Statistikkområde

Transport og reiseliv

Alt innhold for området transport og reiseliv

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Kollektivtransporten mer enn halvert i 2. kvartal

  Kollektivtransporten hadde 91,1 millioner færre passasjerer i 2. kvartal 2020 enn i samme kvartal året før. Nedgangen skyldes i all hovedsak koronatiltakene som ble innført fra midten av mars.

  Artikkel
 • Lavere drivstoffpriser for sjøtransport

  Kostnadsindeksen for innenriks sjøfart falt med 5,8 prosent fra 1.kvartal 2020 til 2.kvartal 2020. Nedgangen skyldes i stor grad lavere priser på marint drivstoff.

  Artikkel
 • Mer gods fraktet med tog og båt

  Den samlede godstransporten innenlands sank med 1,5 prosent fra 2018 til 2019. Samtidig ble en større del av godset fraktet på skinner eller langs kysten.

  Artikkel
 • Dette er Norge 2020

  Hvor gamle blir vi, hvor mye tjener vi, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av Dette er Norge.

  Publikasjon
 • Overnattingar nær normalt nivå i juli

  Etter fleire månader med kraftige fall i totale overnattingar var det i juli berre ein liten nedgang samanlikna med juli 2019. Agder og Nordland hadde størst auke, medan fallet var størst i Oslo og Vestland. Det var også ein kraftig vriding frå ut...

  Artikkel
 • Rekordfå utenlandsreiser i 2. kvartal

  Utbruddet av koronaviruset og innføring av reiserestriksjoner førte til at nordmenn reiste svært lite i 2. kvartal. Det var en økning i feriereiser innenlands, mens antall feriereiser utenlands og yrkesreiser falt dramatisk.

  Artikkel
 • 85 prosent færre flypassasjerer i 2. kvartal

  Antall flypassasjerer ved norske lufthavner gikk ned med 85 prosent i 2. kvartal 2020 sammenlignet med samme kvartal året før. Nedgangen var større på utenlandsflygninger enn innlandsflygninger.

  Artikkel
 • Mindre grensetransport for norske lastebiler

  De norske lastebilene sto for 29,5 prosent av grensetransporten på vei i 2. kvartal 2020. Andelen er like lav som i 3. kvartal 2019 og er den laveste siden statistikken ble startet i 2000.

  Artikkel
 • Norske overnattingar nær normalt nivå

  Talet på norske overnattingar fall med 18 prosent for juni i år målt mot same periode året før. Etter fleire månader med kraftige fall i norske overnattingar, ser vi no nesten like mange norske overnattingar for heile landet som i 2010. Utanlandsk...

  Artikkel
 • Nedgang i lastebiltransporten

  Norske lastebiler fraktet 54,1millioner tonn gods på norske og utenlandske veier i 1. kvartal 2020. Det var 3,9 prosent mindre enn i tilsvarende kvartal 2019.

  Artikkel
 • Dobbelt så mange bobiler de siste ti årene

  Det blir stadig flere norskregistrerte bobiler på veiene i vårt langstrakte land. Ved årsskiftet var det registrert litt under 52 000 bobiler i Norge, nesten dobbelt så mange som for ti år siden.

  Artikkel
 • Nordmenn valde camping i mai

  Talet på norske overnattingar på campingplassar har auka med 11 prosent i mai samanlikna med mai i fjor. For hotella, derimot, vart mai nok ein krevjande månad med ein reduksjon i overnattingar på heile 78 prosent.

  Artikkel
 • Kraftig nedgang for kollektivtransporten i 1. kvartal

  Kollektivtransporten hadde 39,4 millioner færre passasjerer i 1. kvartal 2020 enn i samme kvartal året før. Nedgangen skyldes i all hovedsak endrede reisevaner etter at koronarestriksjonene ble innført i midten av mars.

  Artikkel
 • Mer kjøring med passasjer

  Drosjene kjørte i alt 282 millioner kilometer med passasjerer i 2019. Det var en oppgang på 2,9 prosent fra 2018.

  Artikkel
 • Flere reiste med tog i 2019

  Persontogene transporterte flere enn 80 millioner passasjerer på norske skinner i 2019.

  Artikkel