Metoder og dokumentasjon for utdanning

Artikler, analyser og publikasjoner

2022

  1. Voksne i grunnskoleopplæring Artikkel 3. juni

    Ifølge opplæringsloven har alle voksne over opplæringspliktig alder og med lovlig opphold i Norge rett til grunnskoleopplæring. Målet med opplæringen er å kvalifisere deltakerne til videre skolegang eller arbeidslivet.

  2. Dokumentasjon av skolebidragsindikatorer for grunnskolen Artikkel 22. mars

    Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserte i januar 2017 for første gang skolebidragsindikatorer for alle grunnskolene i landet (SSB Rapport 2017/2), da for de sammenslåtte årgangene 2010 og 2011, 2012 og 2013, samt 2014 og 2015.

2021

  1. Hva koster det å stenge utdanningssektoren? Artikkel 28. juli

    Impact cases blir brukt av mange forskningsinstitusjoner for å synliggjøre hvordan og på hvilken måte forskning får innvirkning på politikk, næringsliv, samfunnsliv, helse og miljø.