Statistikkområde

Utdanning: Barnehager

Alt innhold for delområdet barnehager

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Foreldrebetaling i barnehagar auka 2,0 prosent

  I januar 2021 betalte eit gjennomsnittleg norsk hushald omlag 2 700 kroner i månaden for ein barnehageplass. I tillegg kravde barnehagane i snitt inn knapt 300 kroner for å dekkje kostpengar og andre tilleggsutgifter.

  Artikkel
 • Foreldrebetaling i barnehager, januar 2021

  Rapporter 2021/17

  Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører en årlig undersøkelse av foreldrebetalingen for fulltidsopphold i private og kommunale barnehager.

  Publikasjon
 • LÆRERMOD 2019-2040

  Rapporter 2021/11

  Denne rapporten tar utgangspunkt i utdanning- og arbeidsmarkedsstatistikk fra 2019 og framskriver til 2040 tilbud og etterspørsel separat for fem ulike lærergrupper. 

  Publikasjon
 • Flere ett-åringer i barnehage

  I 2020 var det 3 500 færre barn som benyttet en barnehageplass sammenlignet med året før. Alle aldersgrupper gikk ned, bortsett fra ett-åringene der 400 flere benyttet en barnehageplass. 272 264 barn hadde plass i barnehage ved utgangen av 2020 og...

  Artikkel
 • Fakta om utdanning 2021

  Her finner du tekst, tabeller, figurer og kart som gir deg korte fakta om utdanning i Norge – fra barnehage til universitet.

  Publikasjon
 • 9 prosent av barna i barnehage til stede under nedstengingen

  Da barnehagene stengte ned i mars på grunn av pandemien, var fremdeles 9 prosent av barna til stede i barnehagene. Det var noe flere barn i offentlige barnehager enn private.

  Artikkel
 • 11 prosent av overskuddet i barnehager gikk til utbytte

  Overskuddet for private barnehager i 2019 endte på til sammen 1 milliard kroner. Av dette ble 11 prosent overført til eierne som utbytte, mens 66 prosent gikk tilbake til egenkapitalen.

  Artikkel
 • Flere lærere i heltidsstillinger

  Siden 2015 har andelen lærere i heltidsstillinger økt, for både grunnskolelærere og dem i videregående opplæring. Økningen har vært størst for grunnskolelærerne.

  Artikkel
 • Foreldrebetaling i barnehagar auka 3,0 prosent

  Eit gjennomsnittleg norsk hushald betalte drygt 2 900 kroner i månaden for ein barnehageplass med kostpengar og andre tilleggsutgifter i 2020, ein auke på 3,0 prosent samanlikna med året før.

  Artikkel
 • Foreldrebetaling i barnehager, januar 2020

  Rapporter 2020/17

  Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører en årlig undersøkelse av foreldre-betalingen for fulltidsopphold i private og kommunale barnehager. Undersøkelsen er nå basert på en totaltelling av barnehagene i landet, samt detaljert rapportering fra al...

  Publikasjon
 • Færre barnehager og færre barn

  Siden toppåret i 2008 har det blitt stadig færre barnehager her i landet. Antall barn med barnehageplass fortsatte å øke frem til 2013, men mindre årskull har ført til en nedgang også her.

  Artikkel
 • Skolestenging koster samfunnet 1,7 milliarder per dag

  Stenging av utdanningsinstitusjonene har ført til at barn og unge går glipp av tradisjonell undervisning.. En ny analyse viser at barnas læringstap, kombinert med foreldrenes produksjonstap, estimeres til å koste samfunnet om lag 1,7 milliarder kr...

  Artikkel
 • Hva koster det å stenge utdanningssektoren?

  Rapporter 2020/15

  Denne analysen har som må å tallfeste kostnadene av smittevernstiltak i utdanningssektoren i forbindelse med COVID-19. Per dags dato er hovedtiltaket stenging av alle fysiske utdanningsinstitusjoner og aktiv bruk av hjemme- og fjernundervisning.

  Publikasjon
 • Fakta om utdanning 2020

  Hvor i landet går flest barn i barnehagen og hvilken utdanning er mest populær for tiden? I Fakta om utdanning finner du det meste av tall om utdanning i Norge – fra barnehage til universitet.

  Publikasjon
 • 26 milliarder i driftsinntekter for private barnehager

  I 2018 hadde private barnehager driftsinntekter på til sammen 25,8 milliarder kroner, en økning på 4,4 prosent fra året før. Driftskostnadene steg 4,9 prosent til 24,4 milliarder.

  Artikkel