Utdanningsnivå

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 3 av 3
Flest med yrkesfaglig utdanning blant de med videregående som høyeste utdanningsnivå

2 av 3 i alderen 25–66 år med videregående skolenivå som høyeste fullførte utdanning hadde yrkesfaglig utdanning i 2021, og 1 av 3 hadde studieforberedende utdanning. Blant de med yrkesfaglig utdanning var det en overvekt av menn og størsteparten hadde foreldre uten utdanning på universitets- og høgskolenivå.

Fakta om utdanning 2022

Her finner du tekst, tabeller, figurer og kart som gir deg korte fakta om utdanning i Norge – fra barnehage til universitet.

35 prosent har høyere utdanning

I 2020 hadde hver tredje person i alderen 16 år og over utdanning på universitets- og høgskolenivå, men det er forskjeller mellom kvinner og menn. Blant de yngre er forskjellene størst.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet utdanningsnivå.

faktasider

Faktasider