Statistikkområde

Utdanning: Barnehager

Alt innhold for delområdet barnehager

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Flere lærere i heltidsstillinger

  Siden 2015 har andelen lærere i heltidsstillinger økt, for både grunnskolelærere og dem i videregående opplæring. Økningen har vært størst for grunnskolelærerne.

  Artikkel
 • Foreldrebetaling i barnehagar auka 3,0 prosent

  Eit gjennomsnittleg norsk hushald betalte drygt 2 900 kroner i månaden for ein barnehageplass med kostpengar og andre tilleggsutgifter i 2020, ein auke på 3,0 prosent samanlikna med året før.

  Artikkel
 • Foreldrebetaling i barnehager, januar 2020

  Rapporter 2020/17

  Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører en årlig undersøkelse av foreldre-betalingen for fulltidsopphold i private og kommunale barnehager. Undersøkelsen er nå basert på en totaltelling av barnehagene i landet, samt detaljert rapportering fra al...

  Publikasjon
 • Færre barnehager og færre barn

  Siden toppåret i 2008 har det blitt stadig færre barnehager her i landet. Antall barn med barnehageplass fortsatte å øke frem til 2013, men mindre årskull har ført til en nedgang også her.

  Artikkel
 • Skolestenging koster samfunnet 1,7 milliarder per dag

  Stenging av utdanningsinstitusjonene har ført til at barn og unge går glipp av tradisjonell undervisning.. En ny analyse viser at barnas læringstap, kombinert med foreldrenes produksjonstap, estimeres til å koste samfunnet om lag 1,7 milliarder kr...

  Artikkel
 • Hva koster det å stenge utdanningssektoren?

  Rapporter 2020/15

  Denne analysen har som må å tallfeste kostnadene av smittevernstiltak i utdanningssektoren i forbindelse med COVID-19. Per dags dato er hovedtiltaket stenging av alle fysiske utdanningsinstitusjoner og aktiv bruk av hjemme- og fjernundervisning.

  Publikasjon
 • Fakta om utdanning 2020

  Hvor i landet går flest barn i barnehagen og hvilken utdanning er mest populær for tiden? I Fakta om utdanning finner du det meste av tall om utdanning i Norge – fra barnehage til universitet.

  Publikasjon
 • 26 milliarder i driftsinntekter for private barnehager

  I 2018 hadde private barnehager driftsinntekter på til sammen 25,8 milliarder kroner, en økning på 4,4 prosent fra året før. Driftskostnadene steg 4,9 prosent til 24,4 milliarder.

  Artikkel
 • Få med innvandrerbakgrunn underviser i grunnskolen

  Kun 6,9 prosent av alle ansatte lærere i grunnskolen har innvandrerbakgrunn. Det er imidlertid klart vanligere med innvandrerbakgrunn blant andre ansatte i elevrettet arbeid.

  Artikkel
 • Foreldrebetaling i barnehagar auka 1,5 prosent

  Eit gjennomsnittleg norsk hushald betalte drygt 2 800 kroner i månaden for ein barnehageplass med kostpengar og andre utgifter i 2019, ein auke på 1,5 prosent frå året før.

  Artikkel
 • Norge bruker mest på de minste

  De årlige kostnadene per barnehagebarn er større i Norge enn i de andre nordiske landene. Finland bruker minst, mens gjennomsnittet for alle OECD-landene er langt mindre.

  Artikkel
 • Foreldrebetaling i barnehager, januar 2019

  Rapporter 2019/09

  Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører en årlig undersøkelse av foreldrebetalingen for fulltidsopphold i private og kommunale barnehager. Undersøkelsen er nå basert på en totaltelling av barnehagene i landet, samt detaljert rapportering fra all...

  Publikasjon
 • 11 prosent av overskuddet til utbytte

  Overskuddet for private barnehager i 2017 endte på til sammen 1,2 milliarder kroner og av dette ble 11 prosent overført til eierne som utbytte. Sju av ti private barnehager oppnådde et positivt årsresultat.

  Artikkel
 • 9 av 10 kroner til drift dekket av offentlig tilskudd

  I 2017 dekket offentlige tilskudd 88 prosent av driftskostnadene i private barnehager, mens foreldrebetalingen dekket 16 prosent. Fordelingen mellom offentlige tilskudd og foreldrebetaling har holdt seg relativt stabil de siste årene.

  Artikkel
 • Norge kan mangle opptil 4 700 grunnskolelærere i 2040

  Hvis vi legger dagens studenttall, fullføringsgrad, hvor mange som vil gå av med pensjon samt utviklingen i antall barn framover til grunn, vil vi mangle rundt 4 700 grunnskolelærere i barne- og ungdomsskolen om cirka 20 år.

  Artikkel