15676
/utdanning/statistikker/utfolk/aar
15676
Stadig færre deltek på kortkurs
statistikk
2009-04-02T10:00:00.000Z
Utdanning
no
utfolk, Folkehøgskolar (opphørt), deltakere, årselever, hovedemner (for eksempel språkfag, servicefag, samfunnsfag), utenlandske statsborgereVoksenopplæring , Utdanning
false

Folkehøgskolar (opphørt)2008

SSB publiserer tall for langkurs på folkehøgskoler i statistikken Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Stadig færre deltek på kortkurs

I 2008 tok 16 500 deltakarar ulike kortkurs ved folkehøgskolane. Dette er ein nedgang på om lag 2 100 deltakarar, eller 11 prosent, samanlikna med året før. I løpet av dei siste fem åra har talet på deltakarar på kortkurs gått ned med 24 prosent.

Som tidlegare år, er det flest kvinnelege deltakarar på kortkursa. Aldersgruppa med personar 50 år og eldre er framleis i fleirtal, og estetiske fag og handverksfag er enno det mest populære hovudemnet. Talet på utanlandske deltakarar gjekk ned med 32 prosent samanlikna med 2007. Personar med russisk statsborgarskap er i fleirtal blant dei utanlandske deltakarane.

Tabeller: