Videregående skole

Demokrati og medborgerskap

Publisert:

Endret:

SSB skole har laget to undervisningsopplegg for videregående skole til lærere med undervisning om demokrati og medborgerskap og samfunnskunnskap. Oppleggene tar utgangspunkt i tall og fakta om stortingsvalg og sametingsvalget. 

SSB skole har laget flere undervisningsopplegg for skoleåret 2021/2022 som alle er i en testfase. Om du tester ut ett eller flere av opplegget, setter vi stor pris på å få en tilbakemelding på hvordan det fungerte. 

Demokrati og medborgerskap, fakta og tall om stortingsvalget

I dette undervisningsopplegget blir elevene introdusert til fakta og tall om det norske stortingsvalget og kort om andre valgordninger gjennom en dobbelttime. pluss en time til oppgaver. Opplegget tar utgangspunkt i den nye lærerplanen i samfunnskunnskap fellesfag vg1/vg2. Undervisningsopplegget er produsert av SSB som et tilbud til lærere med undervisning om demokrati og medborgerskap og samfunnskunnskap. 

I undervisningsopplegget får elevene en innføring i noen deler av emnet «Demokrati og medborgerskap» og øvelse i å jobbe med statistikk om emnetElevene øver på bruk av digitale verktøy, ikke minst statistikkbanken, samt arbeid med kilder på nett. 

Kurset legger opp til bruk av andre sider undervisningsopplegg enn SSBs også, deriblant fra Stortinget. Vi viser også til kurs om sametingsvalget under. 

Filer til kurset

Nedenunder finner du alle filene som hører til kurset. Vi anbefaler at du leser instruksjonsarket først. Powerpointpresentasjonen til bruk i undervisningen finner du i to ulike formater, både som ppt og pdf. I tillegg finner du noen vedlegg som forklares nærmere i instruksjonsarket. Fasit til oppgavene fås ved å skrive til skole@ssb.no.  

Instruksjonsark til lærer

Powerpointpresentasjon

Vedlegg: 

Oppgaveark elever

Quiz

Tokolonneskjema

Notater for presentasjonen (for læreren)

Powerpointpresentasjonen som pdf

 

 

Undervisningsopplegg: Demokrati og medborgerskap, fakta og tall om sametingsvalget

I dette undervisningsopplegget blir elevene introdusert til fakta og tall om sametingsvalget gjennom én skoletime. Opplegget tar utgangpunkt i den nye lærerplanen i samfunnskunnskap fellesfag vg1/vg2. Undervisningsopplegget er produsert av Statistisk sentralbyrå som et tilbud til lærere med undervisning om demokrati og medborgerskap og samfunnskunnskap.

I undervisningsopplegget får elevene en innføring i noen deler av emnet «Demokrati og medborgerskap» og øvelse i å jobbe med statistikk om emnet. Elevene øver på bruk av digitale verktøy, ikke minst statistikkbanken, samt arbeid med kilder på nett. Kurset legger opp til bruk av fagstoff fra andre sider kilder enn SSBs også, deriblant fra Sametinget. Vi viser også til kurs om stortingsvalget over. 

Filer til kurset:

Nedenunder finner du alle filene som hører til kurset. Vi anbefaler at du leser instruksjonsarket først. Powerpointpresentasjonen til bruk i undervisningen finner du i to ulike formater, både som ppt og pdf. I tillegg finner du noen vedlegg som forklares nærmere i instruksjonsarket. Fasit til oppgavene fås ved å skrive til skole@ssb.no.  

Instruksjonsark til lærer 

Powerpointpresentasjon

Vedlegg: 

Oppgaveark elever

Powerpointpresentasjonen som pdf

 

Tilbakemeldinger til SSB skole

Kurset er i en testfase. Vi ønsker tilbakemeldinger fra deg som lærer på hvordan kurset fungerer i praksis og hva vi kan gjøre annerledes. Har du spørsmål eller vil gi oss en tilbakemelding, skriv til skole@ssb.no

 

SSB skoles kursvirksomhet 2021

  • Statistikk om meg. Et digitalt kurs for elever der de lærer å bruke Statistikkbanken til å finne tall og fakta. 
  • Det er dessverre ikke være mulig for skoleklasser å besøke SSBs lokaler inntil videre grunnet koronapandemien.
  • Ta kontakt om ønske i kurs i bruk av Statistikkbanken for lærere. 
  • Den europeiske statistikkonkurransen 2021/2022. Også dette skoleåret blir det statistikkonkurranse for elever i ungdomsskolen og videregående skole. Oppstart blir i november 2021. 
  • Nyhetsbrev for lærere. Her samler vi tips til materiell fra ssb.no som kan være til nytte i undervisningen. For eksempel nye faktasider, gode visualiseringer m.m. Nyhetsbrevet kommer ut 6-7 ganger i året. 
  • Følg SSB på Instagram. Her vil du kunne plukke opp mange aktuelle tema visualisert med SSBs statistikk. 

Kontakt