Rapporter 2009/24

Undersøking om foreldrebetaling i barnehager, januar 2009

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Undersøking om foreldrebetaling i barnehager, januar 2009

Ansvarlig

Pia Skare Rønnevik

Serie og -nummer

Rapporter 2009/24

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Barnehager

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7610-1

ISBN (trykt)

978-82-537-7609-5

ISSN

0806-2056

Antall sider

24

Målform

Nynorsk

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt