Statistikkområde

Utdanning: Barnehager

Alt innhold for delområdet barnehager

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • LÆRERMOD 2016-2040

  Rapporter 2018/35

  I denne rapporten tar vi utgangspunkt i utdanning- og arbeidsmarkedsstatistikk fra 2017 og framskriver tilbud og etterspørsel separat for fem ulike lærerutdanninger basert på framskrivingsmodellen LÆRERMOD.

  Publikasjon
 • Gratis kjernetid i barnehage i Oslo. Rapport 2

  Rapporter 2018/34

  Publikasjon
 • Ulike statistikker om ansatte i barnehage og skole

  Det finnes flere kilder til statistikk og informasjon om ansatte i barnehage- og skolesektoren. Definisjoner, omfang og formål varierer mellom ulike kilder, og dette kan gjøre at tallene også kan være forskjellige. Her gis det en oversikt over sli...

  Artikkel
 • 9 av 10 barnehageansatte er kvinner

  Kvinner er i flertall blant de ansatte fra barnehage til voksenopplæringen. I barnehagene er hele 9 av 10 kvinner.

  Artikkel
 • Foreldre betaler 4,9 prosent meir til barnehagane

  I januar 2018 betalte eit gjennomsnittleg norsk hushald knappe 2 500 kroner månadleg for ein barnehageplass.  

  Artikkel
 • Foreldrebetaling i barnehager, januar 2018

  Rapporter 2018/14

  Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører en årlig undersøkelse av foreldre-betalingen for fulltidsopphold i private og kommunale barnehager. Undersøkelsen er nå basert på en totaltelling av barnehagene i landet, samt detaljert rapportering fra al...

  Publikasjon
 • Andel barn i barnehage øker fortsatt

  Til tross for at det blir færre barn i barnehage på grunn av lavere fødselskull, fortsetter andelen barn i aldersgruppen 1-5 år med barnehageplass å øke. Over 91 prosent hadde barnehageplass i 2017.

  Artikkel
 • Fakta om utdanning 2018

  Hvor i landet går flest barn i barnehagen og hvilken utdanning er mest populær for tiden? I Fakta om utdanning finner du det meste av tall om utdanning i Norge – fra barnehage til universitet.

  Publikasjon
 • Liten økning i månedskostnad

  Gjennomsnittlig månedskostnad for en heldagsplass i ordinære private barnehager var kun 1,3 prosent høyere i 2016 enn i året før.

  Artikkel
 • Barnetilsynsundersøkelsen 2016

  Rapporter 2017/35

  En enda større andel av barn i alderen 1–5 år går i barnehage i 2016 enn i 2010, viser rapporten «Barnetilsynsundersøkelsen 2016». Økningen skyldes først og fremst en større andel ett- og toåringer i barnehage.

  Publikasjon
 • Barnehagedekning før og nå

  Med en dekningsrad på 91 prosent er barnehageplass i dag nærmest en selvfølge. Slik har det ikke alltid vært – på 1980-tallet gikk bare 20 prosent av barna i barnehagen.

  Artikkel
 • Høyere prisvekst for SFO enn for barnehage

  De siste åtte årene har prisene foreldre betaler for skolefritidsordning (SFO) hatt langt høyere vekst enn prisene i både private og kommunale barnehager.

  Artikkel
 • Moderat auke i foreldrebetalinga

  I januar 2017 betalte eit gjennomsnittleg norsk hushald drygt 2 370 kroner månadleg for ein barnehageplass. I tillegg kravde barnehagane i snitt inn knapt 290 kroner per barn for å dekkje kostpengar og andre tilleggsutgifter. Til saman betalte hus...

  Artikkel
 • Foreldrebetaling i barnehager, januar 2017

  Rapporter 2017/07

  Fulltidsplass i barnehage i ett år inkludert kostpenger og andre tilleggsutgifter kostet i snitt 29 300 kroner i januar 2017. For første gang har SSB registrert hva foreldre har betalt inn for samtlige barnehagebarn. Rapporten presenterer resultat...

  Publikasjon
 • Barnehagedekningen fortsetter å øke

  I 2016 hadde 91 prosent av alle barn i alderen 1–5 år plass i barnehage. Barn i alderen 1–2 år var de som hadde størst økning i dekningsgrad sammenlignet med forrige år.

  Artikkel