SSB skoles kursvirksomhet 2020

Publisert:

Endret:

SSB vil høsten 2020 ikke ha mulighet til å holde kurs for skoleelever i våre lokaler grunnet koronapandemien. Vi jobber fram et elektronisk kursopplegg. Den europeiske statistikkonkurransen 2021 starter i januar.

Det vil dessverre ikke være mulig for skoleklasser å besøke SSBs lokaler inntil videre grunnet koronapandemien.

SSB jobber fram et elektronisk kursopplegg for skoleelever/lærere. Mer informasjon om dette kommer.

Den europeiske statistikkonkurransen 2021

442 norske lag deltok i Den europeiske statistikkonkurransen 2020. Neste år håper vi enda flere tar utfordringen og tester sine kunnskaper i statistikk. Konkurransen er en god arena for å bli kjent med statistikk og å finne fram på ssb.no.

Den europeiske statistikkonkurransen er en lagkonkurranse for elever i ungdomsskolen (9. og 10. trinn) og videregående skole (1. og 2. trinn). Påmelding er åpen, frist 10. januar. Konkurransen starter 12. januar. All informasjon om konkurransen finner du her.

Samarbeid med skoleverk

SSB samarbeider og har kontakt med forlag om bruk av visualiseringer og statistikk i bøker og på digitale plattformer som brukes av grunnskolen og videregående skole. 

Fysiske kurs

Ta gjerne kontakt dersom dere skal ha en lærersamling eller et spesielt prosjekt, hvor ssb.no og hvordan bruke nettsidene våre og statistikkbanken står sentralt. Avhengig av kapasitet og smittesituasjonen, vil vi vurdere muligheten av at vi kommer til dere og holder kurs. 

Mer informasjon

På SSB Skole finner du informasjon om SSBs nyhetsbrev for lærere, lenker til god infografikk, temaartikler m.m.

Kontakt