Elevar i grunnskolen

Oppdatert: 16. desember 2022

Neste oppdatering: Foreløpig ikkje fastsett

Endring i antall privatskoler
Endring i antall privatskoler
2012 - 2022
50,3
%
Grunnskolar og elevar etter eigeforhold. Absolutte tal og endring i prosent
Grunnskolar og elevar etter eigeforhold. Absolutte tal og endring i prosent
2022Endring i prosentEndring i prosent
2021 - 20222012 - 2022
Grunnskolar i alt2 740-0,8-7,3
Private skolar2783,050,3
Offentlege skolar2 462-1,0-11,4
Elevar i alt636 9340,43,6
Elevar i private skolar30 0453,565,2
Elevar i offentlege skolar606 8890,21,7
Standardteikn i tabellar

Utvalde tabellar og figurar frå denne statistikken

 • Grunnskolar, etter skoleslag. Elevar i grunnskolen
  Grunnskolar, etter skoleslag. Elevar i grunnskolen
  SkoleårSkolar i altSkoleslagElevar
  BarneskolarKombinerte skolarUngdomsskolarElevar i altBarnestegUngdomssteg
  20122 9571 714752491614 894424 993189 901
  20132 9071 669748490615 327425 917189 410
  20142 8861 656738492618 996430 864188 132
  20152 8671 636738493623 755438 387185 368
  20162 8581 615746497629 275444 638184 637
  20172 8481 601746501633 029447 355185 674
  20182 8301 585741504636 350448 655187 695
  20192 7991 548749502636 250446 218190 032
  20202 7761 539744493635 497443 967191 530
  20212 7611 527741493634 674439 644195 030
  20222 7401 506741493636 934437 855199 079
  Standardteikn i tabellar
 • Elevar i grunnskolen og del elevar som får spesialundervisning, etter fylke og årssteg. 1. oktober
  Elevar i grunnskolen og del elevar som får spesialundervisning, etter fylke og årssteg. 1. oktober
  2022
  Elever i alt1.-7. årssteg8.-10. årsstegDel elevar med spesialundervisning i altDel elevar med spesialundervisning 1.-7. årsstegDel elevar med spesialundervisning 8.-10. årssteg
  I alt636 934437 855199 0797,86,810,0
  Viken157 975108 25249 7237,26,39,3
  Oslo69 69648 88120 8156,85,89,3
  Innlandet39 46626 79712 6697,46,59,4
  Vestfold og Telemark48 89133 38815 5037,86,710,4
  Agder39 47726 98412 4939,38,112,0
  Rogaland64 85044 93819 9127,56,59,8
  Vestland77 12453 29223 8327,46,78,9
  Møre og Romsdal31 57821 48110 0979,79,110,9
  Trøndelag - Trööndelage54 95437 95217 0028,27,310,4
  Nordland - Nordlánnda26 59618 1228 4749,78,512,3
  Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku26 08817 6008 4889,512,0
  Svalbard23916871:::
  Standardteikn i tabellar
 • Elevar med spesialundervisning, tal og del
  Elevar med spesialundervisning, tal og del
  SkoleårElevar i altElevar med spesialundervisning i altAndel elevar som får spesialundervisning
  2017633 02949 7137,9
  2018636 35049 7557,8
  2019636 25048 9397,7
  2020635 49748 6847,7
  2021634 67449 2467,8
  2022636 93449 8147,8
  Standardteikn i tabellar
 • Elevar i grunnskolen og grunnskolar, etter eigarform
  Elevar i grunnskolen og grunnskolar, etter eigarform
  Skolar i altPrivate grunnskolarElevar i altElevar i private grunnskolar
  20122 957185614 89418 190
  20132 907195615 32719 184
  20142 886199618 99618 185
  20152 867215623 75519 399
  20162 858238629 27522 721
  20172 848244633 02923 817
  20182 830252636 35025 370
  20192 799261636 25027 027
  20202 776267635 49728 100
  20212 761270634 67429 037
  20222 740278636 93430 045
  Standardteikn i tabellar
 • Skolar og elevar etter skolestorleik. Prosent
  Skolar og elevar etter skolestorleik. Prosent
  GrunnskolarElevar
  0-99 elevar100-299 elevar300 elevar eller meir0-99 elevar100-299 elevar300 elevar eller meir
  201530,440,029,66,936,157,0
  201629,840,030,26,635,557,9
  201729,539,830,76,634,858,6
  201828,740,131,26,234,659,2
  201928,339,732,06,133,860,2
  202028,039,932,26,133,860,1
  202127,840,132,16,134,159,9
  202227,739,532,86,133,360,6
  Standardteikn i tabellar
 • Elevar med morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring, tilrettelagd opplæring og særskild norskopplæring, etter fylke. 1. oktober
  Elevar med morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring, tilrettelagd opplæring og særskild norskopplæring, etter fylke. 1. oktober
  2022
  Elevar i altElevar med bare morsmålsopplæringElevar med både morsmåls- og tospråkleg fagopplæringElevar med bare tospråkleg opplæringTilrettelagd opplæringElevar med særskild norskopplæring
  I alt636 9342 1588637 2031 14843 949
  Viken157 97531391 5821058 232
  Oslo69 696:4321713 814
  Innlandet39 46633974932402 291
  Vestfold og Telemark48 891:421 100272 246
  Agder39 477134402371 906
  Rogaland64 850962951 249663 965
  Vestland77 1241 3391028651874 376
  Møre og Romsdal31 578:19323691 733
  Trøndelag - Trööndelage54 9545421876212603 004
  Nordland - Nordlánnda26 596710399321 245
  Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku26 08895641371081 132
  Svalbard23900005
  Standardteikn i tabellar
 • Elevar med morsmålsopplæring og særskild norskopplæring
  Elevar med morsmålsopplæring og særskild norskopplæring
  SkoleårElevar i altElevar med morsmåls- og/eller tospråkleg fagopplæringElevar med særskild norskopplæring
  2018636 35012 47642 633
  2019636 25011 61041 003
  2020635 49710 62439 808
  2021634 67410 37439 725
  2022636 93411 37243 949
  Standardteikn i tabellar
 • Elevar, etter elevens målform og fylke. 1. oktober
  Elevar, etter elevens målform og fylke. 1. oktober
  2022
  ElevarBokmålNynorskSamisk
  I alt636 934556 30573 117876
  Viken157 975155 3775240
  Oslo69 69668 45010
  Innlandet39 46636 3562 9220
  Vestfold og Telemark48 89146 6151 8120
  Agder39 47737 7491 3260
  Rogaland64 85049 44214 2590
  Vestland77 12439 89537 0243
  Møre og Romsdal31 57816 22815 2420
  Trøndelag - Trööndelage54 95454 306221
  Nordland - Nordlánnda26 59626 553131
  Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku26 08825 0954821
  Svalbard23923900
  Standardteikn i tabellar

