Notater 2001/39

Foreldrebetaling i kommunale og private barnehager i perioden 1992-2001

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Foreldrebetaling i kommunale og private barnehager i perioden 1992-2001

Ansvarlige

Per Espen Lilleås, Ragnhild Nygaard Johnsen

Serie og -nummer

Notater 2001/39

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for økonomisk statistikk/Seksjon for økonomiske indikatorer

Emne

Barnehager

Antall sider

22

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt