Utdanningsindikatorer, OECD, skoleåret 2007/2008

Flere i tyveårene tar utdanning

Publisert:

I OECD-landene var i gjennomsnitt 25 prosent av alle 20-29-åringene i utdanning i 2008, en økning på nærmere 8 prosentpoeng fra 1995. Det er også store forskjeller i utdanningsnivået mellom yngre og eldre.

I de nordiske landene var minst 30 prosent av aldersgruppen 20-29 år i utdanning, og hele 43 prosent i Finland og 37 prosent i Danmark. Lavest deltagelse for denne aldersgruppen finner vi i Mexico, Tyrkia og Storbritannia, med henholdsvis 11, 13 og 17 prosent.

Figur - Andel av befolkningen 20-29 år i utdanning i OECD-land. 1995 og 2008. Prosent

Blant aldersgruppen 15-19 år i OECD-landene var 82 prosent i utdanning, mens i Norge var andelen 87 prosent. I sju OECD-land samt Brasil, Israel og Russland var færre enn 80 prosent av denne aldersgruppen registrert i utdanning. Noen forskjeller kan forklares med at obligatorisk utdanning avsluttes ved alder 14 år i enkelte land og ved alder 18 år i andre land.

Store forskjeller i utdanningsnivået mellom yngre og eldre

I gjennomsnitt hadde 80 prosent av alle 25-34 åringene i OECD-landene fullført utdanning på minst videregående nivå i 2008. Blant 55-64 åringene hadde 58 prosent fullført tilsvarende utdanningsnivå. Forskjellen var størst i Sør-Korea hvor 98 prosent av populasjonen 25-34 år hadde utdanning på dette nivået, sammenlignet med 40 prosent av populasjonen 55-64 år.

Forskjellene i utdanningsnivået mellom aldersgruppene 25-34 år og 55-64 år var langt mindre markante i land hvor utdanningsnivået var generelt høyt. Forskjellen var 12 prosentpoeng i gjennomsnitt for tolv OECD-land hvor mer enn 80 prosent av befolkningen 25-64 år har fullført utdanning på minst videregående nivå. I Norge hadde 84 prosent av alle 25-34 åringene fullført dette nivået, og 78 prosent av populasjonen 55-64 år.

Fem land tiltrakk seg halvparten av studentene som studerte utenlands

De fem mest populære vertslandene for utenlandske studenter var USA, Storbritannia, Australia, Frankrike og Tyskland i 2008. Totalt tiltrakk disse landene seg 50 prosent av alle studentene som reiste utenlands. USA alene var vertskap for 19 prosent av utenlandsstudentene, 10 prosent studerte i Storbritannia og 7 prosent av utenlandsstudentene studerte i hvert av landene Australia, Frankrike og Tyskland. For norske studenter i utlandet var Storbritannia (21 prosent) og Danmark (18 prosent) de mest populære studielandene.

Over tid har flere land opplevd en reduksjon i andel utenlandsstudenter. USA er det landet som mistet størst andel siden 2000 – fra nesten 26 prosent av alle utenlandsstudentene i 2000 til 19 prosent i 2008. Av mer enn 3,3 millioner utenlandsstudenter i 2008 var Norge vertskap for drøyt 16 000 av disse, som tilsvarte en andel på 0,5 prosent av alle utenlandsstudentene.

Se Education at a Glance 2010 , som publiseres i dag, for et mer helhetlig bilde av Norge i et internasjonalt utdanningsperspektiv.

Tabeller

Kontakt