Om statistikken

Føremålet med grunnskolestatistikken er å gi samfunnsnyttig informasjon om tilstanden i grunnskolen. Statistikken skal dekkje informasjonsbehovet både hos utdanningsmyndigheiter og andre interesserte.

Definisjonar av omgrep som nyttast i statistikken i tillegg til standard klassifikasjonar (sjå nedanfor) finst i GSI (https://gsi.udir.no/)

Opplæringsloven. Den nye opplæringsloven er ein felles lov for grunnskole og vidaregåande opplæring, og for opplæring av vaksne på området for grunnskolen og området for den vidaregåande skolen. Loven omfattar opplæring på desse områda. Opplæringsloven gjeld frå skoleåret 1999/00.

Grunnskoleopplæring . Barn og unge har plikt til grunnskoleopplæring, og rett til offentleg grunnskoleopplæring. Etter § 13-1 i opplæringsloven er kommunen ansvarleg for at barn og ungdom opp til 16 år i kommunen får grunnskoleopplæring. For barn i fylkeskommunale sosiale og medisinske institusjonar er fylkeskommunen ansvarleg for opplæringa. Staten og fylkeskommunen kan ta over ansvaret til kommunen. Grunnskoleopplæringa skal vanlegvis ta til det kalenderåret barnet fyller 6 år og avsluttast etter at eleven har fullført det tiande skoleåret. Grunnskoleopplæring omfattar også opplæring på området for grunnskolen av personar over grunnskolealder. Kommunane har ansvar for grunnskoleopplæring for vaksne.

