Faktahefter 

Nøkkeltall fra 2008

Fakta om utdanning 2010

Denne brosjyren inneholder hovedtabeller for utdanningsstatistikk i Norge. Statistikken bygger på tall for 2008.

Denne brosjyren inneholder hovedtabeller for utdanningsstatistikk i Norge. Statistikken bygger på tall for 2008.

Om publikasjonen

Tittel

Fakta om utdanning 2010. Nøkkeltall fra 2008

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet

Omslagsdesign

Siri Boquist

Emner

Barnehager, Voksenopplæring , Høyere utdanning, Grunnskoler, Utdanningsnivå, Videregående utdanning

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7679-8

ISBN (trykt)

978-82-537-7680-4

Antall sider

30

Målform

Bokmål

Om Faktahefter

Små oversiktsspublikasjoner som omhandler brede og populære emner.

Kontakt