Samfunnsspeilet, 1998/5

Mange vil bruke kontantstøtte, men ofte i mangel på noe bedre

Publisert:

Blant dem som er målgruppene for kontantstøtten, vil mer enn halvparten benytte seg av ordningen. Ordningen vil bli mest brukt i forbindelse med omsorgen for de aller minste barna, og blant mødre med svak yrkestilknytning, lav inntekt og lav utdanning. Aller helst ville mødrene hatt barnehageplasser til alle som ønsker det, eller utvidete permisjonsordninger. Mange familier vil velge kontantstøtte av økonomiske grunner, selv om de helst ville hatt barnet i barnehage. Når de får kontantstøtte, vil mor slutte å jobbe eller jobbe mindre, far vil fortsette som for.

Åpne og les artikkelen i PDF (3.3 MB)

Kontakt