Faktahefter 

Nøkkeltall fra 2009

Fakta om utdanning 2011

Denne brosjyren inneholder hovedtabeller for utdanningsstatistikk i Norge. Statistikken bygger på tall for 2009.

Denne brosjyren inneholder hovedtabeller for utdanningsstatistikk i Norge. Statistikken bygger på tall for 2009.

Om publikasjonen

Tittel

Fakta om utdanning 2011. Nøkkeltall fra 2009

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet

Omslagsdesign

Siri Boquist

Emner

Barnehager, Voksenopplæring , Høyere utdanning, Grunnskoler, Utdanningsnivå, Videregående utdanning

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8002-3

ISBN (trykt)

978-82-537-8001-6

Antall sider

30

Målform

Bokmål

Om Faktahefter

Små oversiktsspublikasjoner som omhandler brede og populære emner.

Kontakt