Universitet og høgskoler

Fakta om universitet og høgskoler

Hvor mange tar høyere utdanning på universitet og høgskoler i Norge? Hvor mange nordmenn studerer i utlandet og hvilke studieland reiser nordmenn til? Og hvor mange fullfører en universitets- og høgskolegrad i Norge?

Studenter på universitet og høgskoler

Norske studenter i utlandet

Studenter fra Norge i utlandet
Ikon av globus
Studenter fra Norge i utlandet
2021
13 220
studenter
-313 studenter fra året før
Studenter fra Norge i utlandet

Studielandene med flest norske studenter

Befolkningens utdanningsnivå

Andel som har utdanning på universitets- og høgskolenivå
Ikon av diplom
Andel som har utdanning på universitets- og høgskolenivå
2021
36,0
%
0,7 prosentpoeng fra året før
Befolkningens utdanningsnivå

Utdanningsnivå for personer 16 år og eldre