Notater 2009/21

Tabellnotat

Barnehagedeltakelse og foreldrebetaling etter sosial bakgrunn

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Barnehagedeltakelse og foreldrebetaling etter sosial bakgrunn. Tabellnotat

Ansvarlige

Trude Lappegård, Torkil Løwe

Serie og -nummer

Notater 2009/21

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Barnehager

Antall sider

28

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt