Metoder og dokumentasjon for utdanning

Artikler, analyser og publikasjoner


2021

Artikkel / 28. juli 2021

Hva koster det å stenge utdanningssektoren?

Impact cases blir brukt av mange forskningsinstitusjoner for å synliggjøre hvordan og på hvilken måte forskning får innvirkning på politikk, næringsliv, samfunnsliv, helse og miljø.