Utdanningsnivå

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 6 av 6
Lang utdanning gir ikke nødvendigvis høyere inntekt gjennom livet

Personer med lang utdanning har ofte lav inntekt som studenter, men høy inntekt senere i karrieren. I snitt har gruppen med lengre utdanning høyere inntekt gjennom arbeidslivet enn de med kortere utdanning. Men enkelte grupper med lang utdanning har noen av de laveste livsløpsinntektene.

Slik henger utdanning sammen med foreldrenes utdanningsnivå

Barn av foreldre med lavere utdanning presterer i gjennomsnitt dårligere på skolen, fullfører videregående skole sjeldnere og tar i mindre grad høyere utdanning enn de som har foreldre med mer utdanning.

Færre utenfor med yrkesfag enn med studieforberedende

Færre personer står utenfor arbeid, utdanning og arbeidsmarkedstiltak blant de med yrkesfaglig videregående utdanning, sammenlignet med de som har studieforberedende som høyeste fullførte utdanning. Førstnevnte gruppe har også høyere sysselsettingsandel på tvers av alle aldersgrupper.

Flest med yrkesfaglig utdanning blant de med videregående som høyeste utdanningsnivå

2 av 3 i alderen 25–66 år med videregående skolenivå som høyeste fullførte utdanning hadde yrkesfaglig utdanning i 2021, og 1 av 3 hadde studieforberedende utdanning. Blant de med yrkesfaglig utdanning var det en overvekt av menn og størsteparten hadde foreldre uten utdanning på universitets- og høgskolenivå.

Fakta om utdanning 2022

Her finner du tekst, tabeller, figurer og kart som gir deg korte fakta om utdanning i Norge – fra barnehage til universitet.

35 prosent har høyere utdanning

I 2020 hadde hver tredje person i alderen 16 år og over utdanning på universitets- og høgskolenivå, men det er forskjeller mellom kvinner og menn. Blant de yngre er forskjellene størst.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet utdanningsnivå.

faktasider

Faktasider