Artikler om videregående opplæring og annen videregående utdanning

Artikler, analyser og publikasjoner

2022

  1. 9 av 10 kandidater bestod fag- eller svenneprøven Artikkel 21. februar

    Skoleåret 2020/2021 bestod 93 prosent av kandidatene fag- eller svenneprøven. Sammenligner vi elever etter utdanningsprogram, har kandidatene som tok fag- eller svenneprøve i design og håndverk, lavest andel bestått.

2021

  1. 9 av 10 fikk oppfylt førsteønsket på studieforberedende Artikkel 6. september

    86 prosent av elevene i Vg1 fikk oppfylt førsteønsket sitt på høsten i skoleåret 2020/2021. Flere på studieforberedende utdanningsprogram fikk oppfylt førsteønsket enn på yrkesfag.