Et e-læringskurs for ungdomsskolen

Statistikk om meg

Publisert:

SSB skole har laget et undervisningsopplegg for ungdomsskolen hvor elevene selv lærer å ta i bruk SSBs Statistikkbank. 

Undervisningsopplegget passer innenfor kompetansemålene i både matematikk og samfunnsfag på ungdomstrinnet.

Kompetansemål (Matematikk 1 – 10 (MAT01-05)):

  • tolke og kritisk vurdere statistiske framstillinger fra mediene og lokalsamfunnet
  • finne og diskutere sentralmål og spredningsmål i reelle datasett

Kompetansemål (Samfunnsfag (SAF01‑04)):

  • bruke samfunnsfaglege metodar og digitale ressursar i eigne undersøkingar, presentere funn ved bruk av digitale verktøy og drøfte kor gyldige og relevante funna er

Hva lærer elevene?

I undervisningsopplegget får elevene opplæring i SSBs Statistikkbank. Statistikkbanken er databasen der all SSBs statistikk er samlet og kan være en god kilde i ulike skoleoppgaver. Gjennom undervisningen øver elevene på å finne, lese og tolke statistikk, samtidig som de jobber med autentiske tall.

Vi har kalt kurset "Statistikk om meg". Eksemplene og oppgavene handler om statistikk som er tett knyttet til elevene, for eksempel navnet deres og statistikk om skolen. 

Gjennomføring av kurset

Undervisningsopplegget er laget i e-læringsverktøyet Mohive og er beregnet til ca. en skoletime. Vi foreslår å ta introduksjon og oppsummering felles, mens for resten av kurset kan elevene jobbe individuelt med hver sin PC, evt. to og to.

Elevene ser først demonstrasjoner av hvordan man bruker Statistikkbanken. Det er laget korte videoer og skjermbilder som forklarer trinn for trinn, oppbrutt av små oppgaver og sjekklister. Deretter skal elevene selv prøve seg i Statistikkbanken gjennom tolv oppgaver. 

Hjelpe oss å teste?

Nå som vi har laget et undervisningsopplegg trenger vi lærere som vil prøve ut opplegget med klassene sine. Etter at man har gjennomført opplegget med klassen, ønsker vi tilbakemeldinger på hvordan det gikk, hva som var bra og hva som ikke fungerte. 

Vi har planer om flere kurspakker, blant annet korte moduler som kan være en del av en time. Men før vi går videre med det, trenger vi å vite hvordan dette innledende kurset fungerer være sikre på at det er noe lærere kan få bruk for. 

Høres dette interessant ut? 

Ta kontakt med Camilla Stabell i SSB skole (kontaktinformasjon under), så får du tilsendt kurset og mer informasjon. Pilotfasen skjer i mai/juni 2021. 

 

 

 

Kontakt