunale barnehager. Undersøkelsen er nå basert på en totaltelling av barnehagene i landet, samt detaljert rapportering fra all...

  Publikasjon
 • 11 prosent av overskuddet til utbytte

  Overskuddet for private barnehager i 2017 endte på til sammen 1,2 milliarder kroner og av dette ble 11 prosent overført til eierne som utbytte. Sju av ti private barnehager oppnådde et positivt årsresultat.

  Artikkel
 • 9 av 10 kroner til drift dekket av offentlig tilskudd

  I 2017 dekket offentlige tilskudd 88 prosent av driftskostnadene i private barnehager, mens foreldrebetalingen dekket 16 prosent. Fordelingen mellom offentlige tilskudd og foreldrebetaling har holdt seg relativt stabil de siste årene.

  Artikkel
 • Norge kan mangle opptil 4 700 grunnskolelærere i 2040

  Hvis vi legger dagens studenttall, fullføringsgrad, hvor mange som vil gå av med pensjon samt utviklingen i antall barn framover til grunn, vil vi mangle rundt 4 700 grunnskolelærere i barne- og ungdomsskolen om cirka 20 år.

  Artikkel
 • LÆRERMOD 2016-2040

  Rapporter 2018/35

  I denne rapporten tar vi utgangspunkt i utdanning- og arbeidsmarkedsstatistikk fra 2017 og framskriver tilbud og etterspørsel separat for fem ulike lærerutdanninger basert på framskrivingsmodellen LÆRERMOD.

  Publikasjon
 • Gratis kjernetid i barnehage i Oslo. Rapport 2

  Rapporter 2018/34

  Publikasjon
 • Ulike statistikker om ansatte i barnehage og skole

  Det finnes flere kilder til statistikk og informasjon om ansatte i barnehage- og skolesektoren. Definisjoner, omfang og formål varierer mellom ulike kilder, og dette kan gjøre at tallene også kan være forskjellige. Her gis det en oversikt over sli...

  Artikkel
 • 9 av 10 barnehageansatte er kvinner

  Kvinner er i flertall blant de ansatte fra barnehage til voksenopplæringen. I barnehagene er hele 9 av 10 kvinner.

  Artikkel
 • Foreldre betaler 4,9 prosent meir til barnehagane

  I januar 2018 betalte eit gjennomsnittleg norsk hushald knappe 2 500 kroner månadleg for ein barnehageplass.  

  Artikkel
 • Foreldrebetaling i barnehager, januar 2018

  Rapporter 2018/14

  Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører en årlig undersøkelse av foreldre-betalingen for fulltidsopphold i private og kommunale barnehager. Undersøkelsen er nå basert på en totaltelling av barnehagene i landet, samt detaljert rapportering fra al...

  Publikasjon
 • Andel barn i barnehage øker fortsatt

  Til tross for at det blir færre barn i barnehage på grunn av lavere fødselskull, fortsetter andelen barn i aldersgruppen 1-5 år med barnehageplass å øke. Over 91 prosent hadde barnehageplass i 2017.

  Artikkel
 • Fakta om utdanning 2018

  Hvor i landet går flest barn i barnehagen og hvilken utdanning er mest populær for tiden? I Fakta om utdanning finner du det meste av tall om utdanning i Norge – fra barnehage til universitet.

  Publikasjon