Regnskap for private barnehager

Oppdatert: 23. november 2021

Neste oppdatering: Foreløpig ikke fastsatt

Andel av driftskostnadene i private barnehager dekkes av offentlige tilskudd
Andel av driftskostnadene i private barnehager dekkes av offentlige tilskudd
2020
88
%
Hovedtall - Regnskap for private barnehager
Hovedtall - Regnskap for private barnehager
2020
Alle barnehager2 863
Gjennomsnittlig timekostnad1
Ordinære barnehager
0-2 år132,41
3 år99,31
4-6 år66,21
Familiebarnehager
0-2 år93,27
3 år69,96
4-6 år46,64
Inntektenes andel av driftskostnadene
Foreldrebetaling14
Offentlige tilskudd88
1Beregning av kostnad er endret ved publisering 2021. Fra og med 2015 er antall barn 0-2 år vektet med 2. Barn 3-6 år er ikke vektet.
Standardtegn i tabeller

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Private barnehager, etter barnehagetype og inntektenes andel av driftskostnader.
Private barnehager, etter barnehagetype og inntektenes andel av driftskostnader.
Type barnehageAndel av driftskostnader
Alle barnehagerOrdinære barnehagerFamiliebarnehagerKombinerte familie-/ordinære barnehagerForeldrebetalingOffentlig tilskudd
2020
Hele landet2 8632 435409191488
Viken75362012941488
Oslo3802869221491
Innlandet1681442311491
Vestfold og Telemark1841641911389
Agder2121783401392
Rogaland207198721585
Vestland3223081401485
Møre og Romsdal130125411487
Trøndelag - Trööndelage2621906571489
Nordland - Nordlánnda137129711490
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku108931501491
Standardtegn i tabeller
Kostnad per time for barnehageplass, etter barnehagetype.
Kostnad per time for barnehageplass, etter barnehagetype.1
Gjennomsnittlig timekostnad
Ordinære barnehagerFamiliebarnehager
0-2 år3 år4-6 år0-2 år3 år4-6 år
2020
Hele landet132,4199,3166,2193,2769,9646,64
Viken130,3497,7565,1789,3366,9944,66
Oslo128,3296,2464,1698,8774,1549,44
Innlandet134,69101,0267,3567,6750,7533,83
Vestfold og Telemark129,7197,2964,8694,8371,1247,41
Agder133,88100,4166,94108,7981,5954,39
Rogaland131,4098,5565,70115,5386,6457,76
Vestland136,66102,5068,33103,8577,8951,93
Møre og Romsdal134,98101,2467,4981,6161,2140,81
Trøndelag - Trööndelage138,19103,6469,1078,9659,2239,48
Nordland - Nordlánnda132,4399,3266,22109,4682,1054,73
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku130,8598,1465,42112,4584,3456,22
1Beregning av kostnad er endret ved publisering 2021. Fra og med 2015 er antall barn 0-2 år vektet med 2. Barn 3-6 år er ikke vektet.
Standardtegn i tabeller
Månedlig kostnad for barnehageplass i ordinær barnehage, etter oppholdstid og alder.
Månedlig kostnad for barnehageplass i ordinær barnehage, etter oppholdstid og alder.1
0-8 timer9-16 timer17-24 timer25-32 timer33-40 timer41 timer eller mer
0-2 år3 år4-6 år0-2 år3 år4-6 år0-2 år3 år4-6 år0-2 år3 år4-6 år0-2 år3 år4-6 år0-2 år3 år4-6 år
2020
Hele landet3 1782 3831 5896 8855 1643 44311 1238 3425 56115 36011 5207 68019 59714 6989 79923 83417 87611 917
Viken3 1282 3461 5646 7785 0833 38910 9498 2115 47415 11911 3407 56019 29014 4689 64523 46117 59611 731
Oslo3 0802 3101 5406 6725 0043 33610 7798 0845 38914 88511 1647 44218 99114 2439 49523 09717 32311 548
Innlandet3 2332 4241 6167 0045 2533 50211 3148 4865 65715 62411 7187 81219 93414 9519 96724 24418 18312 122
Vestfold og Telemark3 1132 3351 5576 7455 0593 37310 8968 1725 44815 04711 2857 52319 19814 3989 59923 34917 51111 674
Agder3 2132 4101 6076 9625 2213 48111 2468 4345 62315 53011 6477 76519 81414 8609 90724 09818 07312 049
Rogaland3 1542 3651 5776 8335 1253 41711 0388 2785 51915 24311 4327 62119 44814 5869 72423 65317 74011 826
Vestland3 2802 4601 6407 1065 3303 55311 4808 6105 74015 85311 8907 92620 22615 17010 11324 59918 44912 300
Møre og Romsdal3 2402 4301 6207 0195 2643 51011 3398 5045 66915 65811 7447 82919 97814 9839 98924 29718 22312 149
Trøndelag - Trööndelage3 3172 4871 6587 1865 3893 59311 6088 7065 80416 03012 0238 01520 45215 33910 22624 87418 65612 437
Nordland - Nordlánnda3 1782 3841 5896 8865 1653 44311 1248 3435 56215 36211 5217 68119 60014 7009 80023 83817 87811 919
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku3 1402 3551 5706 8045 1033 40210 9918 2435 49615 17811 3847 58919 36514 5249 68323 55317 66411 776
1Beregning av kostnad er endret ved publisering 2021. Fra og med 2015 er antall barn 0-2 år vektet med 2. Barn 3-6 år er ikke vektet.
Standardtegn i tabeller
Årsresultat for private barnehager, i 1 000 kroner.
Årsresultat for private barnehager, i 1 000 kroner.
202020192018
Årsresultat589 784650 580888 133
Positivt årsresultat1 126 9451 030 5361 158 732
Negativt årsreultat537 161379 955270 599
Antall barnehager2 8632 9192 970
Standardtegn i tabeller
Disponering av årsresultat for private barnehager, i 1 000 kroner.
Disponering av årsresultat for private barnehager, i 1 000 kroner.
202020192018
Positivt årsresultat1 126 9451 030 5361 158 732
Overført til egenkapital892 635678 489856 165
Avsetning til dekning av skattekrav på overskudd2 3753 1182 646
Overført til eier (utbytte)116 350111 233111 654
Overført til konsernselskap (konsernbidrag)97 664220 723166 677
Avsetning til reduksjon av udekket tap17 53616 97321 590
Antall barnehager med positivt årsresultat1 9781 9582 021
Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken skal gi en samlet oversikt over driftsinntekter, driftskostnader, årsresultat og disponering av overskudd i private barnehager.

Barnehage er i barnehageloven av 1995 definert som en godkjent pedagogisk tilrettelagt virksomhet for barn under opplæringspliktig alder. Kunnskapsdepartementet (KD) fastsetter forskrifter og retningslinjer for barnehagene, mens det er kommunene som godkjenner barnehagene.

Ordinær barnehage forståes i denne sammenhengen som et tilbud som drives i godkjente lokaler og som har et uteområde spesielt utformet for barnehagedrift.

Familiebarnehage er en barnehage som organiserer sin virksomhet i private hjem. Forutsetningen er at en førskolelærer er ansatt som pedagogisk veileder. Førskolelæreren skal være tilknyttet enten en ordinær barnehage eller den kommunale administrasjon. Etter forskrift om familiebarnehager, er det en forutsetning at minst halvparten av barna i en familiebarnehagegruppe må være andre enn hjemmets egne.

Kombinert barnehage er en barnehage som har både en ordinær barnehage og en familiebarnehage.

Driftsinntekter inkluderer foreldrebetaling, salg/utleie av plasser, salg av utstyr, refundert lønn fra trygdeforvaltningen, offentlige tilskudd, og overføringer fra andre.

Driftskostnader inkluderer lønn, sosiale utgifter, utstyr, vedlikehold og andre driftsutgifter.

Driftsresultat er driftsinntekter fratrukket driftskostnader.

Årsresultat er driftsresultat korrigert for finansposter og skattekostnad.

