15684
/utdanning/statistikker/utfolk/aar
15684
Nedgang i antall deltakere
statistikk
2005-06-24T10:00:00.000Z
Utdanning
no
utfolk, Folkehøgskolar (opphørt), deltakere, årselever, hovedemner (for eksempel språkfag, servicefag, samfunnsfag), utenlandske statsborgereVoksenopplæring , Utdanning
false

Folkehøgskolar (opphørt)2004

SSB publiserer tall for langkurs på folkehøgskoler i statistikken Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i antall deltakere

I 2004 tok 20 700 deltakere ulike kortkurs ved folkehøgskolene. Dette var en nedgang på 1 000 deltakere, eller 5 prosent, i forhold til året før. Som tidligere år var én av to deltakere 50 år eller eldre. 63 prosent av deltakerne i denne aldersgruppen var kvinner.

Det var flest deltakere innenfor estetiske fag og håndverksfag og humanistiske fag, tros- og livssynsfag med henholdsvis 36 og 24 prosent av alle deltakerne. Kvinner i aldersgruppen 50 år eller eldre var i flertall innenfor begge disse hovedemnene. 32 prosent av deltakerne innenfor estetiske fag og håndverksfag, og 36 prosent av deltakerne innenfor humanistiske fag, tros- og livssynsfag, var kvinner i ovennevnte aldersgruppe.

Til tross for en nedgang i total antall deltakere, økte antall utenlandske statsborgere med hele 12 prosent i 2004 sammenlignet med 2003. I forhold til samtlige deltakere i disse to årene var økningen på 2 prosentpoeng, fra 9 til 11 prosent.

Utenlandske deltakere, etter statsborgerskap og kjønn. Utvalgte land. 2003-2004

I 2004 var 680 russiske og 390 tyske statsborgere ved norske folkehøgskoler. Antall russiske deltakere økte med 50 prosent, mens antall tyske statsborgere økte med 15 prosent i forhold til året før.

Tabeller: