Artikler om studenter i universitets- og høgskoleutdanning

Artikler, analyser og publikasjoner

2022

  1. Nå er det over 300 000 studenter i Norge Artikkel 31. mars

    Gjennom pandemien har det vært en stor økning i antall studenter ved norske universiteter og høgskoler, og nå er det for første gang over 300 000 studenter i Norge. Økningen er størst blant de eldste studentene.

2021

  1. Dette er de største studiestedene i Norge Artikkel 12. august

    De seks største studiestedene tiltrekker seg over halvparten av alle som tar høyere utdanning.

2020

  1. Dette er de mest populære studiene i Norge Artikkel 26. mars

    En av ti studenter i Norge tar en bachelorgrad i økonomiske og administrative fag.