SSB skoles kursvirksomhet 2021

Publisert:

Endret:

Det er dessverre ikke mulig å komme på skolebesøk hos SSB grunnet Covid-19 restriksjoner. Den europeiske statistikkonkurransen startet i januar og er inne i sin tredje, og siste fase; den europeiske finalen. Et digitalt undervisningsopplegg for ungdomsskole er nå i en pilotfase. 

Det vil dessverre ikke være mulig for skoleklasser å besøke SSBs lokaler inntil videre grunnet koronapandemien.

Digitale undervisningsopplegg

SSB jobber fram elektroniske kursopplegg for skoleelever/lærere.
Et undervisningsopplegg for ungdomsskolen skal nå ut på pilottesting. Er du interessert i å prøve dette med klassen din? Se mer informasjon her. 

Den europeiske statistikkonkurransen 2021

Nesten 370 norske lag deltok i Den europeiske statistikkonkurransen 2021. Konkurransen er en god arena for å bli kjent med statistikk og å finne fram på ssb.no.

Gressvik ungdomsskole og Arendal videregående skole ble vinnerne av den norske finalen. Fire norske lag skal konkurrere i den europeiske finalen. De europeiske vinnerne annonseres 31. mai. 

Samarbeid med skoleverk

SSB samarbeider og har kontakt med forlag om bruk av visualiseringer og statistikk i bøker og på digitale plattformer som brukes av grunnskolen og videregående skole. 

SSB inngikk i 2020 en samarbeidsavtale med NDLA. 

Fysiske kurs

Ta gjerne kontakt dersom dere skal ha en lærersamling eller et spesielt prosjekt, hvor ssb.no og hvordan bruke nettsidene våre og Statistikkbanken står sentralt. Avhengig av kapasitet og smittesituasjonen, vil vi vurdere muligheten av at vi kommer til dere og holder kurs. 

Mer informasjon

På SSB skole finner du informasjon om SSBs nyhetsbrev for lærere, lenker til god infografikk, temaartikler m.m.

Kontakt