Eierform er en nærmere beskrivelse av eieren av barnehagen og som er predefinert liste på skjemaet hvor barnehagen krysser av.

Overskudd er positivt årsresultat og som prinsipielt kan disponeres på to måter:

1) beholdes som barnehagens egenkapital og brukes til styrking av barnehagens likviditet eller til finansiering av anskaffelser til barnehagen senere.

2) utbetale overskuddet som utbytte til eierne av barnehagen eller overføre til konsernselskapet som konsernbidrag.

Utbytte er overføring av positivt årsresultat (overskudd) til barnehagens eier.

Konsernbidrag er overføring av positivt årsresultat (overskudd) til konsernselskap. Med konsern menes selskaper som står i slikt forhold til hverandre som beskrevet i aksjeloven § 1-3.

Offentlige barnehager: Barnehager som eies av kommune, fylkeskommune eller stat.

Private barnehager: Barnehager som eies av private hvor kommunen gir tilskudd eller private barnehager uten kommunalt tilskudd.

Ikke-kommunale barnehager: Barnehager som ikke eies av kommunen, dvs. statlige, fylkeskommunale og private barnehager.

Deltidsplass i barnehage: Antall barn med avtalt oppholdstid i kategorien 0-8 timer, 9-16 timer, 17-24 timer eller 25-32 timer per uke.

Heltidsplass i barnehage: Antall barn med avtalt oppholdstid 41 timer eller mer per uke.

Fylker: Inndeling per 31.12.2019

Regnskap for private barnehager

Foreløpig ikke fastsatt

360 Seksjon for utdannings- og kulturstatistikk

Statistikken samles inn på institusjonsnivå. Laveste publiseringsnivå for private barnehager er fylke.

Statistikken publiseres en gang i året. Datagrunnlaget er regnskapsåret, med publisering normalt i november/desember.

Ikke relevant

Grunnlagsdata blir lagret midlertidig som SAS fil og permanent som tekst-fil.

Undersøkelsen ble første gang gjennomført for regnskapsåret 1992 på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet (BFD). Siden har dette vært et årlig oppdrag med løpende årlig publisering, først fra BFD, men fra og med regnskapsåret 2005 var det Kunnskapsdepartementet (KD) som var oppdragsgiver og Utdanningsdirektoratet har vært oppdragsgiver for denne statistikken fra og med 01.01.2012.

Statistikken skal gi en samlet oversikt over driftsinntekter og driftskostnader i private barnehager. Fra og med regnskapsåret 2002 ble dataene samlet inn gjennom et nytt skjema "Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager". For regnskapsåret 2007 ble det innført elektronisk innrapportering via Utdanningsdirektoratets database BASIL. Fra og med rapporteringsåret 2013 endret skjemaet navn til "Resultatregnskap for ikke-kommunale barnehager".

Viktigste brukere foruten Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet er annen offentlig forvaltning (kommuner og fylkesmenn), forsknings- og utredningsinstitutter, enkelte private virksomheter, interesseorganisasjoner og media.

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Statistikken er relevant i forhold til andre statistikker i SSB. Her kan nevnes den ordinære årsmeldingsstatistikken, foreldrebetalingsundersøkelsen, kommuneregnskapet, ansatte i barnehage og skole.

Resultatregnskap for ikke-kommunale barnehager samles inn fra Utdanningsdirektoratet. Statistisk sentralbyrå, i medhold av lov av 21. juni 2019 nr. 32 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå § 10, benytter oppgavene til utarbeidelse av offisiell statistikk.

Ikke relevant

Statistikken omfatter alle godkjente private barnehager (næringskode 88.911) som har vært i drift hele det aktuelle regnskapsåret. Den inneholder data fra private ordinære barnehager, private familiebarnehager og private kombinerte ordinære/familiebarnehager. De private åpne barnehagene er ikke med.

Skjemaene sendes ut til alle ikke-kommunale barnehager på barnehagenivå (virksomhetsnivå) og godkjennes av kommunen. Undersøkelsen dekker kun driftsregnskapet for barnehagene. Investeringsregnskap og balanse holdes utenfor denne innrapporteringen.

I begrepet ikke-kommunale barnehager inngår alle statlige og fylkeskommunale barnehager samt private barnehager. Det blir kun publisert tall for de private barnehagene som i tillegg har rapportering «Årsmelding for barnehager per 15.12» og som har hatt åpent hele det aktuelle regnskapsåret.

Statistikken baserer seg på skjemaet "Resultatregnskap for ikke-kommunale barnehager". Opplysninger fra "Årsmelding for barnehager per 15.12" blir koblet på datagrunnlaget og benyttet i publiseringen.

Alle private barnehager som er godkjent etter barnehageloven og dens forskrifter, og som mottar offentlig tilskudd er med i utvalget.

Dataene samles inn elektronisk via BASIL (BArnehage-Statistikk-InnrapporteringsLøsning). Brukernavn og passord sendes ut til alle landets ikke-kommunale barnehager. Det elektroniske skjemaet fylles ut av hver enkelt barnehage og det er flere kontroller som utføres under registreringen. Kontroller går på logikk i utfyllingen, samt å luke ut summeringsfeil. Skjemaet godkjennes av revisor og kommunen. Innsamlingsperiode er fra august til oktober.

Ikke relevant
Ikke relevant

Statistikken inneholder ikke like mange enheter fra år til år. Statistikken brukes for å si noe om kostnadsstrukturen i de private barnehagene, og kan derfor ikke brukes for å si noe om hvor mange private barnehager det finnes. Svaret på antall private familiebarnehager finnes i den ordinære årsmeldingsstatistikken. Etter innføring av nytt rapporteringsskjema i 2002 fikk vi et brudd i tidsserien. I 2007 ble det innført elektronisk innrapportering.

Kommunene Råde, Frogn, Lillehammer, Nore og Uvdal, Tønsberg, Søgne, Stavanger, Randaberg, Orkdal, Flakstad, Nordreisa og Alta var i 2003 blant de 20 kommunene som var med på forsøksordningen med tildeling av øremerkede tilskudd som rammetilskudd. Barnehagene i disse kommunene fikk da ikke utbetalt statstilskudd til drift, men kommunen betalte tilskudd fra sin "ramme". Barnehagene i disse kommunene var derfor skilt ut fra fylkestallene. I 2004 ble rammeforsøksordningen avsluttet og barnehagene i disse kommunene er dermed inkludert i fylkestallene.

Beregning av kostnad er endret ved publisering 2021. Fra og med 2015 er antall barn 0-2 år vektet med 2. Barn 3-6 år er ikke vektet.

Opplysningene er hentet inn via skjemaet "Resultatregnskap for ikke-kommunale barnehager". Dette skjer elektronisk via BASIL (BArnehage-Statistikk-InnrapporteringsLøsning) som ligger på Utdanningsdirektoratets nettsider Ved utfylling av skjemaene i barnehagene og ved kontrollering av kommunen vil det kunne oppstå feil. Størsteparten av slike feil blir funnet ved hjelp av maskinelle kontroller, og rettet. Den publiserte statistikken skal kun inneholde de private barnehager som har holdt åpent hele kalenderåret. Barnehager som har åpnet eller stengt i løpet av året, og som ikke har rapportert det, kan feilaktig bli tatt med i statistikkgrunnlaget.

Selv om skjemaet sendes ut til alle barnehager, er det ikke alle som rapporterer innen de frister som Utdanningsdirektoratet og SSB har for produksjon av statistikken. Disse barnehagene er derfor holdt utenom statistikkgrunnlaget. Statistikkgrunnlaget kobles mot data rapportert i ordinær årsmeldingsstatistikk før publisering. Eventuelle feil i denne statistikken, vil dermed følge med over i regnskapsstatistikken.

Resultatregnskaps-skjemaet sendes ut til alle ikke-kommunale barnehager i Norge. Svarprosenten er normalt godt over 90 prosent og statistikken skal derfor være representativ.

Ikke relevant

Kontakt