Utdanningsnivå

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 1 av 1

35 prosent har høyere utdanning

I 2020 hadde hver tredje person i alderen 16 år og over utdanning på universitets- og høgskolenivå, men det er forskjeller mellom kvinner og menn. Blant de yngre er forskjellene størst.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet utdanningsnivå.

faktasider