Voksenopplæring

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 5 av 5

Kompetanseutvikling under Covid-19

Kompetanseutvikling er et politisk satsningsområde som har fått særlig fokus i kjølvannet av koronautbruddet i 2020 som rammet det norske næringslivet brått med flere som falt utenfor arbeidsmarkedet.

Flere tok videreutdanning i koronaåret 2020

I 2020 deltok en større andel av befolkningen i formell videreutdanning enn i 2019. Økningen er størst i aldersgruppen 30-39 år. Deltakelse i annen kompetanseutvikling i form av kurs og konferanser gikk betydelig ned i 2020.

Færre i arbeid etter endt introduksjonsprogram

Av de nær 8 100 som gikk ut av introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere i 2019, var 61 prosent i arbeid eller utdanning ett år etter endt program. For de som avsluttet året før, var andelen 66 prosent.

Antall deltakere i norskopplæring fortsetter å synke

I løpet av 2020 deltok 26 123 personer i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Dette var en nedgang på 23 prosent fra 2019. Antall deltakere i norskopplæring for asylsøkere har også blitt betydelig redusert de siste årene, og kun 446 personer deltok i denne ordningen i 2020.

En tredjedel færre deltakere i introduksjonsprogrammet

I løpet av 2020 deltok nær 13 900 personer i introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere, dette var nedgang på en tredjedel fra året før.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet voksenopplæring.

faktasider