Skoleåret. Den årlege undervisningstida (minstetimetalet) skal fordelast på minst 38 veker innanfor ei ramme på 45 samanhengande veker, jf. § 2-2 i opplæringsloven. Denne ramma kallast skoleåret og startar vanlegvis 1. august kvart år.

Elev i grunnskole. Barn og unge som etter § 2-1 i opplæringsloven har rett og plikt til grunnskoleopplæring og som får denne ved ein grunnskole. Det gjeld for det meste barn og unge i alderen 6 til 15 år. Vidare gjeld det også personar - over grunnskolealder - som får undervisning på området for grunnskolen.

Årstrinn. Årstrinna i grunnskolen er frå 1 - 10. (1. - 10. årstrinn.). Alle elevar flyttast opp eit årstrinn kvart år. Læreplanen blir endra for kvart årstrinn.

Barnesteg/ungdomssteg. Barnesteget omfattar 1.-7. årstrinn og ungdomssteget 8.-10. årstrinn.

Grunnskolar. Grunnskolar er kommunale, fylkeskommunale eller statlege skolar for grunnskoleopplæring etter § 13-1 i opplæringsloven eller private grunnskolar godkjende etter § 2-12 i opplæringsloven eller etter privatskoleloven.

Barneskolar. Skolar som normalt har lågaste/høgaste årssteg mellom 1. og 7.

Ungdomsskolar. Skolar som normalt har har lågaste/høgaste årssteg mellom 8. og 10.

Kombinerte skolar. Skolar som normalt har lågaste årssteg mellom 1. til 7., og høgaste årssteg mellom 8. til 10.

Målform. Den opplæringsmålforma (bokmål, nynorsk eller samisk) som kommunen har vedteke for skolen.

Språklege minoritetar. Personar som har andre morsmål (førstespråk) enn norsk og samisk. (Definisjonen omfattar òg skandinavar og andre vesteuropearar.) Med morsmål meiner ein her språk som nyttast i dagleg tale i heimen til personen. (Totaltal over språklege minoritetar blir ikkje samla inn etter 2001)

Morsmålsopplæring. Morsmålsopplæring er opplæring i morsmålet til elevar frå språklege minoritetar. Opplæringsloven gir i § 2-8 heimel til å gi forskrifter om plikt for kommunane til å gi særskild opplæring i morsmål for elevar frå språklege minoritetar, jf. kapittel 24 i forskrift til opplæringsloven. Vaksne frå språklege minoritetar som tek opplæring på grunnskolen sitt område, er ikkje med i ordninga med morsmålsopplæring.

Særskild norskopplæring (for språklege minoritetar). Særskild norskopplæring for språklege minoritetar er anten ei tilleggsopplæring i norsk eller opplæring i faget norsk for elevar frå språklege minoritetar (norsk 2) som er eit eige fag i læreplanverket, eller ein kombinasjon av desse.

Spesialundervisning. Viser til § 5-1 i opplæringsloven om "Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning."

Namn: Elevar i grunnskolen
Emne: Utdanning

Foreløpig ikkje fastsett

Seksjon for utdannings- og kulturstatistikk

Kommune, fylke og nasjonalt nivå.

Data om grunnskolen blir samla inn med teljingsdato 1. oktober kvart år. Endelege tal blir publisert medio desember.

Data rapporteres til OECD, UNESCO og Eurostat

All grunnskolestatistikk i SSB er lagra på forsvarleg og standardisert måte i samråd med mellom anna Datatilsynet.

Føremålet med grunnskolestatistikken er å gi samfunnsnyttig informasjon om tilstanden i grunnskolen. Statistikken dekkjer informasjonsbehovet både hos utdanningsmyndigheiter og andre interesserte.
Frå og med 1992 har SSB teke i bruk data frå grunnskolens informasjonssystem (GSI) som grunnlag til utarbeiding av offisiell statistikk over elevar i grunnskolen.

Før 2011 blei det offentligjort foreløpige og endelege tal. Frå og med 2011 blir det berre offentligjort endelege tal.

Tal frå grunnskolestatistikken blir brukt av utdanningsmyndigheitene, fylkesmannen og kommunane, mellom anna til planlegging, evaluering og til søknader om statsstøtte. Også forskarar, media, studentar m.fl. er blant brukarane av grunnskolestatistikken
GSI er også kjelde til KOSTRA-indikatorar for grunnskole, vaksenopplæring på grunnskolen sitt område og kulturskolar.

Ingen eksterne brukarar har tilgang til statistikk før statistikken er publisert samtidig for alle kl. 08:00 på ssb.no etter varsling minst tre månader før i Statistikkkalenderen. Dette er eit av deI viktigaste prinsippa i SSB for å sikre lik behandling av brukarane.

Data frå GSI er også kjelde for grunnskolestatistikk i KOSTRA og skoleporten.

Data blir henta inn med heimel i lov av 21. juni 2019 nr. 32 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå § 10 og § 14-1 i Opplæringsloven.

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 0452/2008 om utarbeiding og utvikling av statistikk over utdanning og livslang læring. Kommisjonsforordning (EF) nr. 88/2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) 0452/2008 med hensyn til statistikk over utdanning og opplæringssystemer

Den offisielle grunnskolestatistikken i SSB inneheld informasjon om grunnskoleopplæring som går føre seg etter opplæringsloven. Den inneheld data frå alle grunnskolar. Alle eigarhøve er medrekna; kommunale, interkommunale, fylkeskommunale og statlege skolar, private skolar som er godkjende av Utdanningsdirektoratet (Udir) etter privatskoleloven og private skolar uten tilskot. Norske skolar i utlandet og elevar ved desse er ikkje medrekna. Skolar utan elevar blir ikkje telt med.
I GSI blir det samla inn data mellom anna om elevtal, årstimar, årsverk, spesialundervisning etter einskildvedtak, opplæring av språklege minoritetar, målform, tilvalsfag, skolefritidsordninga og leksehjelp.

Den årlege innsamlinga av data skjer gjennom Grunnskolens informasjonssystem (GSI).

Fulltelling

Statistikken er laga på grunnlag av summariske oppgåver om den einskilde skole. Kvar haust samlar ein inn data med teljetidspunkt 1. oktober for det skoleåret ein er inne i. Data blir samla inn på Internett. Den einskilde skolen og kommunen har saman ansvaret for å samle inn data fra sitt område. Fylkesmannen har ansvaret for dei private, fylkeskommunale og statlige einingane, og at kommunane har meldt ferdig. Etter at fylkesmannen har kontrollert og meldt sine data ferdige, overtek Utdanningsdirektoratet og Statistisk sentralbyrå dataene og gjennomfører eigen kontroll av data.

Det er lagt inn automatiske kontrollar i innrapporteringsprogrammet i form av feil og varsel. Desse må sjekkast før ein kan gi frå seg data til eit høgare nivå. I tillegg kjem kontrollar frå SSB og Utdanningsdirektoratet som blir følgde opp av fylkesmannen.

Ikkje relevant

Lågaste nivå for offentligjering er kommune. For variablane morsmålsopplæring, særskild norskopplæring og spesialundervisning vil celler med færre enn 3 observasjoner bli prikket.

Samanlikningar med tidlegare årgangar av statistikken: Frå og med 1992 er grunnskoledata henta frå GSI. Tabellar over elevar og klasser som i 1979 og tidlegare hadde nemninga Grunnskoleutdanning kan frå 1980 samanliknast med tilsvarande tabellar under nemninga Grunnskolar. Frå og med 2003 samlast det ikkje inn opplysningar om klasser i grunnskolen. Det heng saman med endringar i opplæringsloven som blei gjorde i 2003. Frå og med skoleåret 2011/2012, er spesialskolar og ordinære skolar slått saman i GSI. For å få samanliknbare tal, har vi ved offenligjeringa i 2012 slått saman spesialskolar og ordinære skolar bakover i tid. Av denne årsaka vil tal som er publiserte før 2012 avvike frå tala som blei publisert i 2012.

Oppgåvegivarane kan gi mangelfulle eller feilaktige opplysningar. Mange av desse feila blir fanga opp av kontrollane i skjemaet eller blir oppdaga på eit nivå høgare. Feil kan også oppstå gjennom arbeidet med editering og behandling av oppgåvene.

Utvalet dekkjer heile populasjonen.

Ikkje relevant

Kontakt