Dette er de største studiestedene i Norge

Publisert:

De seks største universitetene og høyskolene tiltrekker seg over halvparten av alle som tar høyere utdanning.

 

Høsten 2018 var det 293 300 studenter i universitets- og høgskoleutdanning i Norge og i utlandet. Dette er tilnærmet uendret fra året før viser tall fra Studenter i høyere utdanning.

Mens 278 300 studenter studerte ved universiteter og høgskoler i Norge, var det 15 000 gradsstudenter fra Norge i utlandet.

Strukturendringer i universitets- og høgskolesektoren de siste årene har ført til at «nye» utdanningsinstitusjoner stadig dukker opp på lista over de 10 største lærestedene.

Over halvparten av studentene fordeler seg på de seks største studiestedene i Norge: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Universitetet i Oslo (UiO), OsloMet – storbyuniversitetet, Handelshøyskolen BI, Universitetet i Sørøst-Norge og Universitetet i Bergen.

Figur 1. Studenter i universitets- og høgskoleutdanning i Norge fordelt på utvalgte læresteder. 2018

Studenter 2018
Universitetet i Agder 13023
Høgskolen i Innlandet 13642
Høgskulen på Vestlandet 15836
UiT - Norges arktiske universitet 16540
Universitetet i Bergen 17607
Universitetet i Sørøst-Norge 18105
Handelshøyskolen BI 19728
OsloMet - storbyuniversitetet 20428
Universitetet i Oslo 27354
Norges tekn.-naturvitensk. universitet 40763

NTNU hadde 40 800 studenter høsten 2018, og var igjen klart størst. Studenttallet ved NTNU økte betydelig fra og med 2016 da Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag og Høgskolen i Ålesund ble slått sammen med NTNU.

Deretter var det 27 400 studenter ved Universitetet i Oslo høsten 2018 – en liten nedgang fra året før. Høgskolen i Oslo og Akershus ble universitet i 2018 og byttet navn til OsloMet – storbyuniversitetet. Høsten 2018 hadde OsloMet om lag 20 500 studenter, noe som førte til en 3. plass i antall studenter.

Nytt lærested inn på 10-på-topp lista i 2018 er Høgskolen i Innlandet med rundt 13 600 studenter. Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer ble til Høgskolen i Innlandet allerede i 2017, men den gang ble studentene fordelt på henholdsvis Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer.

At Høgskolen i Innlandet legger seg inn på 9. plass i antall studenter i 2018, betyr samtidig at Nord universitetet ikke lenger er topp 10 målt i antall studenter. Høgskolen i Sørøst-Norge ble universitet i 2018 og Universitetet i Sørøst-Norge hadde 18 100 studenter høsten 2018 på 5. plass.

Faktaside