Publisert Tittel Åpne
15. mai 2019 Foreldrebetaling i barnehagar auka 1,5 prosent Artikkel
24. april 2018 Foreldre betaler 4,9 prosent meir til barnehagane Artikkel
25. april 2017 Moderat auke i foreldrebetalinga Artikkel